• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 4

UWAGA!!! Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych
2016-10-20 09:11:06

Zmiana harmonogrremu listopad 20161Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
2016-10-12 11:01:23

Informujemy, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od mieszkańców gminy Siedliszcze odbędzie się:

Nazwa miejscowości Termin obsługi Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów

Dobromyśl, Kulik, Kulik Kolonia, Majdan Zahorodyński, Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga, Wola Korybutowa Kolonia, Borowo,

Marynin, Siedliszcze, Krowica, Stasin Dolny, Lipówki, Anusin, Janowica

26.10.2016 r.

Gliny, Chojeniec, Chojeniec Kolonia, Romanówka, Chojno Nowe Pierwsze,   Chojno Nowe Drugie, Chojno Stare, Wojciechów,

Brzeziny, Mogilnica, Zabitek, Bezek, Kamionka, Lechówka, Bezek Dębiński, Bezek Kolonia, Jankowice, Adolfin

27.10.2016 r.

Odpady należy wystawić przed posesję do godz. 700w dniu zbiórki w widocznym miejscu.

Niekompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny nie będzie przyjmowany.Badania z okazji światowego dnia walki z cukrzycą
2016-10-12 06:10:19

Z PRZYCHODNIĄ SPECJALISTYCZNĄ CENTRUM ul. SZPITALNA 47

Hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą ogłoszone decyzją Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF) brzmi : „Zobacz Cukrzycę”. Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna pragnie w ten sposób zwrócić uwagę na niebezpieczne powikłanie niedostatecznie kontrolowanej glikemii, czyli retinopatię cukrzycową. Niestety, nadal cukrzyca jest główną przyczyną utraty wzroku na świecie. Zobaczyć cukrzycę w pełni, to widzieć nie tylko obowiązki dnia codziennego, czyli samokontrolę, dietę, przyjmowanie leków, ale też zdawać sobie sprawę z ryzyka przewlekłych powikłań.

W tym roku zwracamy uwagę na to, że zaangażowanie w leczenie cukrzycy uchroni też nasz wzrok.

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA CENTRUM W CHEŁMIE przy ul. SZPITALNEJ 47, serdecznie zaprasza na :

 • BADANIE POZIOMU GLUKOZY WE KRWI GLUKOMETREM
 • OCENA STANU JAMY USTNEJ ORAZ UZĘBIENIA
 • POMIAR CISNIENIA KRWI
 • EKG
 • PORADY DERMOKONSULTANTKI W ZAKRESIE ZMIAN SKÓRNYCH
 • BADANIE GĘSTOŚCI KOŚCI W KIERUNKU OSTEOPOROZY
 • BADANIE SŁUCHU
 • BADANIE WZROKU
 • KONSULTACJE FIZJOTERAPEUTYCZNE

 

19 października w godz. 11-16 - badanie gęstości kości w kierunku osteoporozy, badanie poziomu cukru glukometrem, EKG, ocena stanu jamy ustnej i uzębienia, konsultacje fizjoterapeutyczne,

20 października w godz. 11-16 - badanie gęstości kości w kierunku osteoporozy, badanie poziomu cukru glukometrem, EKG, konsultacje fizjoterapeutyczne,

24 października w godz. 11-16 - ocena znamion, dermokonsultacje, badanie gęstości kości w kierunku osteoporozy, badanie poziomu cukru glukometrem, EKG, ocena stanu jamy ustnej i uzębienia, konsultacje fizjoterapeutyczne,

25 października w godz. 11-16 - ocena znamion, dermokonsultacje, badanie gęstości kości w kierunku osteoporozy, badanie poziomu cukru glukometrem, EKG, konsultacje fizjoterapeutyczne,

14 listopada w godz. 8:30 - 13 - ocena znamion, dermokonsultacje, badanie gęstości kości w kierunku osteoporozy, EKG, badanie poziomu cukru glukometrem, ocena stanu jamy ustnej iuzębienia, badanie słuchu przez SŁUCHMED, badanie komputerowe wzroku

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację w dni robocze w godz. 11:00 - 13:00 osobiście w Przychodni CENTRUM ul. Szpitalna 47 lub pod numerem telefonu 661 661 807.

