• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 4

III Przegląd Muzykujących Rodzin
2017-06-07 07:04:29

Plakat stronaLETNIE KOLONIE z KRUS 2017 ROKU
2017-06-01 12:12:20

plakat1

 

INFORMACJA O KOLONIACH LETNICH W 2017 ROKU

zorganizowanych w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego z dofinansowaniem ze środków Funduszu Składkowego
Ubezpieczenia Społecznego Rolników

WARUNKI

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2001r.,   których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

 1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna (według formularzy załączonych do oferty).
 2. Oryginał zaświadczenia z KRUS, stwierdzającego, że jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców/prawnych opiekunów, ponieważ niektóre placówki KRUS wystawiają zaświadczenia na dzieci, z których nie wynika w jakim zakresie ubezpieczeni są rodzice/prawni opiekunowie. Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS, stwierdzających pobieranie renty bądź emerytury z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem).

 1. Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
 2. Opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć wyrok/decyzję Sądu o prawach do opieki nad dzieckiem.
 3. Całkowity koszt = 390 zł / osobę

Wypoczynek zorganizowany w Ośrodku Wypoczynkowym „RELAKS” w Stegnie, ul. Lipowa 31.

            Turnus trwa 11 dni, planowany w następujących terminach:
1) 26.06 – 06.07.2017 r.
2) 07.07 – 17.07.2017 r.
3) 18.07 – 28.07.2017 r.
4) 29.07 – 08.08.2017 r.
5) 09.08 – 19.08.2017 r.

DANE KOORDYNATORA
Związek Zawodowy Rolników ,,Ojczyzna” i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
ul. Podwale 6/107, 22-300 Krasnystaw
tel/fax: (82) 576 14 16, e-mail: mar_gol1@op.pl
osoba kontaktowa – Mariusz Gołębiowski (tel. 507 751 786 )

 Zaproszenie na XXVII sesję Rady Miejskiej w Siedliszczu
2017-06-01 00:00:00

ZAPROSZENIE

Burmistrz Siedliszcza zaprasza na XXVII sesję Rady Miejskiej w Siedliszczu, która odbędzie się
w dniu 6 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 1000
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Z porządkiem obrad można zapoznać się TUTAJWyniki XIX Przeglądu Zespołów Ludowych 2017
2017-05-25 06:52:33

W niedzielę 21 maja 2017 r. Siedliszcze gościło zespoły śpiewacze i solistów z powiatu chełmskiego, którzy zaprezentowali się podczas XIX Powiatowego Przeglądu Zespołów Śpiewaczych, Kapel i Śpiewaków Ludowych. Na scenie, podczas 25 występów, zaśpiewało ponad 140 artystów. Komisja konkursowa spośród nich wybrała reprezentację powiatu na Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych, który odbędzie się 28 maja w Lublinie.

Organizatorami Przeglądu w Siedliszczu był Starosta Chełmski i Burmistrz Siedliszcza.

Komisja artystyczna w składzie: Andrzej Sar z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Marian Chyżyński, konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie przyznała następujące nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

„ŚPIEWACY”

nagrody:

 • Leokadia Prokopczuk z Zanowinia,
 • Józefa Stasiuk z Zanowinia,
 • Zofia Sulikowska z Wojsławic,

za udział:

 • Lucyna Gaik z Żalina,
 • Jadwiga Kendzierawska z Wólki Petryłowskiej,
 • Halina Romanowska ze Żmudzi,
 • Agnieszka Bandosz z Gołębia,
 • Małgorzata Klin z Liszna

„ZESPOŁY ŚPIEWACZE”

nagrody:

 • Nadbużański Klon Zielony z Zanowinia,
 • Sielanki z Sielca,

wyróżnienia:

 • Rakołupianki z Rakołup
 • Kumowianki z Kumowa Majorackiego,

za udział:

 • Borowianki z Raciborowic Kolonii,
 • Rosa z Kamienia,
 • Koral z Kamienia,
 • Wiśniowy Sad z Żalina,
 • Akord z Rudy-Huty,
 • Jarzębina Czerwona z Rudki,
 • Jarzębinki ze Żmudzi,
 • Siedliszczanie znad Wieprza z Siedliszcza,
 • Pawłowianki z Pawłowa,
 • Echo z Gołębia,
 • Radość z Liszna,

„DUŻY – MAŁY”

 • Felicja Matczuk, Nikola Matczuk, Maria Tarasek z Teosina,
 • Promyki z Wojsławic.

