• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 4

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA
2017-07-17 12:44:26

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIAWERNISAŻ POPLENEROWY
2017-07-13 06:33:08

plakatOGŁOSZENIE O ZBYCIU NIERUCHOMOŚCI
2017-07-04 10:41:12

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Usług Rolniczych w Siedliszczu

oferuje do sprzedaży:

 

Prawo wieczystego użytkowania działki położonej w Siedliszczu o numerze ewidencyjnym 1788 i powierzchni 0,0954 ha (9,5 ara). Dojazd od ulicy Przemysłowej. Na działce stoi budynek po byłej stacji paliw. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy działka znajduje się w terenach obsługi rolnictwa i przemysłu (RPU-3). Działka ma dostęp do energii, wody i kanalizacji. Szczegółowe informacje pod nr tel. 600 235 660. Oferty wraz z ceną należy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym składać w biurze SUR, ul. Przemysłowa 3.

Ponadto posiadamy do sprzedaży:

 • Prasa kostka 2224, rok produkcji 1998, szt. 1
 • Brona talerzowa zaczepiana o szerokości 3,60 mb, szt. 1
 • Młot kowalski resorowy, szt. 1
 • Nożyce mechaniczne do metalu, szt. 1

 

g 1102 1ZŁOTE GODY 2017
2017-06-28 05:19:13

24 czerwca w Domu Kultury w Siedliszczu odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, poprzedziła ją msza św. w miejscowym kościele parafialnym. Aktu dekoracji dokonał Burmistrz – Hieronim Zonik. Na uroczystości obecni byli również wicestarosta powiatu chełmskiego Tomasz Szczepaniak oraz przewodniczący Rady Gminy Wiesław Prażnowski. Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył 13 par, które zawierały związek małżeński w 1967 roku ,są to: Halina i Tadeusz Bieleccy (Kulik), Janina i Alfred Chaba (Marynin), Halina i Zdzisław Doroba (Chojeniec), Marianna i Jan Fałdyga (Jankowice), Janina i Stanisław Hołub (Majdan Zahorodyński), Halina i Władysław Kanclerz (Julianów), Marianna i Tadeusz Kazalscy (Janowica), Krystyna i Stanisław Konikowie (Siedliszcze), Maria i Zygfryd Kulpińscy (Dobromyśl), Maria i Stanisław Nakielscy (Mogilnica), Jadwiga i Lucjan Ślusarczyk (Lechówka), Władysława i Andrzej Świerczek (Chojno Nowe Drugie), Janina i Tadeusz Warchuł (Siedliszcze).

Odznaczenie otrzymali również Państwo Marianna i Stanisław Jarzębscy z Krowicy, którzy we wrześniu bieżącego roku będą obchodzili 59 rocznicę ślubu.

Oprawę muzyczną zapewniły uczennice miejscowego Zespołu Szkół: Weronika Jędruszak, Martyna Poleszak i Patrycja Tomaszewska przygotowane pod kierunkiem Pani Jolanty Jędruszak.

Wszystkim parom życzymy kolejnych lat w zdrowiu i harmonii oraz radości i satysfakcji z tego, co przez te pół wieku zbudowali trwając przy sobie zgodnie z przyrzeczeniem: w zdrowiu i w chorobie, w smutku i w radości w bogactwie i w biedzie...

 

 1 2 
 3  4
 5  6
 7  8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19  


Zaproszenie na II Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Burmistrza Siedliszcza
2017-06-23 10:17:02


Nowe zasady w wycince drzew i krzewów
2017-06-22 09:53:42

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami UM w Siedliszczu informuje, że od 17 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).

Zmiana ustawy przywraca między innymi prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. << Czytaj więcej

 

axe 497181 960 720III Przegląd Muzykujących Rodzin
2017-06-07 07:04:29

Plakat stronaLETNIE KOLONIE z KRUS 2017 ROKU
2017-06-01 12:12:20

plakat1

 

INFORMACJA O KOLONIACH LETNICH W 2017 ROKU

zorganizowanych w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego z dofinansowaniem ze środków Funduszu Składkowego
Ubezpieczenia Społecznego Rolników

WARUNKI

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2001r.,   których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

 1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna (według formularzy załączonych do oferty).
 2. Oryginał zaświadczenia z KRUS, stwierdzającego, że jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców/prawnych opiekunów, ponieważ niektóre placówki KRUS wystawiają zaświadczenia na dzieci, z których nie wynika w jakim zakresie ubezpieczeni są rodzice/prawni opiekunowie. Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS, stwierdzających pobieranie renty bądź emerytury z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem).