Serdecznie zapraszamy na badania na czczo i z dowodem osobistym!

DBANIE O WŁASNE ZDROWIE JEST NASZYM OBOWIĄZKIEM I PRZYWILEJEM!

plakat a3 2014Konsultacje w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Siedliszcze z organizacjami pozarządowymi
2016-10-04 00:00:00

Burmistrz Siedliszcza informuje, że trwają prace związane z przyjęciem rocznego programu współpracy Gminy Siedliszcze z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. Czytaj więcej

 

Publ. 4.10.2016 r.Profesjonalne Kadry Lubelszczyzny
2016-09-29 12:36:01

Profesjonalne Kadry LubelszczyznyAkcja Aktywizacja
2016-09-29 12:33:53

Akcja Aktywizacja"LGD" Spotkania informacyjno – szkoleniowe w gminach członkowskich
2016-09-27 05:54:48

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 rozpoczęło wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Budżet strategii wynosi 5,7 mln. złotych, pieniądze te zostaną rozdysponowane w konkursach, które LGD będzie ogłaszała cyklicznie do 2019 roku.

O dofinansowanie w ramach realizacji LSR będą mogły ubiegać się samorządy gmin stowarzyszonych, organizacje pozarządowe, mikro i małe przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne podejmujące działalność gospodarczą. Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy, Lokalna Strategia Rozwoju, oraz harmonogram naborów wniosków udostępniono na stronie www.promenadas12.pl w zakładce strefa beneficjenta.

Pracownicy biura LGD świadczą bezpłatne usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie przygotowania dokumentacji konkursowej. Na konsultacje można umówić się telefoniczne pod numerem: 82/5663 474.

Najbliższy nabór wniosków o przyznanie pomocy odbędzie się w terminie od 21 października do 18 listopada 2016r. i będzie obejmował następujące typy projektów:

 • podejmowanie działalności gospodarczej,
 • rozwijanie działalności gospodarczej,

W związku z powyższym, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców z obszaru LGD na spotkania informacyjno-szkoleniowe w organizowane gminach członkowskich.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNO – SZKOLENIOWYCH

GMINA MIEJSCE TERMIN GODZINA
Rejowiec Fabryczny

Miejski Ośrodek Kultury DWOREK ul. Lubelska 24A Rejowiec Fabryczny

3 października 2016 r. 10.00
Siedliszcze Urząd Miejski w Siedliszczu ul. Szpitalna 15A   sala posiedzeń 4 października 2016 r. 10.00
Rejowiec Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu ul. Fabryczna 13 5 października 2016 r. 10.00
Sawin Urząd Gminy Sawin ul. Chutecka 12 sala posiedzeń 6 października 2016 r. 10.00
Chełm Urząd Gminy Chełm ul. Gminna 18 Pokrówka   sala posiedzeń 7 października 2016 r. 10.00

Zakres tematyczny spotkań:

 1. Ogólne zasady przyznania i wypłaty pomocy.                                                                          
 2. Lokalne kryteria wyboru operacji.                                                                                              
 3. Zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy.
 4. Zasady sporządzania biznesplanu.

Spotkania informacyjno – szkoleniowe mają charakter otwarty i bezpłatny.

Z uwagi na kwestie organizacyjne prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału co najmniej 1 dzień przed spotkaniem ( tel.nr 82/ 5663 474).

LGD Promenada S12

 Zwiększenie terenów zieleni poprzez nasadzenie drzew
2016-09-26 10:17:52

W ramach przyznanej dotacji na rok 2016 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Gmina Siedliszcze dokonała nasadzeń drzew w miejscowości Siedliszcze. Całkowity koszt przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie terenów zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów” wyniósł 3998,16 zł, w tym dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 1999,08 zł.

