• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 4

Odwołanie zakazu wypuszczania drobiu
2017-04-07 05:43:44

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zakazuje się:
a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie
ptaki,
b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz
ptaków łownych;
2) nakazuje się:
a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki,
z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie
ptaki,
d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed
dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany
drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm,
w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
g) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży
ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku
ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie
rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
j) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od
wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
k) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej
w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH LPR
2017-04-06 10:48:36

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY SIEDLISZCZE NA LATA 2016-2023

Burmistrz Siedliszcza

przedstawia do konsultacji społecznych projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siedliszcze na lata 2016-2023. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 28 kwietnia 2017 roku.

Z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, pok. 11 w okresie od 6 kwietnia 2017r. do 28 kwietnia 2017r. (w godzinach pracy urzędu) oraz na stronie internetowej http://www.siedliszcze.pl/ w zakładce Rewitalizacja. Uwagi i opinie można zgłaszać przy pomocy formularza do dokumentów LPR oraz Prognozy, które dostępne są na stronie internetowej http://www.siedliszcze.pl/artykul/czytaj/id/947:fundusze-europejskie-pomoc-techniczna

 • przy pomocy poczty elektronicznej na adres: gmina@siedliszcze.pl - w tytule maila prosi się o wpisanie „Konsultacje społeczne LPR”,

 • przy pomocy poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze z dopiskiem „Konsultacje społeczne LPR”.

 

Obwiecznie Burmistrza SiedliszczaPONOWNE Wybory Sołtysa w Lipówkach
2017-03-31 12:00:32

Załącznik
do Zarządzenia Nr 11/2017
Burmistrza Siedliszcza
z dnia 17 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Siedliszcza z dnia 31 marca 2017 r.

o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lipówki
w celu ponownego dokonania wyborów Sołtysa.

Podaje się do wiadomości MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA LIPÓWKI, iż zarządzeniem Nr 11/2017 r. Burmistrza Siedliszcza z dnia 17 marca 2017 r. zostało zwołane na dzień 7 kwietnia 2017 r. (piątek) na godz. 14.00 Zebranie Wiejskie Sołectwa Lipówki w celu ponownego dokonania wyborów Sołtysa.

Zebranie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Anusinie.

Burmistrz Siedliszcza

/-/ mgr inż. Hieronim ZonikWiosenny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt
2017-03-17 09:28:40

Urząd Miejski w Siedliszczu, Liceum Ogólnokształcące w Siedliszczu oraz Zespół Szkół w Siedliszczu byli organizatorami Wiosennego Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Siedliszczu. Zawody odbyły się 16 marca 2017 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Siedliszczu.

Turniej otworzył Wiesław Prażnowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Siedliszczu. W sportowych zmaganiach udział wzięło sześć drużyn: Gimnazjum w Wierzbicy, Gimnazjum w Cycowie, Gimnazjum w Pawłowie, Zespół Szkół w Lisznie, Gimnazjum w Siedliszczu oraz Gimnazjum w Rudzie Hucie. Zawody przebiegały w miłej sportowej atmosferze, po emocjonujących meczach wyłoniono najlepsze drużyny turnieju. Wszystkie zespoły otrzymały puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miejski i Liceum Ogólnokształcące w Siedliszczu.

Najlepszą zawodniczką wybrano Weronikę Ogórek z Gimnazjum w Wierzbicy. Nagrody i puchary wręczał Przewodniczący Rady Miejskiej w Siedliszczu Pan Wiesław Prażnowski i Pani Bernarda Prażnowska dyrektor Zespołu Szkół w Siedliszczu.

WYNIKI W GIER:

Grupa: A
Gimnazjum Siedliszcze – Gimnazjum w Rudzie Hucie 0:2 (19:25, 14:25)

Gimnazjum Ruda Huta - Gimnazjum w Pawłowie 2:0 (25:14, 25:8)
Gimnazjum Pawłów – Gimnazjum Siedliszcze 2:1 (25:21, 19:25, 16:14)

1. Gimnazjum Ruda Huta   2   4   4-0   100-55
2. Gimnazjum Pawłów       2   2   2-3   82-110
3. Gimnazjum Siedliszcze   2   0   1-4   93-110

Grupa: B

Gimnazjum Wierzbica – Gimnazjum Cyców 2:0 (25:11, 25:15)
Gimnazjum Cyców – Gimnazjum Liszno 0:2 (22:25, 14:25)
Gimnazjum Liszno – Gimnazjum Wierzbica 0:2 (16:25, 6:25)