 1. Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
 2. Opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć wyrok/decyzję Sądu o prawach do opieki nad dzieckiem.
 3. Całkowity koszt = 390 zł / osobę

Wypoczynek zorganizowany w Ośrodku Wypoczynkowym „RELAKS” w Stegnie, ul. Lipowa 31.

            Turnus trwa 11 dni, planowany w następujących terminach:
1) 26.06 – 06.07.2017 r.
2) 07.07 – 17.07.2017 r.
3) 18.07 – 28.07.2017 r.
4) 29.07 – 08.08.2017 r.
5) 09.08 – 19.08.2017 r.

DANE KOORDYNATORA
Związek Zawodowy Rolników ,,Ojczyzna” i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
ul. Podwale 6/107, 22-300 Krasnystaw
tel/fax: (82) 576 14 16, e-mail: mar_gol1@op.pl
osoba kontaktowa – Mariusz Gołębiowski (tel. 507 751 786 )

 Zaproszenie na XXVII sesję Rady Miejskiej w Siedliszczu
2017-06-01 00:00:00

ZAPROSZENIE

Burmistrz Siedliszcza zaprasza na XXVII sesję Rady Miejskiej w Siedliszczu, która odbędzie się
w dniu 6 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 1000
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Z porządkiem obrad można zapoznać się TUTAJWyniki XIX Przeglądu Zespołów Ludowych 2017
2017-05-25 06:52:33

W niedzielę 21 maja 2017 r. Siedliszcze gościło zespoły śpiewacze i solistów z powiatu chełmskiego, którzy zaprezentowali się podczas XIX Powiatowego Przeglądu Zespołów Śpiewaczych, Kapel i Śpiewaków Ludowych. Na scenie, podczas 25 występów, zaśpiewało ponad 140 artystów. Komisja konkursowa spośród nich wybrała reprezentację powiatu na Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych, który odbędzie się 28 maja w Lublinie.

Organizatorami Przeglądu w Siedliszczu był Starosta Chełmski i Burmistrz Siedliszcza.

Komisja artystyczna w składzie: Andrzej Sar z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Marian Chyżyński, konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie przyznała następujące nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

„ŚPIEWACY”

nagrody:

 • Leokadia Prokopczuk z Zanowinia,
 • Józefa Stasiuk z Zanowinia,
 • Zofia Sulikowska z Wojsławic,

za udział:

 • Lucyna Gaik z Żalina,
 • Jadwiga Kendzierawska z Wólki Petryłowskiej,
 • Halina Romanowska ze Żmudzi,
 • Agnieszka Bandosz z Gołębia,
 • Małgorzata Klin z Liszna

„ZESPOŁY ŚPIEWACZE”

nagrody:

 • Nadbużański Klon Zielony z Zanowinia,
 • Sielanki z Sielca,

wyróżnienia:

 • Rakołupianki z Rakołup
 • Kumowianki z Kumowa Majorackiego,

za udział:

 • Borowianki z Raciborowic Kolonii,
 • Rosa z Kamienia,
 • Koral z Kamienia,
 • Wiśniowy Sad z Żalina,
 • Akord z Rudy-Huty,
 • Jarzębina Czerwona z Rudki,
 • Jarzębinki ze Żmudzi,
 • Siedliszczanie znad Wieprza z Siedliszcza,
 • Pawłowianki z Pawłowa,
 • Echo z Gołębia,
 • Radość z Liszna,

„DUŻY – MAŁY”

 • Felicja Matczuk, Nikola Matczuk, Maria Tarasek z Teosina,
 • Promyki z Wojsławic.

Do udziału w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie komisja zakwalifikowała Felicję Matczuk, Nikolę Matczuk, Marię Tarasek z Teosina, Promyki z Wojsławic i Nadbużański Klon Zielony z Zanowinia.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy, które wręczył Wicestarosta Tomasz Szczepaniak i Burmistrz Hieronim Zonik.

