• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Następna >

Planowe wyłączenia prądu
2019-02-12 00:00:00

OGŁOSZENIE

Informujemy, że istnieje możliwość planowanego wyłączenia prądu w dniu

14 lutego (czwartek)

obszar planowanego wyłączenia:

Data ObszarGodziny Nazwa stacji
transformatorowej
14.02.2019

Wola Korybutowa Pierwsza

Wola Korybutowa-Kolonia

12:00 - 16:00

Wola Korybutowa: 1, 3

    light bulb 1060884 1920Informacja Burmistrza Siedliszcza
2019-02-04 08:01:05
o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym << treść dokumentu


Konkurs dla Organizacji Pożytku Publicznego w 2019 roku
2019-01-30 00:00:00

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j.)

BURMISTRZ SIEDLISZCZA
Ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: << WięcejI Turniej Gry w Tysiąca
2019-01-25 07:54:41

plakat turniej WWW

Do pobrania:

1. Karta Zgłoszeniowa

2. Regulamin Turnieju

 

 

 

 

 

 Otwarcie Posterunku Policji w Siedliszczu
2019-01-24 11:06:46

 Zapraszamy do fotogalerii z wydarzenia otwarcia Posterunku Policji w Siedliszczu
<< kliknij tutaj

 

1X TURNIEJ SOŁECTW W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA SIEDLISZCZA
2019-01-21 09:46:32


Bezpłatne Porady Prawne
2019-01-17 00:00:00

gmina3 wwww

prawo 300x239

 

Z bezpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) będą mogły skorzystać:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Informujemy, że w celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, należy zapisać się w kolejkę na odpowiedni termin. Zapisów można dokonywać osobiście w Gminnej Bibliotece w Siedliszczu przy ul. Szpitalnej 15a lub telefonicznie pod nr 82 569 21 13!!! PRZERWY W DOSTAWIE WODY !!!
2019-01-14 00:00:00

Urząd Miejski w Siedliszczu informuje, że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej w dniu 15 stycznia br. (wtorek) od godziny ok. 700 może wystąpić przerwa w dostawie wody u mieszkańców ul. Chojenieckiej w Siedliszczu.

 

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość

 

 

water 2057924 640

 

 

 Oferty Pracy w PUP - Stan na 10.01.2019r.
2019-01-10 07:12:59

Wolne miejsca pracy pozostające w dyspozycji Powiatowego Urzędu
Pracy w Chełmie pokój 162 tel. 5627660, 5627637 według stanu na dzień 10.01.2019

(osoby zarejestrowane w PUP w Chełmie jako bezrobotne i poszukujące pracy mogą uzyskać informacje
o ofertach pracy u swojego doradcy klienta w pokojach: 319, 342, 343, 354, 355, 357)

 

Oferty Pracy: << Pobierz

 

PUPZAPROSZENIE NA SYLWESTRA
2018-12-28 00:00:00

sylwester2018wwwZaproszenie na IV sesję Rady Miejskiej w Siedliszczu
2018-12-28 00:00:00

ZAPROSZENIE

Burmistrz Siedliszcza zaprasza na IV sesję Rady Miejskiej w Siedliszczu, która odbędzie się
w dniu 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1000
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Z porządkiem obrad można zapoznać się << TUTAJ

Jednocześnie informuję, że obrady Rady Miejskiej w Siedliszczu są dostępne on-line pod adresem:

http://siedliszcze.estastream.plWesołych Świąt Bożego Narodzenia
2018-12-21 10:42:16

2018 Boze Narodzenie WWWUpływ terminu ważności dowodu osobistego
2018-12-20 13:56:01

Upływ terminu ważności dowodu osobistego

Przypominamy, że dowody osobiste są wydawane na czas określony, co do zasady na 10 lat (w szczególnych przypadkach dla osób, które ukończyły 65 lat były wydawane bezterminowo). Dlatego też dokument, którego okres ważności upłynął jest nieważny i należy go wymienić.

O wymianę należy wystąpić nie później niż 30 dni przed upływem jego terminu ważności. Dowód osobisty wydaje się na wniosek, który składamy w organie dowolnej gminy na terytorium kraju. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Dowód osobisty Dowód osobisty1


Informacja LGD
2018-12-03 07:51:00

W związku z dużym zainteresowaniem dofinansowaniami na rozwój przedsiębiorczości w ramach podziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje, że limit dostępnych dla LGD środków na rozwój działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorstw został wyczerpany. Ewentualne dodatkowe nabory będą ogłaszane w przypadku pojawienia się oszczędności z dotychczas realizowanych operacji, jednak nie wcześniej niż w IV kwartale 2019 r.