Do udziału w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie komisja zakwalifikowała Felicję Matczuk, Nikolę Matczuk, Marię Tarasek z Teosina, Promyki z Wojsławic i Nadbużański Klon Zielony z Zanowinia.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy, które wręczył Wicestarosta Tomasz Szczepaniak i Burmistrz Hieronim Zonik.

Źródło: http://www.powiat.chelm.pl

 

zapraszamy do galerii TUTAJ

 

1Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2017
2017-05-25 00:00:00

Gmina Siedliszcze informuje, że realizacja zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 155/2017/D/OZ z dnia 24 maja 2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony Środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część 1 - Usuwanie wyrobów zawierających azbest na lata 2016 - 2017” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

fsddgsfWeronika laureatką w "Śpiewającym Słowiku"
2017-05-23 12:10:19

Weronika Jędruszak laureatką Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”

Już po raz kolejny w Rykach odbył się Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. W dniach 17-18 maja 2017 r. na scenie zaprezentowało się przeszło stu wykonawców w wieku 6-20 lat. Byli to uczniowie wyłonieni w wyniku eliminacji powiatowych naszego województwa. Występy młodych artystów oceniało jury w składzie: Magdalena Stopa – nauczyciel śpiewu, wykładowca na wydziale Artystycznym UMCS, Diana Świder – wokalistka, chórzystka zespołu Bajm, Adam Drath – gitarzysta zespołu Bajm, kompozytor aranżer, Tomasz Momot – wykładowca na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa UMCS.

Weronika Jędruszak z klasy IIb po raz kolejny znalazła się w gronie laureatów tego konkursu. Koncert laureatów odbędzie się jesienią na scenie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Gratulujemy.

Kliknij w zdjęcie, aby je powiększyć:

DSC05117 1

2 3

4Konferencja „Kopalnia Jan Karski – Przygotowania do budowy”
2017-05-18 05:50:39

Z tytułu podatków do budżetów gmin wpłynie nawet 147 mln zł rocznie, pracę znajdzie 10 tysięcy osób, a w Łęcznej przestaną przygasać żarówki. We wtorek 16 maja br. australijski inwestor po raz kolejny przedstawił swoje ambitne plany i potencjalne korzyści płynące z budowy nowej kopalni w miejscowości Kulik pod Siedliszczem.

Na prace związane z budową kopalni Jan Karski Spółka PD Co wydała już ponad 20 milionów dolarów.

– Dziewięć próbnych odwiertów pokazało, że nowa kopalnia będzie wydobywać doskonały węgiel. A z analizy pokładów wynika, że mamy przed sobą 30 lat spokojnego wydobycia, z możliwością wydłużenia tego czasu o kolejne 20 lat – mówi Mirosław Taras, prezes PD Co.

Zanim jednak ruszy budowa kopalni, niezbędne są wszystkie zezwolenia. Gmina Siedliszcze (z pomocą australijskiej spółki) pracuje nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego i wpisaniu do niego nowej inwestycji.

– Liczymy na przychylność urzędników w Ministerstwie Rolnictwa – nie ukrywa Heronim Zonik, burmistrz Siedliszcza. – Chodzi o sprawne odrolnienie gruntów ornych III klasy, na których ma stanąć kopalnia. Jeżeli ministerstwo wyda zgodę, to do końca roku plan zostanie uchwalony. Jest to jeden z kluczowych dokumentów, obok decyzji środowiskowej, niezbędnych do złożenia wniosku o koncesje wydobywczą do Ministerstwa Środowiska. A ta z kolei jest przepustką do rozpoczęcia budowy kopalni – tłumaczy.