Nowych nasadzeń drzew dokonano na gruntach stanowiących własność Gminy Siedliszcze w miejscowości Siedliszcze na działce nr 2188 o powierzchni 0.1072 ha., przy ulicy Jasnej. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano posadzenie drzew liściastych form piennych w liczbie 30 sztuk. Zakres prac związanych z nasadzeniem drzew objął następujące gatunki roślin:

 • Prunus serrulata „Amanogawa”- 8 szt.
 • Prunus serrulata „Kanzan”- 8 szt.
 • Crategus media 'Paul’s Scarlet' “Głóg”- 5 szt.
 • Katalpa speciosa – 4 szt.
 • Akacja kulista „Umbraculifera”- 5 szt

 

WFOŚiGWMapa zagrożeń bezpieczeństwa
2016-09-23 12:19:29

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. << Więcej

 

QHvVLpq1ars4fYbjT36oZłote Gody 2016
2016-09-19 08:15:49

            Marszem Mendelssohna rozpoczęła się 17 września w domu kultury ceremonia wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Uroczystość była poprzedzona mszą świętą w kościele pw. M.B. Częstochowskiej w Siedliszczu.

W tym roku Prezydent RP odznaczył 9 par. Byli wśród nich Państwo: Marianna i Włodzimierz Gałka, Halina i Ryszard Józefowicz, Jadwiga i Janusz Mróz, Janina i Czesław Orysz, Zofia i Janusz Ożóg, Wanda i Henryk Pawłowscy, Zdzisława i Stefan Stacharscy, Danuta i Józef Story, Regina i Władysław Wawerscy.

            Aktu dekoracji dokonał Burmistrz Hieronim Zonik. Na uroczystości obecni byli również starosta powiatu chełmskiego Tomasz Szczepaniak oraz przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Prażnowski. Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy oraz tradycyjna lampka szampana. Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek, któremu towarzyszył występ Weroniki Jędruszak i Jolanty Jędruszak.

            Wszystkim parom życzymy kolejnych lat w zdrowiu i harmonii oraz radości i satysfakcji z tego, co przez te pół wieku zbudowali trwając przy sobie zgodnie z przyrzeczeniem: w zdrowiu i w chorobie, w smutku i w radości w bogactwie i w biedzie...

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 Konkurs FIO 2017
2016-09-09 06:14:42

Spotkanie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, 13.09.2016, godz. 10-13.30

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się w dniu 13 września br., o godz. 10.00, w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie.

W czasie spotkania odbędzie się prezentacja Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. oraz zasad ubiegania się o dotację.

Czas spotkania – ok. 3 godzin. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 11.09.2016 r. na adres e-mail: lsikora@lublin.uw.gov.pl

Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane otrzymają informację w dniu 12 września 2016 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program Spotkania

Godz. 10.00-10.15 – Rejestracja uczestników

Godz. 10.15-10.20 – Powitanie i otwarcie spotkania

Godz. 10.20- 11.45 – Prezentacja Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. oraz zasad ubiegania się o dotacje  (wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty). Prelegent: Filip Kołodziejski.

Godz. 11.45- 11.50 –Przerwa

Godz. 11.50-13:00 – Prezentacja logiki projektowej projektów społecznych (prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej takich jak m.in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowanie projektu w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu). Prelegent: Piotr Marzęda.

Godz. 13.00-13.30 – Podsumowanie i zakończenie.