W roku 2019 planowane są nabory wniosków w ramach następujących zakresów:

 • podejmowanie działalności gospodarczej (dla osób nieubezpieczonych w KRUS w pełnym zakresie z mocy ustawy, mających miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR, i które w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed złożeniem wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej) – planowany nabór wniosków IV kwartał 2019
 • zachowanie dziedzictwa lokalnego (dla organizacji pozarządowych) – planowany nabór wniosków IV kwartał 2019 roku.
 • wzmacnianie kapitału społecznego (dla organizacji pozarządowych) – planowany nabór wniosków IV kwartał 2019 roku.

Jednocześnie informujemy, że od początku wdrażania LSR, tj. od 2016 r. zostało ogłoszonych łącznie 9 naborów wniosków, w tym 2 nabory na rozwój i podejmowanie działalności gospodarczej w termiach od 12.10.2016 – do 18.11.2016 oraz od 27.02.2018 – do 23.03.2018 .

Łączny limit środków na rozwój działalności gospodarczej wynosił 1,8 mln. zł.

Łączny limit środków na podjęcie działalności gospodarczej wynosił 1,2 mln. zł.

Pozostałe nabory dotyczyły budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, zachowania dziedzictwa lokalnego oraz wzmocnienia kapitału społecznego. Łączna kwota udzielonego wsparcia w ramach tych zakresów wyniosła blisko 2,3 mln. zł.

 

LGD Promenada S12Bezpłatna Mammografia
2018-11-30 00:00:00

 

 

2018.12.06

 Informacja dla Producentów Produkcji Pierwotnej
2018-11-16 08:41:04

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym podmioty prowadzące produkcję pierwotną (wszyscy rolnicy sprzedający wyprodukowane owoce, warzywa, zboża) , działalność w zakresie dostaw bezpośrednich oraz podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny żywnością pochodzenia niezwierzęcego mają obowiązek złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 z późn. zmianami).

Wpis do rejestru zakładów nie podlega opłacie.

Przy składaniu wniosku należy posiadać numer gospodarstwa nadany przez ARiMR.

Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów (...), podlega karze pieniężnej (...).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 82 365 34 21 wew. 30 lub bezpośrednio w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Chełmie.

 

 

Panstwowa Inspekcja Sanitarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zmiana dnia odbioru odpadów komunalnych
2018-11-08 10:55:40

UWAGA!

Informujemy, iż w listopadzie 2018 roku odbiór odpadów komunalnych w miejscowościach:

Adolfin, Julianów, Jankowice, Bezek, Bezek Dębiński, Bezek-Kolonia, Kamionka, Lechówka

odbędzie się 13.11.2018 r. (wtorek)

 

white male 2064821 1920

 Zaproszenie na Obchody Odzyskania Niepodległości 2018
2018-11-06 13:30:53

1

Burmistrz Siedliszcza serdecznie zaprasza
na uroczystości obchodów Rocznicy Odzyskania Niepodległości
w dniu 11 listopada 2018 r.

2

Program uroczystości:

 • Godz. 1030 - Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Siedliszczu.
 • Złożenie wieńca pod pomnikiem mieszkańców gminy pomordowanych w 1939 r.
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • Patriotyczny montaż słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży z ZS. im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu (Dom Kultury w Siedliszczu).


Nabór do Służby Więziennej
2018-10-29 10:22:01

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie przedłuża termin składania dokumentów w rozpoczętym 8 października 2018 r. postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego << więcejKonsultacje w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Siedliszcze z organizacjami pozarządowymi
2018-10-29 00:00:00

Burmistrz Siedliszcza informuje, że trwają prace związane z przyjęciem rocznego programu współpracy Gminy Siedliszcze z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

>> Czytaj więcej <<< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Następna >
Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Otwarcie Posterunku Policji w Siedliszczu
Zdjęcie z galerii 2Stulecie Odzyskania Niepodległości – Obchody w Siedliszczu 2018

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Sobota, 16 luty 2019
Imieniny: Danuta, Juliana, Daniel

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.