Samorządowcy i inwestor liczą na to, że na koniec roku wszystkie te dokumenty będą gotowe.

– Na przełomie roku chcemy złożyć wniosek o koncesję wydobywczą. Po jej uzyskaniu koncesji nasz partner China Coil rozpocznie starania w chińskich bankach o kredyt na budowę kopalni – dodaje Mirosław Taras. Chodzi o 2,5 miliarda złotych.

Korzyści dla regionu z nowej inwestycji? PD Co wylicza ich wiele. Podczas budowy pracę znajdzie 1700 osób, po uruchomieniu wydobycia – 2 tys. w samej kopalni i kolejne 8 tys. w otoczeniu zakładu.

– Musimy też postawić dwie linie energetyczne zasilające kopalnię. Dzięki temu wzrośnie bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Łęcznej i powiatu. Dziś jak kopalnia włączy wszystkie maszyny, to w Łęcznej przygasają żarówki – dodaje Taras, który przez ponad dwadzieścia lat pracował w Bogdance (w latach 2008-2012 był prezesem kopalni).

Korzyści dostrzegają też samorządowcy. Według wstępnych szacunków, z tytułu podatków do kasy Siedliszcza, trzech gmin rejowieckich i Cycowa rocznie będzie wpływać 147 mln zł.
Na tym nie koniec. W Rejowcu Fabrycznym, przy planowanym zakładzie przeróbki węgla, będzie składowana skała płonna. – Do tego celu wykorzystamy nieckę po wyrobisku cementowni. Teren ten przekształcimy w centrum szkolenia narciarskiego i paralotniarskiego i park rekreacyjny. Zakład od Rejowca odgrodzimy specjalnym ekranem akustyczno-estetycznym – dodaje Mirosław Taras.

– W naszej gminie pobudowało się sporo górników z Bogdanki. Ludzi widzą, jak im się powodzi i też chcą dobrze zarabiać. Dlatego jako samorządowcy wystosowaliśmy apel do premier Beaty Szydło o wsparcie starań PD Co w sprawnym uzyskaniu niezbędnych decyzji. Apelujemy tez do naszych parlamentarzystów o lobbowanie na rzecz kopalni Jan Karski – mówi burmistrz Zonik.

Według optymistycznych założeń, budowa kopalni może ruszyć w lipcu 2018 roku. Pierwszy węgiel ma wyjechać na powierzchnię w 2023 r. Kopalnię zbuduje China Coil. 60 proc. wydobywanego węgla ma trafić na potrzeby koksowni, a 40 proc. do energetyki.

– W czasach PRL, gdy powstawała Bogdanka, plany zakładały powstanie 7 kopalni i elektrowni w Zagłębiu Lubelskim. Dziś mamy tylko Bogdankę. Jest zatem sporo miejsca na nowe zakłady. Możemy być drugim Śląskiem – dodaje Teodor Kosiarski, burmistrz Łęcznej.

Źródło: http://www.dziennikwschodni.pl

 

1 2 

3 4

 

 

Zobacz również: Panorama Lubelska: 16 maja 2016, g. 21.30,
Link: https://lublin.tvp.pl/30786974/16-maja-2016-g-2130

 

 Siedliska Biesiada Literacka
2017-05-17 06:21:52

plakat iwaniukZaproszenie
2017-05-15 00:00:00

Zaproszenie konferencja LPRXIX Przegląd Zespołów Śpiewaczych, Kapel i Śpiewaków Ludowych
2017-05-12 06:43:30

plakat21

 

 

XIX Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych,
Kapel i Śpiewaków Ludowych Siedliszcze, 21 maja 2017 r.