1. Gimnazjum Wierzbica   2   4   4-0   100-48
2. Gimnazjum Liszno        2   2   2-2    72-86
3. Gimnazjum Cyców       2   0   0-4   62-100

Mecz o III miejsce: Gimnazjum Liszno – Gimnazjum Pawłów 2:0 (25:19, 25:19)

Mecz o I miejsce: Gimnazjum Wierzbica – Gimnazjum Ruda Huta 2:1 (25:23, 20:25, 15:13)

Kolejność zajętych miejsc:
1.
Gimnazjum w Wierzbicy (opiekun Agnieszka Wójtowicz)
2. Publiczne Gimnazjum w Ruda Huta (opiekun Małgorzata Suchań)
3. Gimnazjum w Liszno (opiekun Beata Ładna)
4. Gimnazjum w Pawłów (opiekun Kamil Góra)
5-6. Gimnazjum w Cycowie (opiekun Joanna Nowaczek), Gimnazjum w Siedliszczu (opiekun Krzysztof Dyszewski)

SKŁADY DRUŻYN:

 • Gimnazjum Wierzbica (Dumin Wiktoria, Mularczuk Oliwia, Ratomska Justyna, Uraziuk Dorota, Wiejak Sara, Zielińska Olga, Zabłocka Monika, Świeczak Angelika, Ogórek Weronika, Muszyńska Klaudia, Kaszczuk Karolina, Hawerczuk Daria, Bartosiak Paulina, Darnia Natalia)
 • Gimnazjum Ruda Huta (Borysiuk Klaudia, Gałus Paulina, Żerebecka Paulina, Dubij Julia, Lodowska Miranda, Grzeluk Magdalena, Kędzierawska Sandra)
 • Gimnazjum w Lisznie ( Troć Izabela, Socha Julia, Mazurek Iga, Błaziak Natalia, Robak Kinga, Sawa Natalia, Kosmowska Dominika)
 • Gimnazjum Pawłów (Aleksandra Osoba, Monika Pasiczna, Dyniec Weronika, Brawańska Olga, Sadowska Ewa, Podlipna Marta, Wenecka Weronika, Jersak Katarzyna)
 • Gimnazjum Cyców (Sawicka Weronika, Boruch Małgorzata, Wałecka Anna, Maj Julia, Szurek Martyna, Król Natalia, Greczkowska Karolina, Kloc Marlena)
 • Gimnazjum Siedliszcze (Jaworska Karolina, Słomka Agata, Przybylska Wiktoria, Okoń Patrycja, Łucka Angelika, Kociuba Angelika, Szewczyk Natalia)

<< GALERIA

 

 

IMG 8523

 II Wiosenny Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt
2017-03-15 12:34:30

Zawody odbyły się 09 marca 2017 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Siedliszczu.

W sportowych zmaganiach udział wzięło pięć drużyn: Szkoła Podstawowa w Rejowcu, Szkoła Podstawowa w Rejowcu Fabrycznym, Szkoła Podstawowa w Cycowie, Szkoła Podstawowa w Lisznie oraz gospodarz Szkoła Podstawowa w Siedliszczu.

Zawody przebiegały w miłej sportowej atmosferze, po emocjonujących meczach wyłoniono najlepsze drużyny turnieju. Wszystkie zespoły otrzymały puchary, dyplomy i nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Siedliszczu.

Królem strzelców została Karolina Hołub ze Szkoły Podstawowej w Siedliszczu – 24 bramki, najlepszą zawodniczką wybrano Maję Maziarczuk ze Szkoły Podstawowej w Rejowcu, najlepszą bramkarką została Agnieszka Świetlicka ze Szkoły Podstawowej w Lisznie.

Nagrody i puchary wręczała Sekretarz Gminy Siedliszcze - Jolanta Szawrońska i Wicedyrektor Zespołu Szkół w Siedliszczu - Aneta Dudek .