Źródło: http://www.powiat.chelm.pl

 

zapraszamy do galerii TUTAJ

 

1Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2017
2017-05-25 00:00:00

Gmina Siedliszcze informuje, że realizacja zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 155/2017/D/OZ z dnia 24 maja 2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony Środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część 1 - Usuwanie wyrobów zawierających azbest na lata 2016 - 2017” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

fsddgsfWeronika laureatką w "Śpiewającym Słowiku"
2017-05-23 12:10:19

Weronika Jędruszak laureatką Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”

Już po raz kolejny w Rykach odbył się Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. W dniach 17-18 maja 2017 r. na scenie zaprezentowało się przeszło stu wykonawców w wieku 6-20 lat. Byli to uczniowie wyłonieni w wyniku eliminacji powiatowych naszego województwa. Występy młodych artystów oceniało jury w składzie: Magdalena Stopa – nauczyciel śpiewu, wykładowca na wydziale Artystycznym UMCS, Diana Świder – wokalistka, chórzystka zespołu Bajm, Adam Drath – gitarzysta zespołu Bajm, kompozytor aranżer, Tomasz Momot – wykładowca na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa UMCS.

Weronika Jędruszak z klasy IIb po raz kolejny znalazła się w gronie laureatów tego konkursu. Koncert laureatów odbędzie się jesienią na scenie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Gratulujemy.

Kliknij w zdjęcie, aby je powiększyć:

DSC05117 1

2 3

4Konferencja „Kopalnia Jan Karski – Przygotowania do budowy”
2017-05-18 05:50:39

Z tytułu podatków do budżetów gmin wpłynie nawet 147 mln zł rocznie, pracę znajdzie 10 tysięcy osób, a w Łęcznej przestaną przygasać żarówki. We wtorek 16 maja br. australijski inwestor po raz kolejny przedstawił swoje ambitne plany i potencjalne korzyści płynące z budowy nowej kopalni w miejscowości Kulik pod Siedliszczem.

Na prace związane z budową kopalni Jan Karski Spółka PD Co wydała już ponad 20 milionów dolarów.

– Dziewięć próbnych odwiertów pokazało, że nowa kopalnia będzie wydobywać doskonały węgiel. A z analizy pokładów wynika, że mamy przed sobą 30 lat spokojnego wydobycia, z możliwością wydłużenia tego czasu o kolejne 20 lat – mówi Mirosław Taras, prezes PD Co.

Zanim jednak ruszy budowa kopalni, niezbędne są wszystkie zezwolenia. Gmina Siedliszcze (z pomocą australijskiej spółki) pracuje nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego i wpisaniu do niego nowej inwestycji.

– Liczymy na przychylność urzędników w Ministerstwie Rolnictwa – nie ukrywa Heronim Zonik, burmistrz Siedliszcza. – Chodzi o sprawne odrolnienie gruntów ornych III klasy, na których ma stanąć kopalnia. Jeżeli ministerstwo wyda zgodę, to do końca roku plan zostanie uchwalony. Jest to jeden z kluczowych dokumentów, obok decyzji środowiskowej, niezbędnych do złożenia wniosku o koncesje wydobywczą do Ministerstwa Środowiska. A ta z kolei jest przepustką do rozpoczęcia budowy kopalni – tłumaczy.

Samorządowcy i inwestor liczą na to, że na koniec roku wszystkie te dokumenty będą gotowe.

– Na przełomie roku chcemy złożyć wniosek o koncesję wydobywczą. Po jej uzyskaniu koncesji nasz partner China Coil rozpocznie starania w chińskich bankach o kredyt na budowę kopalni – dodaje Mirosław Taras. Chodzi o 2,5 miliarda złotych.

Korzyści dla regionu z nowej inwestycji? PD Co wylicza ich wiele. Podczas budowy pracę znajdzie 1700 osób, po uruchomieniu wydobycia – 2 tys. w samej kopalni i kolejne 8 tys. w otoczeniu zakładu.

– Musimy też postawić dwie linie energetyczne zasilające kopalnię. Dzięki temu wzrośnie bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Łęcznej i powiatu. Dziś jak kopalnia włączy wszystkie maszyny, to w Łęcznej przygasają żarówki – dodaje Taras, który przez ponad dwadzieścia lat pracował w Bogdance (w latach 2008-2012 był prezesem kopalni).

Korzyści dostrzegają też samorządowcy. Według wstępnych szacunków, z tytułu podatków do kasy Siedliszcza, trzech gmin rejowieckich i Cycowa rocznie będzie wpływać 147 mln zł.
Na tym nie koniec. W Rejowcu Fabrycznym, przy planowanym zakładzie przeróbki węgla, będzie składowana skała płonna. – Do tego celu wykorzystamy nieckę po wyrobisku cementowni. Teren ten przekształcimy w centrum szkolenia narciarskiego i paralotniarskiego i park rekreacyjny. Zakład od Rejowca odgrodzimy specjalnym ekranem akustyczno-estetycznym – dodaje Mirosław Taras.