 

  Nazwa zespołu/imię, nazwisko Kategoria Utwory Liczba osób Uwagi
1 Zespół śpiewaczy „Borowianki” z Raciborowic Kolonii zespoły śpiewacze

A dajże mi Boże

Trzy lata kalina pękała

9 10.10
2 Gminny zespół śpiewaczy „Rosa” z Kamienia zespoły śpiewacze

Oj Chmielu, Chmielu

Kolęda dla mężczyzn

6 10.20
3 Zespół „Koral” z Kamienia zespoły śpiewacze

Oj przyleciała siwa zezula

Moja mamuleńko jado do nas gości

8 10.30
4 Lucyna Gaik z Żalina śpiewacy

Zachodzi słoneczko

Mamo dla ciebie jestem

1 10.40
5

Zespół Śpiewaczy „Wiśniowy sad”

z Żalina

zespoły śpiewacze

Sierotka

Błogosławiona dobroć człowieka

9 10.30
6 Zespół „AKORD” z Rudy-Huty zespoły śpiewacze

Szumiała leszczyna

Nie będę szukała

12 10.40
7 Jarzębina Czerwona z Rudki zespoły śpiewacze

Dobrze było u mateńki

Gadałaś mateńko

9 10.50
8 Jadwiga Kendzierawska z Wólki Petryłowskiej śpiewacy

Uśnij, że mi uśnij

Na opiece wierzby

1 11.00
9 Zespół śpiewaczy „Nadbużański Klon Zielony” z Zanowinia zespoły śpiewacze

Oj dajcie nam dziżkę

Tam pod borem zieluneńkim

5 11.10
10 Siedliszczanie znad Wieprza kapele ludowe

Oj świeci księżyc

Oj zagraj mi muzyko

4 11.20
11 Felicja Matczuk, Nikola Matczuk, Maria Tarasek Duży - Mały”

Dzisiaj mnie się ukłonisz

Płynie woda

3 11.30
12 Józefa Stasiuk z Zanowinia śpiewacy

W zilonej dolinie, tam gdzie ścielo płótna

Widno Marynie, widno, w której ona chacie

  11.40
13 Zespół śpiewaczy „Jarzębinki” ze Żmudzi zespoły śpiewacze

Ach w lesie, w lesie

Cichy pogodny

7 11.50
14 Siedliszczanie znad Wieprza zespoły śpiewacze

Kraś nam Panie kraś

Orle wesele

7 12.00
15 Halina Romanowska śpiewacy

W łozie, włozie

Jasio konie wywiódł

1 12.10
16 Leokadia Prokopczuk z Zanowinia śpiewacy

Co tak Jasiu dumasz?

Oj na progu Marynia staneła

  12.20
17 Zofia Sulikowska z Wojsławic śpiewacy

Moja ruteńko, moja ziluna

Duże u nas jezioreczko

1 12.30
  PRZERWA        
18 Zespół „Promyki” śpiewacy

Oj woły, moje woły

Ziluna murawa

5 13.00
19 Zespół śpiewaczy „Sielanki” z Sielca zespoły śpiewacze

Tam gdzie w Bugu woda ciemna

Koń się cieszy owsem

6 13.10
20 Zespół śpiewaczy „Rakołupianki” z Rakołup zespoły śpiewacze

Siwe gęsi

Poszły do lasu trzy siostry

9 13.20
21 Zespół śpiewaczy „Kumowianki” z Kumowa Majorackiego zespoły śpiewacze

Jasieńko

Oj u łozy

7 13.30
22 Zespół śpiewaczy „Pawłowianki” z Pawłowa zespoły śpiewacze

W moim ogródeczku

Jest drużyna jest

8 13.40
23 Zespół śpiewaczy „Echo” z Gołębia Zespoły śpiewacze

Pierwsza godzina

Biały Janie

10 13.50
24 Agnieszka Bandosz z Gołębia śpiewacy

Szeroki las, wąskie pole

Matulu moja

1 14.00
25 Małgorzata Klin z Liszna śpiewacy

Pojade ja do Krakowa

Czemuś mnie matuś

1 14.10
26 Zespół śpiewaczy „Radość” z Liszna Zespoły śpiewacze

Hej tam za górą

Od krzaczka do krzaczka

9 14.20

139 osób!!! UWAGA PRZYMROZKI !!!
2017-05-09 07:33:47

W związku z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego.