Wyniki gier:

Szkoła Podstawowa w Rejowcu Fabrycznym – Szkoła Podstawowa w Rejowcu; 5:7 (3:2)

Szkoła Podstawowa w Siedliszczu – Szkoła Podstawowa w Cycowie; 15:0 (9:0)

Szkoła Podstawowa w Rejowcu - Szkoła Podstawowa w Lisznie; 14:0 (9:0)

Szkoła Podstawowa w Cycowie – Szkoła Podstawowa w Rejowcu Fabrycznym; 3:16 (3:7)

Szkoła Podstawowa w Lisznie – Szkoła Podstawowa w Siedliszczu; 1:16 (1:9)

Szkoła Podstawowa w Rejowcu – Szkoła Podstawowa w Cycowie; 6:2 (4:1)

Szkoła Podstawowa w Siedliszczu – Szkoła Podstawowa w Rejowcu Fabrycznym; 4:3 (3:3)

Szkoła Podstawowa w Cycowie – Szkoła Podstawowa w Lisznie; 13:1 (5:0)

Szkoła Podstawowa w Siedliszczu – Szkoła Podstawowa w Rejowcu 4:1 (2:1)

Szkoła Podstawowa w Rejowcu Fabrycznym – Szkoła Podstawowa w Lisznie 13:2 (5:1)

Kolejność zajętych miejsc:

1. Szkoła Podstawowa w Siedliszczu (opiekun Urszula Pawlak)

2. Szkoła Podstawowa w Rejowcu (opiekun Dariusz Cebrat)

3. Szkoła Podstawowa w Rejowcu Fabrycznym (opiekun Bartosz Bodys)

4. Szkoła Podstawowa w Cycowie (opiekun Justyna Chaciewicz)

5. Szkoła Podstawowa w Lisznie (opiekun Izabella Luszawska-Wilk)

Drużyny występowały w składach:

SP w Siedliszczu ( Karolina Hołub, Emilia Mazonik, Patrycja Pawlak, Nikola Rura, Marlena Zakaszewska, Joanna Pasternak, Julia Grzesiuk, Oliwia Michalak, Kinga Marcinak, Ewelina Cieślicka, Agata Bodzak, Martyna Dziewulska)

SP w Rejowcu(Maja Maziarczuk, Zuzanna Sadowska, Julia Bogusz, Kinga Urbańska, Dominika Styś, Zuzanna Bednarska, Nina Jarosz, Karolina Buczek, Patrycja Piwko, Aleksandra Mazur, Iga Posturzyńska)

SP w Rejowcu Fabrycznym ( Oliwia Hnatiuk, Amelia Pilipczuk, Karolina Maliszewska, Maja Soczyńska, Natalia Miazga, Amelia Łoboda, Ewa Wójcik, Kaja Niewęgłowska, Nikola Bodak, Amelia Łoboda)

SP w Cycowie (Nikola Olko, Karolina Kurluk, Milena Jaworska, Klaudia Humieniuk, Natalia Dąber, Gabriela Kaniewska, Oliwia Jung)

SP  w Lisznie (Aleksandra Jóźwicka, Patrycja Frania, Agnieszka Świetlicka, Kalina Cop, Aleksandra Korzeniowska, Oliwia Sneka, Emilia Mrozik)

 

>> Galeria <<

 

IMG 3950

 Pozyskane środki na drogę gminną Anusin - Lipówki
2017-03-14 10:39:56

W poniedziałek Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek oraz Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk wręczyli samorządowcom umowy dotyczące udzielenia dotacji na realizację 55 zadań, z których 15 dotyczy dróg powiatowych o długości 98,3 km, a 40 dróg gminnych liczących 52,3 km. Łącznie przebudowanych zostanie 150,6 km dróg na terenie woj. lubelskiego.

Jednym z samorządowców którzy otrzymali takie umowy w ramach: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, był również Burmistrz Siedliszcza Hieronim Zonik.

Wojewoda na warunkach niniejszej umowy udziela Gminie Siedliszcze dotacji w wysokości: 330 806,00 zł., która zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104564L w m. Anusin – Lipówki”, zgodnie z zakresem rzeczowym określonym we wniosku nr 61/G/2017 Beneficjenta o dofinansowanie zadania.

Łączny kwalifikowany koszt realizacji zadania wynosi 661 613,80 zł.

 

DSC 0001

P1240396Wielkanocny Jarmark
2017-03-08 12:22:27

Jarmark Wielkanocny

 

Wykonujesz wielkanocne ozdoby, przygotowujesz swojskie wędliny, wypieki czy inne świąteczne wyroby? Jeśli tak, nie może cię zabraknąć na naszym Wielkanocnym Jarmarku!