– W naszej gminie pobudowało się sporo górników z Bogdanki. Ludzi widzą, jak im się powodzi i też chcą dobrze zarabiać. Dlatego jako samorządowcy wystosowaliśmy apel do premier Beaty Szydło o wsparcie starań PD Co w sprawnym uzyskaniu niezbędnych decyzji. Apelujemy tez do naszych parlamentarzystów o lobbowanie na rzecz kopalni Jan Karski – mówi burmistrz Zonik.

Według optymistycznych założeń, budowa kopalni może ruszyć w lipcu 2018 roku. Pierwszy węgiel ma wyjechać na powierzchnię w 2023 r. Kopalnię zbuduje China Coil. 60 proc. wydobywanego węgla ma trafić na potrzeby koksowni, a 40 proc. do energetyki.

– W czasach PRL, gdy powstawała Bogdanka, plany zakładały powstanie 7 kopalni i elektrowni w Zagłębiu Lubelskim. Dziś mamy tylko Bogdankę. Jest zatem sporo miejsca na nowe zakłady. Możemy być drugim Śląskiem – dodaje Teodor Kosiarski, burmistrz Łęcznej.

Źródło: http://www.dziennikwschodni.pl

 

1 2 

3 4

 

 

Zobacz również: Panorama Lubelska: 16 maja 2016, g. 21.30,
Link: https://lublin.tvp.pl/30786974/16-maja-2016-g-2130

 

 Siedliska Biesiada Literacka
2017-05-17 06:21:52

plakat iwaniukZaproszenie
2017-05-15 00:00:00

Zaproszenie konferencja LPRXIX Przegląd Zespołów Śpiewaczych, Kapel i Śpiewaków Ludowych
2017-05-12 06:43:30

plakat21

 

 

XIX Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych,
Kapel i Śpiewaków Ludowych Siedliszcze, 21 maja 2017 r.

 

  Nazwa zespołu/imię, nazwisko Kategoria Utwory Liczba osób Uwagi
1 Zespół śpiewaczy „Borowianki” z Raciborowic Kolonii zespoły śpiewacze

A dajże mi Boże

Trzy lata kalina pękała

9 10.10
2 Gminny zespół śpiewaczy „Rosa” z Kamienia zespoły śpiewacze

Oj Chmielu, Chmielu

Kolęda dla mężczyzn

6 10.20
3 Zespół „Koral” z Kamienia zespoły śpiewacze

Oj przyleciała siwa zezula

Moja mamuleńko jado do nas gości

8 10.30
4 Lucyna Gaik z Żalina śpiewacy

Zachodzi słoneczko

Mamo dla ciebie jestem

1 10.40
5

Zespół Śpiewaczy „Wiśniowy sad”

z Żalina

zespoły śpiewacze

Sierotka

Błogosławiona dobroć człowieka

9 10.30
6 Zespół „AKORD” z Rudy-Huty zespoły śpiewacze

Szumiała leszczyna

Nie będę szukała

12 10.40
7 Jarzębina Czerwona z Rudki zespoły śpiewacze

Dobrze było u mateńki

Gadałaś mateńko

9 10.50
8 Jadwiga Kendzierawska z Wólki Petryłowskiej śpiewacy

Uśnij, że mi uśnij

Na opiece wierzby

1 11.00
9 Zespół śpiewaczy „Nadbużański Klon Zielony” z Zanowinia zespoły śpiewacze

Oj dajcie nam dziżkę

Tam pod borem zieluneńkim

5 11.10
10 Siedliszczanie znad Wieprza kapele ludowe

Oj świeci księżyc

Oj zagraj mi muzyko

4 11.20
11 Felicja Matczuk, Nikola Matczuk, Maria Tarasek Duży - Mały”

Dzisiaj mnie się ukłonisz

Płynie woda

3 11.30
12 Józefa Stasiuk z Zanowinia śpiewacy

W zilonej dolinie, tam gdzie ścielo płótna

Widno Marynie, widno, w której ona chacie

  11.40
13 Zespół śpiewaczy „Jarzębinki” ze Żmudzi zespoły śpiewacze

Ach w lesie, w lesie

Cichy pogodny

7 11.50
14 Siedliszczanie znad Wieprza zespoły śpiewacze

Kraś nam Panie kraś

Orle wesele

7 12.00
15 Halina Romanowska śpiewacy

W łozie, włozie

Jasio konie wywiódł

1 12.10
16 Leokadia Prokopczuk z Zanowinia śpiewacy

Co tak Jasiu dumasz?