Informujemy o możliwości spadku temperatur w nocy i wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego zagrażającego uprawom rolnym w dniach 9 - 10 maja br. od -3oC do -1oC na terenie województwa lubelskiego.

 

temperature 1300515 1280Przypomnienie w sprawie ASF u dzików
2017-05-09 06:43:01

W związku z występowaniem ASF u dzików na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w woj. lubelskim, a tym samym stałym zagrożeniem tą chorobą, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie przypomina, iż zgodnie z. art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r o ochronie zdrowia oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, sprzedaż zwierząt na targowiskach może odbywać się wyłącznie w miejscach nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną, wobec których zostały spełnione wymagania rozporządzenia MRiRW z 4.01.2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt (Dz. U. z 2008r Nr 11, poz. 67).

Handel zwierzętami (np. prosięta, drób, gołębie) lub żywnością pochodzenia zwierzęcego (w szczególności przez obcokrajowców - Ukraina i Białoruś) na targowiskach w miejscach nieuprawnionych, bez nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej jest naruszeniem przepisów i będzie zgłaszane do organów ścigania.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Chełmie

/-/ Agnieszka Lis
Majowy harmonogram odbioru odpadów
2017-04-25 06:10:56

UWAGA !!!

Informujemy, iż w miesiącu maju 2017 r. odbiór odpadów komunalnych odbędzie się według następującego harmonogramu:

Rejon Nazwa miejscowości Termin odbioru
1

Dobromyśl, Kulik, Kol. Kulik, Majdan Zahorodyński, Wola Korybutowa Pierwsza i Druga, Wola Korybutowa Kolonia, Borowo

8.05.2017

(poniedziałek)

2 Marynin, Siedliszcze, Krowica, Stasin Dolny,
Lipówki, Anusin, Janowica

9.05.2017

(wtorek)

3 Gliny, Chojeniec, Chojeniec Kolonia, Romanówka,
Chojno Nowe I i II, Chojno Stare, Wojciechów

5.05.2017

(piątek)

4 Brzeziny, Mogielnica, Zabitek, Bezek, Kamionka, Lechówka, Bezek Dębiński, Bezek Kolonia, Jankowice, Adolfin, Julianów

4.05.2017

(czwartek)MAJÓWKA 2017
2017-04-21 07:36:12

WWWmajowka„Czas na działanie! Czas na własną firmę!”
2017-04-20 09:39:21

Stowarzyszenie Lubelski Ośrodek Samopomocy w ramach projektu „Czas na działanie! Czas na własną firmę!” realizowanego wspólnie z Gamma Projekt umożliwia nieaktywnym zawodowo kobietom po 30 roku życia z województwa lubelskiego pozyskanie wsparcia finansowego na uruchomienie własnej firmy.

W ramach projektu każda z 75 zakwalifikowanych uczestniczek otrzyma jednorazową dotację w wysokości do 23 300 zł oraz w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania utworzonej firmy otrzyma wsparcie pomostowe w wysokości do 1850 zł miesięcznie (średnio 1700 zł).

Uczestniczki w ramach projektu otrzymają wsparcie szkoleniowe i doradcze – zostaną kompleksowo przygotowane do podjęcia działalności gospodarczej oraz skorzystają z doradztwa indywidualnego. Nabór do projektu trwa do dnia 5 maja 2017 włącznie lub do wyczerpania miejsc.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej: www.projektgamma.pl/czas-na-dzialanie. Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Stowarzyszenia: Lubelski Ośrodek Samopomocy, Grodzka 14, 20-112 Lublin lub listownie. Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 81 52 52 843 lub pod adresem poczty elektronicznej: czasnadzialanie@los.lublin.pl. Wsparcie udzielane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