Zapraszamy panie z Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, firmy oraz osoby, które wykonują ozdoby wielkanocne, pisanki, koszyczki, palmy, stroiki jak również przygotowują swojskie wędliny, wypieki a także inne świąteczne wyroby - do zaprezentowania i sprzedawania swoich wyrobów podczas Chełmskiego Jarmarku Wielkanocnego - już w niedzielę 9 kwietnia w Miejskiej Hali Sportowej w Chełmie.

Warto się pospieszyć, bo dysponujemy ograniczoną liczbą stoisk i boksów wystawowych.

Zgłoszenia i informacje dla Wystawców: „Nowy Tydzień - tygodnik lokalny” Chełm, ul. Lwowska 14, tel. 509 483 593

 

 

 Życzenia z okazji Dnia Kobiet
2017-03-08 00:00:00

Szanowne Panie

Z okazji Dnia Kobiet pragniemy złożyć Naszym Drogim Paniom życzenia wszystkiego najlepszego.

Życzymy zdrowia, pomyślności, wielu chwil radości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym,
powodzenia w pracy zawodowej, uśmiechu na twarzy oraz aby zawsze pamiętano o Waszej codziennej pracy, nieustannym trudzie, poświęceniu i trosce o innych oraz nadawanym przez Was sensie życia.

Niech los obdarza Was tym, co najlepsze. Bądźcie zawsze szczęśliwe, a przede wszystkim kochane

 

Przewodniczący Rady Miejskiej                                     Burmistrz Siedliszcza

Wiesław Prażnowski                                                    Hieronim Zonik

 

Tulipany z okazji Dnia Kobietdzien_kobietRelacja z Turnieju Tenisa Stołowego
2017-03-07 12:35:18

Zawody odbyły się w dniu 04 marca 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Siedliszczu. Celem imprezy była popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży i osób starszych, a także wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników z gminy Siedliszcze w poszczególnych kategoriach wiekowych.

W zawodach udział wzięło 51 zawodników i zawodniczek. Rozegrano 94 mecze, po których wyłoniono najlepsze zawodniczki i najlepszych zawodników zawodów w dwóch kategoriach – seniorów i młodzieży.

Najlepsi zawodnicy i zawodniczki otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Pana Hieronima Zonika Burmistrza Siedliszcza.

Kolejność zajętych miejsc:

SENIORZY – KOBIETY:

 1. Łabędź Ilona (Kulik)
 2. Anna Karwat (Marynin)
 3. Pasternak-Prus Agata (Dobromyśl)
 4. Stepaniuk Agnieszka (Bezek)

SENIORZY – MĘŻCZYŻNI:

 1. Pawlak Jacek (Wola Korybutowa)
 2. Langiewicz Konrad (Janowica)
 3. Żukowski Paweł (Dobromyśl)
 4. Dziubek Andrzej (Chojno)
 5. Koczan Sławomir (Mogilnica)                    

MŁODZIEŻ - DZIEWCZĘTA:

 1. Karwat Magda (LO Siedliszcze)
 2. Przybylska Julia (Gimnazjum Siedliszcze)
 3. Pawlak Daria (LO Siedliszcze)
 4. Lekan Natalia (LO Siedliszcze)
 5. Wójtowicz Aleksandra (LO Siedliszcze)

MŁODZIEŻ - CHŁOPCY:

 1. Kupracz Patryk (LO Siedliszcze)
 2. Pawlak Adrian (Gimnazjum Siedliszcze)
 3. Orłowski Daniel (LO Siedliszcze)
 4. Roczon Jakub (LO Siedliszcze)
 5. Koczan Paweł (Gimnazjum Siedliszcze)

 

>> GALERIA <<

 

DSCF7162Relacja z Turnieju Halowego
2017-03-07 10:34:42

Dnia 25 lutego 2017 roku w Hali Sportowej przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu odbył się VIII TURNEJ SPOŁECTW W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA SIEDLISZCZA.