Oj na progu Marynia staneła

  12.20
17 Zofia Sulikowska z Wojsławic śpiewacy

Moja ruteńko, moja ziluna

Duże u nas jezioreczko

1 12.30
  PRZERWA        
18 Zespół „Promyki” śpiewacy

Oj woły, moje woły

Ziluna murawa

5 13.00
19 Zespół śpiewaczy „Sielanki” z Sielca zespoły śpiewacze

Tam gdzie w Bugu woda ciemna

Koń się cieszy owsem

6 13.10
20 Zespół śpiewaczy „Rakołupianki” z Rakołup zespoły śpiewacze

Siwe gęsi

Poszły do lasu trzy siostry

9 13.20
21 Zespół śpiewaczy „Kumowianki” z Kumowa Majorackiego zespoły śpiewacze

Jasieńko

Oj u łozy

7 13.30
22 Zespół śpiewaczy „Pawłowianki” z Pawłowa zespoły śpiewacze

W moim ogródeczku

Jest drużyna jest

8 13.40
23 Zespół śpiewaczy „Echo” z Gołębia Zespoły śpiewacze

Pierwsza godzina

Biały Janie

10 13.50
24 Agnieszka Bandosz z Gołębia śpiewacy

Szeroki las, wąskie pole

Matulu moja

1 14.00
25 Małgorzata Klin z Liszna śpiewacy

Pojade ja do Krakowa

Czemuś mnie matuś

1 14.10
26 Zespół śpiewaczy „Radość” z Liszna Zespoły śpiewacze

Hej tam za górą

Od krzaczka do krzaczka

9 14.20

139 osób!!! UWAGA PRZYMROZKI !!!
2017-05-09 07:33:47

W związku z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego.

Informujemy o możliwości spadku temperatur w nocy i wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego zagrażającego uprawom rolnym w dniach 9 - 10 maja br. od -3oC do -1oC na terenie województwa lubelskiego.

 

temperature 1300515 1280Przypomnienie w sprawie ASF u dzików
2017-05-09 06:43:01

W związku z występowaniem ASF u dzików na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w woj. lubelskim, a tym samym stałym zagrożeniem tą chorobą, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie przypomina, iż zgodnie z. art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r o ochronie zdrowia oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, sprzedaż zwierząt na targowiskach może odbywać się wyłącznie w miejscach nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną, wobec których zostały spełnione wymagania rozporządzenia MRiRW z 4.01.2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt (Dz. U. z 2008r Nr 11, poz. 67).

Handel zwierzętami (np. prosięta, drób, gołębie) lub żywnością pochodzenia zwierzęcego (w szczególności przez obcokrajowców - Ukraina i Białoruś) na targowiskach w miejscach nieuprawnionych, bez nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej jest naruszeniem przepisów i będzie zgłaszane do organów ścigania.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Chełmie

/-/ Agnieszka Lis
Majowy harmonogram odbioru odpadów
2017-04-25 06:10:56

UWAGA !!!

Informujemy, iż w miesiącu maju 2017 r. odbiór odpadów komunalnych odbędzie się według następującego harmonogramu:

Rejon Nazwa miejscowości Termin odbioru
1

Dobromyśl, Kulik, Kol. Kulik, Majdan Zahorodyński, Wola Korybutowa Pierwsza i Druga, Wola Korybutowa Kolonia, Borowo

8.05.2017

(poniedziałek)

2 Marynin, Siedliszcze, Krowica, Stasin Dolny,
Lipówki, Anusin, Janowica

9.05.2017

(wtorek)

3 Gliny, Chojeniec, Chojeniec Kolonia, Romanówka,
Chojno Nowe I i II, Chojno Stare, Wojciechów

5.05.2017

(piątek)

4 Brzeziny, Mogielnica, Zabitek, Bezek, Kamionka, Lechówka, Bezek Dębiński, Bezek Kolonia, Jankowice, Adolfin, Julianów

4.05.2017

(czwartek)MAJÓWKA 2017
2017-04-21 07:36:12

WWWmajowkaGalerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2019
Zdjęcie z galerii 2Turniej Tenisa Stołowego 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Wtorek, 23 kwiecień 2019
Imieniny: Jerzy, Wojciech

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.