 Czas Na Wlasna FirmeZyczenia Wielkanocne 2017
2017-04-14 07:51:00

2017 Wielkanoc1OGŁOSZENIE O ZBYCIU NIERUCHOMOŚCI
2017-04-13 05:28:51

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Siedliszczu zbędzie:

1. Nieruchomość gruntową: działkę nr 1259 o powierzchni  400 m² zabudowaną budynkiem, sklep  o powierzchni 73,7 m² położoną w Chojnie Nowym Pierwszym

2. Lokal użytkowy Nr 2 ( sklep ) o powierzchni 50 m² w miejscowości Bezek - Kolonia wraz z komórką o powierzchni 13,4 m².

3. Nieruchomość gruntową: działka nr 56 o powierzchni 775 m² zabudowaną budynkiem, piekarnia o powierzchni 185 m² położoną w Siedliszczu oraz, nieruchomość gruntową: działka nr  44 o powierzchni 356 m²  nie zabudowaną położoną w Siedliszczu, przylegającą do działki nr 56

 g 1102 1

 Gala Mistrzów Sportu 2016
2017-04-13 00:00:00

Plebiscyt na Sportowca, Trenera, Debiut oraz Klub 2016 roku został rozstrzygnięty. Wręczenie nagród  odbyło się 16 marca br. w Chełmskim Domu Kultury.

Nagrodzonych mistrzów sportu mamy również w naszej gminie:


Angelika Łucka
(Dragon Siedliszcze) - 5 miejsce w kat. Sportowiec roku do 16 lat”

1

Patrycja Grzesiuk (Olimpijczyk Chełm) - 1 miejsce w kat. Sportowiec roku powyżej 16 lat”

2

Radosław Grzesiuk (Spółdzielca Siedliszcze) - „Debiut Roku 2016”.

3

Uczniowski Klub Sportowy (Dragon Siedliszcze) – Klub Roku 2016”.

4Era młodych zawodowców
2017-04-11 12:12:24

lubelskie smakuj życie

Od 01.01.2017 r. Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpoczęła realizację projektu
„Era młodych zawodowców”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do 100 (42K) osób młodych od 15 do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu powiatów: janowskiego, kraśnickiego, biłgorajskiego, włodawskiego, chełmskiego, miasta Chełm, miasta Lublin, lubelskiego, świdnickiego:

 • biernych zawodowo
 • bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy
  w tym: długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych i o niskich kwalifikacjach

FORMY WSPARCIA ZAPLANOWANE W PROJEKCIE:

1. Usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki  aazawodowej (indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty grupowe, pośrednictwo pracy).

2. Szkolenia podwyższające lub dostosowujące kompetencje i kwalifikacje zawodowe:

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 250 godz./kwiecień-maj 2017/
 • Murarz-Tynkarz – 240 godz. /kwiecień-maj 2017/
 • Magazynier z obsługą wózka widłowego, kasy fiskalnej oraz komputerowych programów magazynowych – 184 godz. /wrzesień-październik 2017/
 • Fryzjer – 200 godz. /sierpień-wrzesień 2017/
 • Kucharz – 200 godz. /czerwiec-lipiec 2017 – I grupa, listopad-grudzień 2017-II grupa/
 • Operator żurawi przenośnych – 76 godz. /lipiec- sierpień 2017/
 • Operator koparko-ładowarki kl. III – 176 godz. /kwiecień-maj 2017/
 • Operator koparki jednonaczyniowej kl. III – 176 godz. /czerwiec-lipiec 2017/

3. Stypendium szkoleniowe – ( 8,54 brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu)

4. 4-miesieczne płatne staże w wysokości 1925,40 brutto

Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • Ubezpieczenie NNW,
 • Badania lekarskie,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Odzież ochronną,
 • Wyżywienie podczas szkoleń,
 • Zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.