W turnieju wzięło udział 9 drużyn:

 • Spółdzielca OLDBOY

 • Sołectwo Anusin/Lipówki

 • Sołectwo Dobromyśl/Zabitek

 • Starostwo Powiatowe

 • OSP Siedliszcze

 • MULTIMEL

 • Sołectwo Kamionka

 • Sołectwo Chojno Nowe

 • Drużyna Warsztatu Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim i Domu Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym

Organizatorem turnieju był Burmistrz Siedliszcza Hieronim Zonik w partnerstwie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Po I losowaniu grup i meczach wyniki przedstawiały się następująco:

Grupa A:

Sołectwo Kamionka Sołectwo Dobromyśl/Zabitek 0 – 2
Sołectwo Dobromyśl/Zabitek Spółdzielca OLDBOY 0 – 0
Spółdzielca OLDBOY Sołectwo Kamionka 3 – 0

Grupa B:

Sołectwo Chojno Nowe MULTIMEL 1 – 5
MULTIMEL Sołectwo Anusin/Lipówki 3 – 0
Sołectwo Anusin/Lipówki Sołectwo Chojno Nowe 4 – 1

Grupa C:

Drużyna WTZ/DPS Starostwo Powiatowe 1 – 5
Starostwo Powiatowe OSP Siedliszcze 1 – 0
OSP Siedliszcze Drużyna WTZ/DPS 8 – 1

Miejsca z grup po I losowaniu:

Grupa A:

 1. Spółdzielca OLDBOY 4 pkt

 2. Sołectwo Dobromyśl/Zabitek 4 pkt

 3. Sołectwo Kamionka 0 pkt

Grupa B:

 1. MULTIMEL 6 pkt

 2. Sołectwo Anusin/Lipówki 3 pkt

 3. Sołectwo Chojno Nowe 0 pkt

Grupa C:

 1. Starostwo Powiatowe 6 pkt

 2. OSP Siedliszcze 3 pkt

 3. Drużyna WTZ/DPS 0 pkt

Po II losowaniu grup i meczach wyniki przedstawiały się następująco:

Grupa A:

Siedliszcze OLDBOY Sołectwo Anusin/Lipówki 0 – 1
Sołectwo Anusin/Lipówki Starostwo Powiatowe 3 – 0
Starostwo Powiatowe Siedliszcze OLDBOY 0 – 6

Grupa B:

Sołectwo Dobromyśl/Zabitek MULTIMEL 1 – 2
OSP Siedliszcze Sołectwo Dobromyśl/Zabitek 0 – 3
MULTIMEL OSP Siedliszcze 2 – 1

Miejsca z grup po II losowaniu:

Grupa A:

 1. Sołectwo Anusin/Lipówki 6 pkt

 2. Siedliszcze OLDBOY 3 pkt

 3. Starostwo Powiatowe 0 pkt

Grupa B:

 1. MULTIMEL 6 pkt

 2. Sołectwo Dobromyśl/Zabitek 3 pkt

 3. OSP Siedliszcze 0 pkt

Mecz o I miejsce:

MULTIMEL Sołectwo Anusin/Lipówki 3 – 0

Mecz o III miejsce:

Siedliszcze OLDBOY Sołectwo Dobromyśl/Zabitek 1 – 0

Ostateczna klasyfikacja turnieju przedstawiała się następująco:

 1. MULTIMEL

 2. Sołectwo Anusin/Lipówki

 3. Spółdzielca OLDBOY

 4. Sołectwo Dobromyśl/Zabitek

 5. OSP Siedliszcze

 6. Starostwo Powiatowe

 7. Sołectwo Kamionka

 8. Sołectwo Chojno Nowe

 9. Drużyna Warsztatu Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim i Domu Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym

Najlepszym bramkarzem turnieju został Mateusz Lekan (sołectwo Anusin/Lipówki), królem strzelców z wynikiem 7 strzelonych bramek został Paweł Jóźwik (MULTIMEL) natomiast najstarszym zawodnikiem turnieju został wybrany Jerzy Pasternak (sołectwo Dobromyśl/Zabitek) – otrzymali oni nagrody indywidualne ufundowane przez Burmistrza Siedliszcza.

Drużyny otrzymały puchary, dyplomy oraz piłki do gry w piłkę nożną, a po skończonych zmaganiach sportowych uczestnicy wspólnie zjedli obiad.

Turniej sędziowali:
Orłowski Daniel
Braniewski Robert
Osoba Adrian

>> GALERIA <<

 

 

1Powiatowy Konkurs „Palmy i Pisanki Wielkanocne”
2017-03-07 08:12:32

POWIAT CHEŁMSKI
zaprasza

dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w XIX Powiatowym Konkursie
„Palmy i Pisanki Wielkanocne”.

Celem konkursu jest propagowanie twórczości związanej z tradycjami Świąt Wielkanocnych.