****

Ogłoszenie naboru w konkursie FIO 2017 w Priorytecie 1 (Małe inicjatywy) i Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo) planowane jest na początek września 2016 r., zaś ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) na grudzień 2016. Planowany termin naboru ofert to 21 dni. Złożenie oferty we wrześniu wyczerpuje możliwość złożenia oferty w grudniu. Regulamin Konkursu FIO 2017 r. jest już dostępny na stronie internetowej: www.pozytek.gov.pl/download/files/FIO_2017/Regulamin_FIO_2017.pdfBezpłatne leki dla Seniorów
2016-09-06 10:15:09

1 75plus plakat A2 CMYK v20 druk1

 

>> Więcej informacji <<

 

 

 

 

 

 Dożynki Gminno-Parafialne 2016 - Wyniki konkursów
2016-09-06 08:27:03

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY

I miejsce - Warsztat Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim
II miejsce - Koło Gospodyń w Siedliszczu
III miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Bezku

Nagrody za udział:

-        Koło Gospodyń Wiejskich w Anusinie

-        Koło Gospodyń Wiejskich w Chojeńcu

-        Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym

-        Mieszkańcy Chojna Nowego, Wojciechowa i Romanówki

-        Koło Gospodyń Wiejskich w Majdanie Zahorodyńskim

-        Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Korybutowej

-        Sołectwo Wola Korybutowa Kolonia

-        Urszula Lekan ze Stasina Dolnego

-        Mieszkańcy wsi Marynin

-        Anna Rydz z Chojeńca

KONKURS NA TRADYCYJNY CHLEB DOŻYNKOWY

I miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Majdanie Zahorodyńskim
II miejsce - Urszula Lekan ze Stasina Dolnego
III miejsce - Anna Szwedzińska z Bezku

Nagrody za udział:

-        Sylwia Myśliwiec z Lipówek

-        Andrzej Dzierba z Chojna Nowego

-        Koło Gospodyń Wiejskich w Chojnie Nowym

-        Danuta Szwedzińska z Bezku

-        Paulina Grzeszczuk z Bezku

-        Julia Szwedzińska z Bezku

-        Kamila Grzeszczuk z Bezku

-        Alicja Grzeszczuk z Bezku

-        Koło Gospodyń Wiejskich w Anusinie

-        Agnieszka Adamiak z Bezku

-        Warsztat Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim

-        Anita Poliszuk z Siedliszcza

-        Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Korybutowej

-        Małgorzata Szajc z Siedliszcza

-        Magdalena Oleszczuk z Lipówek

-        Robert Siepsiak z Siedliszcza

-        Dorota Machaj z Siedliszcza

-        Koło Gospodyń Wiejskich w Chojeńcu

-        Anna Rydz z Chojeńca

-        Maria Lechowska z Woli Korybutowej Kolonia

-        Wioletta Barańska z Lipówek

-        Anna Okoń z Woli Korybutowej

-        Danuta Szelest z Marynina

-        Koło Gospodyń w Siedliszczu

-        Halina Tryksza z Siedliszcza

KONKURS NA TRADYCYJNE CIASTO DROŻDŻOWE

I miejsce - Wanda Oleszczuk z Kulika
II miejsce - Alicja Grzeszczuk z Bezku
III miejsce - Julia Szwedzińska z Bezku

Wyróżnienia:

-        Bożena Dzierba z Chojna Nowego

-        Warsztat Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim

-        Koło Gospodyń Wiejskich w Majdanie Zahorodyńskim

-        Barbara Żelechowska z Lipówek

KONKURS „SIEDLISKA NALEWKA”

Kategoria nalewka słodka:
I miejsce- Piotr Marciniak z Siedliszcza
II miejsce- Urszula Lekan ze Stasina Dolnego
III miejsce- Małgorzata Pyc z Majdanu Zahorodyńskiego

Kategoria nalewka wytrawna:
I miejsce- Monika Gemba z Majdanu Zahorodyńskiego
II miejsce- Koło Gospodyń w Siedliszczu
III miejsce- Joanna Jaremek z Chojna Nowego

 

Zapraszamy również do fotogalerii z tegorocznych dożynekTutaj

 

 

 

IMG 1555

 KONKURS FOTOGRAFICZNY „NATURA W TRZECH ODSŁONACH”
2016-09-02 07:03:24

Powiat Chełmski, w ramach realizowanego projektu Edukacja ekologiczna – „Natura w trzech odsłonach” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Powiatu Chełmskiego (tj. mieszkańców gmin). Czytaj więcej