Szczegółowe informacje oraz zapisy w BIURZE PROJEKTU
Włodawa, ul. 11 listopada 3, I piętro, tel. 82 57 22 916
e-mail: wlodawa@lfr.lublin.plWażne zmiany na rynku hazardowym od 1 kwietnia
2017-04-10 05:41:17
 • 1 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych.
 • Zwiększy ona ochronę graczy i ograniczy szarą strefę w gospodarce.
 • Są pierwsze efekty nowych przepisów: część nielegalnych operatorów hazardowych poinformowała o wycofaniu się z rynku.

Nowe rozwiązania, które zaczynają obowiązywać od 1 kwietnia, wprowadzają znaczące zmiany prawne dotyczące gier hazardowych. Wskazujemy najważniejsze z nich.

Gry na automatach do gier poza kasynami gry

Ich wyłącznym organizatorem poza kasynami gier będzie jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, wykonująca monopol państwa w tym zakresie. Będzie je urządzać w salonach gier na automatach (3-50 sztuk), przy czym określone zostaną ograniczenia lokalizacyjne dla salonów (np. minimalna odległość od szkół czy kościołów). Automaty będą odpowiednio zabezpieczone, monitorowane i połączone w system, do którego dostęp będzie mieć m.in. minister właściwy do spraw finansów publicznych. Jeden automat będzie przypadać na każde rozpoczęte 1000 mieszkańców powiatu. Pojawi się zakaz posiadania automatów do gier (za wyjątkami wskazanymi w ustawie, np. kasyna, dostawcy, serwisanci).

Gry w internecie

Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa wykonująca monopol państwa w zakresie gier hazardowych będzie mieć również wyłączność na organizowane w internecie gry kasynowe, takie jak ruletka i gry karciane, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych. Powstanie oficjalny „Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą". Od 1 lipca 2017 r. dostawcy internetu będą mieć 48 godzin na zablokowanie dostępu do stron internetowych, które wykorzystują nazwy domen internetowych wpisanych do rejestru. Także od 1 lipca 2017 r. dostawcy usług płatniczych nie będą mogli współpracować z podmiotami, które oferują nielegalnie gry hazardowe na stronach wpisanych do rejestru: z ich stron internetowych będą musiały zniknąć odnośniki, które umożliwiają szybkie wpłaty przy udziale dostawcy usług płatniczych.

Gra w pokera

Zliberalizowano zasady dotyczące urządzania turniejów pokera. Będzie to możliwe także poza kasynami przez podmioty, które posiadają koncesje na prowadzenie kasyna. Taki turniej będzie też mógł zorganizować podmiot, który nie posiada takiej licencji, jeśli w grę wchodzą nagrody rzeczowe, których wartość nie przekracza ok. 2 tys. zł.

Zasady odpowiedzialnej gry

Podmioty, które urządzają gry hazardowe w internecie, będą musiały opracować i stosować regulamin odpowiedzialnej gry. Chodzi o to, aby w grach hazardowych nie brały udziału osoby nieletnie, by określić procedury weryfikacji wieku i rejestracji uczestnika gry, a gracze mogli kontrolować swoje zaangażowanie w grę. Dzięki zasadom otrzymają też informacje o ryzyku związanym z hazardem.

Bardziej skuteczne kary

Zdecydowanie wyższe będą kary za urządzanie gier na automatach bez wymaganej koncesji – wzrosną z 12 do 100 tys. zł od każdego automatu. Rozszerzono też katalog podmiotów, które podlegają karom za łamanie przepisów ustawy. Są to:

 • posiadacz zależny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym jest prowadzona działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa (100 tys. zł od każdego automatu),
 • posiadacz samoistny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym jest prowadzona działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa, o ile lokal nie jest przedmiotem posiadania zależnego (100 tys. zł od każdego automatu),
 • dostawca usług płatniczych, przedsiębiorca telekomunikacyjny niewykonujący obowiązków nałożonych ustawą (do 250 tys. zł).

Za nielegalne posiadanie automatów będzie też przewidziana odpowiedzialność karno-skarbowa (art. 107d kks).