<< Więcej informacji

 

pisanki1500Turniej Tenisa Stołowego
2017-02-17 12:32:58

Zaproszenie Tenis Stołowy1


REGULAMIN

1. CEL ZAWODÓW:

 • popularyzacja tenisa stołowego
 • integracja młodzieży i dorosłych
 • podnoszenie sprawności fizycznej
 • zawieranie nowych znajomości i przyjaźni wśród startujących

2. ORGANIZATOR:

 • Urząd Miejski w Siedliszczu
 • Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Siedliszczu
 • Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu

3. TERMIN I MIEJSCE:

Turniej odbędzie się dnia 4 marca 2017 roku (sobota) w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Siedliszczu ul. Szkolna 64:

 • Turniej młodzieży – godz. 1000
 • Turniej seniorów – godz. 1400

4. UCZESTNICTWO:

W turnieju mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy, którzy są mieszkańcami Gminy Siedliszcze i posiadają zameldowanie na pobyt stały lub czasowy.

Turniej młodzieży - w zawodach biorą udział zawodniczki i zawodnicy Gimnazjum i Szkół Ponadgimnazjalnych (urodzeni w latach 2003-1997). Obowiązuje strój sportowy i przepisy PZTS.

Turniej seniorów - w zawodach biorą udział zawodniczki i zawodnicy urodzeni w roku 1996 i starsi. Obowiązuje strój sportowy i przepisy PZTS.

5. SYSTEM ROZGRYWEK:

W kategorii dziewcząt i chłopców odbędą się turnieje indywidualne w systemie pucharowym (2 sety wygrane) do dwóch przegranych, z prawej strony I-II miejsce, z lewej III i dalsze.

6. KOSZTY UCZESTNICTWA:

 • zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt
 • organizatorzy zapewniają gorący poczęstunek i napoje chłodzące

7. NAGRODY

 • młodzież - miejsca I- V puchary i dyplomy w kategorii dziewcząt i chłopców
 • dorośli - miejsca I- V puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe w kategorii kobiet i mężczyzn

8. ZGŁOSZENIA:

Potwierdzenie uczestnictwa należy zgłaszać pisemnie lub telefonicznie do dnia 1 marca 2017r. pod adres: Urząd Miejski w Siedliszczu, pokój nr 11 lub telefonicznie pod nr 82569 21 84

9. SPRAWY RÓŻNE:

 • więcej informacji na temat turnieju można uzyskać na pod nr tel. 825692184
 • o sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator

 

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

TS

 Karta projektu rewitalizacyjnego
2017-02-17 11:25:46

Karta projektu rewitalizacyjnego

Gmina Siedliszcze jest w trakcie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, który określi, jakie kompleksowe działania należy podjąć na rzecz mieszkańców, przestrzeni publicznej, środowiska i gospodarki na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.
Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji projektów, które w przyszłości mogłyby być realizowane w Gminie Siedliszcze w obszarze przeznaczonym do rewitalizacji tj.: obręb Siedliszcze, obręb Siedliszcze Kolonia, obręb Siedliszcze Osada oraz sołectwo Brzeziny.

Karta Projektu Rewitalizacyjnego w ramach LPR (wersja do druku) Karta Projektu Rewitalizacyjnego w ramach LPR (wersja do edytowalna) Załącznik nr 1 do Karty Projektu Rewitalizacyjnego w ramach LPR

mapkaZaproszenie na VIII Turniej Halowy Solectw
2017-02-13 00:00:00


Zaproszenie na spotkanie
2017-02-07 09:12:48

Zaproszenie na spotkanie1Diagnoza LPR gmina Siedliszcze
2017-02-06 12:41:36

Diagnoza wyznaczająca obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie gminy Siedliszcze

 

Urząd Miejski zachęca wszystkich mieszkańców gminy do zapoznania się z Diagnozą do Lokalnego Programemu Rewitalizacji oraz do zgłaszania swoich uwag.

Uwagi można zgłaszać do dnia 13 lutego 2017 roku.

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Siedliszcze na lata 2017-2023

 

 

Formularz zgłaszania uwag do LPR dla gminy Siedliszcze

 

Rewitalizacja w Gminie Siedliszcze


I miejsce dla zespołu „Siedliszczanie znad Wieprza”.
2017-02-06 12:34:11

29 stycznia 2017 roku w Rejowcu odbył się XXIII Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej .

W konkursie wystąpiło 29 zespołów i kapel ludowych.

Miło nam poinformować, że w kategorii zespoły śpiewacze z akompaniamentem I miejsce otrzymał Zespół „Siedliszczanie znad Wieprza”.