 

Regulamin Konkurs Fotograficznego1"Twój Lepszy Start"
2016-08-25 11:20:35

Projekt Twój lepszy start zdjęcie

projekt Trampolina sukcesuPodziękowanie dla stowarzyszenia "Siedliskie Towarzystwo Regionalne"
2016-08-23 07:35:17

2016 08 23 09 32 08

 

zgzdgxdfth DOŻYNKI 2016
2016-08-10 05:50:59

plakatA42016GOT v3 wwwwKomunikat
2016-07-28 00:00:00

Komunikat

Burmistrz Siedliszcza informuje, że dnia 1 sierpnia 2016 roku o godzinie 17.00 (poniedziałek) nastąpi głośne uruchomienie syreny alarmowej w miejscowości Siedliszcze w celu upamiętnienia, uhonorowania i poświęcenia walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku.Rozkład Jazdy BUS w Siedliszczu
2016-07-19 09:23:01

 

BUS

Rozkład w pełnej rozdzielczości do pobrania tutajArtystycznie w Siedliszczu.
2016-07-19 06:12:18

To już prawie jest tradycją, że co roku w pierwszej połowie lipca Siedliszcze odwiedzają artyści. Przemierzają często setki, a nawet tysiące kilometrów aby móc znowu odwiedzić te piękne okolice, aby spotkać się ze „starymi” znajomymi, żeby poznać nowych ludzi. Właśnie tacy artyści uczą nas dostrzegać piękno tam, gdzie my sami tego nie dostrzegamy. Oni potrafią zachwycać się czymś, na co my nie zwracamy uwagi. Praca twórcza w plenerze to jedna z najtrudniejszych z zadań plastycznych

Warsztaty takie rozwijają inwencję, wyobraźnię i wrażliwość plastyczną uczestników poprzez własną aktywność twórczą. Poszerzają umiejętności manualne i warsztatowe, ponadto wyrabiają umiejętności wnikliwej obserwacji i analizy rzeczywistości. Mieszkańcom Siedliszcza dają możliwość zapoznania się z całym procesem twórczym, zobaczenia jak takie prace powstają, czy chociażby porozmawiania z artystą. Dla gminy natomiast jest to doskonała promocja. Najpiękniejsze miejsca naszej gminy utrwalone na płótnie czy papierze trafiają do różnych ludzi w kraju i za granicę.

Tegoroczny Międzynarodowy Plener Malarsko Rzeźbiarski w Siedliszczu trwał od 1 do 10 lipca, a wzięli w nim udział tacy artyści jak: Ewa i Kazimierz Kudłacikowie z Warszawy, Krystyna Bileńki z Rzeszowa, Barbara Kowalska z Warszawy, Bożenna Dziedzic z Lublina, Antoni Omiotek z Zamościa, Katarzyna Szlachta z Lublina, Dariusz Buczyński z Piszczącą, Janusz Maksymiuk z Husinki, Olga Pawluk z Zaporoża (Ukraina), Leva Bunokaite z Wilna (Litwa), Adam Bieliński ze Świdnika, Henryka i Urszula Bydlińskie z Woli Korybutowej, Halina Tymoszczuk z Kulika oraz Artur Szczypik i Jan Lutostański z Siedliszcza.

Powstało mnóstwo przepięknych prac. Poziom artystyczny prac był naprawdę wysoki, co można było zaobserwować na wernisażu poplenerowym, który odbył się w niedzielę 10 lipca w miejscowym Domu Kultury. Naprawdę było co podziwiać, a nawet kupić sobie kawałek „Siedliszcza” uwieczniony przez artystę.

Komisarz pleneru i wystawy
Arkadiusz Zawiaczyński

 

Zapraszamy również do galeria z Wernisażu TUTAJ

IMG 1274Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2019
Zdjęcie z galerii 2Turniej Tenisa Stołowego 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Wtorek, 23 kwiecień 2019
Imieniny: Jerzy, Wojciech

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.