Jakie gry można reklamować

W zakresie reklamy zakładów wzajemnych w nowelizacji przyjęto rozwiązania analogiczne do reklamy alkoholu. Dozwolona będzie reklama tych zakładów wzajemnych, na urządzanie których udzielono zezwolenia. Reklama nie może być w szczególności kierowana do małoletnich, łączyć uczestniczenia w grach ze sprawnością fizyczną, intelektualną bądź szansą na łatwą wygraną. Dodatkowo zakazane będzie reklamowanie zakładów wzajemnych: 

 • w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6 a 22 (z wyjątkami),
 • w prasie młodzieżowej i dziecięcej,
 • na okładkach dzienników i czasopism,
 • w miejscach publicznych (z wyjątkami).

W reklamach obowiązkowo znajdzie się komunikat o posiadaniu zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych, konsekwencjach udziału w nielegalnych grach hazardowych i ryzyku związanym z hazardem. 

Coraz więcej uzależnionych

Dane NFZ dotyczące osób leczonych z uzależnienia od hazardu są alarmujące. Ich liczba rośnie z roku na rok, a w przeciągu ostatnich 8 lat wzrosła 4-krotnie. Skala problemu jest jednak dużo większa – z wyników badań CBOS z 2015 r. [1] wynika, że zaledwie 9 proc. uzależnionych podejmuje się leczenia. Jednak zaledwie11 proc. uzależnionych od hazardu poddaje się leczeniu. Można zatem przyjąć, że liczba nałogowych hazardzistów jest 9 razy większa niż liczba leczonych.

Wykres graficzny wskazujacy liczbą osób leczonych z uzależnienia od hazardu w latach 2008-2016

[1] Centrum Badania Opinii Społecznej 2015, Pracoholicy, siecioholicy, hazardziści… uzależnienia od zachowań, Warszawa

Co naprawi nowelizacja

Wejście w życie nowych przepisów w zakresie gier hazardowych ma przynieść budżetowi rocznie ok. 1,5 mld zł dodatkowych przychodów, ale to nie pieniądze są najważniejszym elementem nowelizacji. Zmiany regulujące rynek hazardowy mają przede wszystkim zapewnić ochronę osobom, które korzystają z niego oraz ograniczyć szarą strefę w tym segmencie.Uzdrowienie sytuacji spowoduje też rozwój konkurencji między legalnymi przedsiębiorstwami na rynku hazardowym. Dotychczas były one poszkodowane w wyniku działań nielegalnych podmiotów. Według szacunków UN Global Compact Network Poland ONZ od 70 do 90 procent rynku gier hazardowych w Polsce to szara strefa, a z wartego 5,3 mld zł rynku zakładów bukmacherskich tylko ok. 1 mld zł to działalność legalna. Z tego tytułu Skarb Państwa tylko w 2014 r. stracił co najmniej 552 mln zł.

Pierwsze sukcesy nowej ustawy jeszcze przed jej wejściem w życie

Po opublikowaniu przepisów część nielegalnie działających bukmacherów poinformowała o wycofaniu się z polskiego rynku. Do tej pory uczyniło to ponad 20 operatorów, w tym największe podmioty rynku zakładów wzajemnych w internecie, które działały niezgodnie z polskim prawem.

Nie bądź obojętny!

Zapewniamy specjalny numer telefonu i adres e-mail, na który można zgłaszać nielegalne praktyki hazardowe. Na przykład lokalizacje, w których mogą być urządzane gry na automatach (lokale typu „7777", „jackpot", „hot spot", „Vegas 777"). Prosimy o kontakt:

Krajowy Telefon Interwencyjny: 800 060 000

 

źródło: http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowaGalerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Stulecie Odzyskania Niepodległości – Obchody w Siedliszczu 2018
Zdjęcie z galerii 2Dożynki 2018

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Piątek, 16 listopad 2018
Imieniny: Maria, Edmund, Marek

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.