Gratulujemy.

 

P10Setne urodziny Pani Bronisławy
2017-02-02 11:12:35

Mieszkanka Kamionki - Pani Bronisława Maciaszczyk 2 lutego obchodziła 100 urodziny. Z tej okazji Hieronim Zonik Burmistrz Siedliszcza, w towarzystwie Wiesława Prażnowskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Siedliszczu przekazał na ręce Jubilatki dyplom, bukiet kwiatów, list gratulacyjny podpisany przez Premier Beatę Szydło oraz kopię aktu urodzenia Jubilatki a także akt małżeństwa jej rodziców z 1907 roku, składając jednocześnie najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, życząc wszelkiej pomyślności, długich jeszcze lat życia w zdrowiu, spokoju oraz radości w kręgu bliskich osób. List gratulacyjny wraz z kwiatami wręczył również wicestarosta powiatu chełmskiego Tomasz Szczepaniak. Na uroczystości obecni byli także przedstawiciele ZUS oddział Chełm. Oczywiście nie mogło zabraknąć najbliższej rodziny Jubilatki.

Pani Bronisława urodziła się w 1917 r. w miejscowości Majdan Nowy na terenie powiatu kowelskiego w województwie wołyńskim, czyli dzisiejszej Ukrainie. Urodziła 7 dzieci – niestety dwoje zmarło przed 1945 rokiem w Kowlu. Doczekała się 10 wnuków, 14 prawnuków oraz 3 praprawnucząt. Pomimo zaawansowanego wieku jest osobą sprawną i cieszy się doskonałą pamięcią – m.in. wyrecytowała po ukraińsku wiersz, którego nauczyła się w dzieciństwie a następnie przetłumaczyła go na język polski. Lata dzieciństwa wspomina jak każdy z nostalgią – jak podkreślała żyła w wielokulturowej miejscowości gdzie obok siebie żyły w zgodzie rożne nacje: Polacy, Ukraińcy, Czesi, Holendrzy i Żydzi. Kres temu położyła dopiero II wojna światowa. W 1945 roku Pani Bronisława wraz rodziną (od 1938 roku była już mężatką) została przesiedlona do Kamionki. Rodzina Pani Maciaszczyk podkreślała, że być może tajemnica długowieczności i zdrowia Jubilatki tkwi w wydarzeniu jakie miało miejsce gdy miała 18 lat. Została wówczas porażona piorunem. Nikt nie dawał jej szans na przeżycie – była poparzona i sukienka gdy ją znaleziono dosłownie się na niej paliła, ale jej mama Rozalia – uparła się żeby ją ratować. Zgodnie z ówczesną wiedzą owinięto ją w mokre płótno i umieszczono w wykopanym w zmieni dole a następnie po schłodzeniu ciała przewieziono do szpitala w Kowlu.

Pani Bronisława jest bardzo pogodną osobą i jedyne na co się skarży to problemy ze słuchem, bo wzrok ma doskonały – nadal czyta bez okularów.

Dostojnej Jubilatce życzymy jeszcze wielu lat spędzonych w zdrowiu i w otoczeniu najbliżej rodziny.

 

IMG 4151 IMG 4153
IMG 4156


Ankieta dla mieszkańców
2017-01-27 13:12:01

Ankieta dla mieszkańców

Poniższa ankieta pozwoli wyznaczyć obszary wymagające rewitalizacji na terenie Gminy Siedliszcze.

Ankieta jest w dostępna w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu pokój nr 11 oraz do pobrania z poniższego linku. Wypełnione ankiety należy składać do pokoju nr 11 Urzędu Miejskiego do dnia 3 lutego 2017 r. Ankieta dostępna również w wersji elektronicznej po kliknięci w poniższy link.

Ankieta (wersja tradycyjna) Ankieta (wersja elektroniczna)

Rewitalizacja w Gminie SiedliszczeOBWIESZCZENIE BURMISTRZA SIEDLISZCZA
2017-01-24 08:59:21

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm.) oraz art. 30, art. 39, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Siedliszczu Nr XV/104/16 z dnia 31.03.2016 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedliszcze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 24.01.2017 r. do 13.02.2017 r.

<< WięcejGalerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Stulecie Odzyskania Niepodległości – Obchody w Siedliszczu 2018
Zdjęcie z galerii 2Dożynki 2018

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Piątek, 16 listopad 2018
Imieniny: Maria, Edmund, Marek

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.