• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 4

„Czas na działanie! Czas na własną firmę!”
2017-04-20 09:39:21

Stowarzyszenie Lubelski Ośrodek Samopomocy w ramach projektu „Czas na działanie! Czas na własną firmę!” realizowanego wspólnie z Gamma Projekt umożliwia nieaktywnym zawodowo kobietom po 30 roku życia z województwa lubelskiego pozyskanie wsparcia finansowego na uruchomienie własnej firmy.

W ramach projektu każda z 75 zakwalifikowanych uczestniczek otrzyma jednorazową dotację w wysokości do 23 300 zł oraz w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania utworzonej firmy otrzyma wsparcie pomostowe w wysokości do 1850 zł miesięcznie (średnio 1700 zł).

Uczestniczki w ramach projektu otrzymają wsparcie szkoleniowe i doradcze – zostaną kompleksowo przygotowane do podjęcia działalności gospodarczej oraz skorzystają z doradztwa indywidualnego. Nabór do projektu trwa do dnia 5 maja 2017 włącznie lub do wyczerpania miejsc.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej: www.projektgamma.pl/czas-na-dzialanie. Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Stowarzyszenia: Lubelski Ośrodek Samopomocy, Grodzka 14, 20-112 Lublin lub listownie. Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 81 52 52 843 lub pod adresem poczty elektronicznej: czasnadzialanie@los.lublin.pl. Wsparcie udzielane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

 Czas Na Wlasna FirmeZyczenia Wielkanocne 2017
2017-04-14 07:51:00

2017 Wielkanoc1OGŁOSZENIE O ZBYCIU NIERUCHOMOŚCI
2017-04-13 05:28:51

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Siedliszczu zbędzie:

1. Nieruchomość gruntową: działkę nr 1259 o powierzchni  400 m² zabudowaną budynkiem, sklep  o powierzchni 73,7 m² położoną w Chojnie Nowym Pierwszym

2. Lokal użytkowy Nr 2 ( sklep ) o powierzchni 50 m² w miejscowości Bezek - Kolonia wraz z komórką o powierzchni 13,4 m².

3. Nieruchomość gruntową: działka nr 56 o powierzchni 775 m² zabudowaną budynkiem, piekarnia o powierzchni 185 m² położoną w Siedliszczu oraz, nieruchomość gruntową: działka nr  44 o powierzchni 356 m²  nie zabudowaną położoną w Siedliszczu, przylegającą do działki nr 56

 g 1102 1

 Gala Mistrzów Sportu 2016
2017-04-13 00:00:00

Plebiscyt na Sportowca, Trenera, Debiut oraz Klub 2016 roku został rozstrzygnięty. Wręczenie nagród  odbyło się 16 marca br. w Chełmskim Domu Kultury.

Nagrodzonych mistrzów sportu mamy również w naszej gminie:


Angelika Łucka
(Dragon Siedliszcze) - 5 miejsce w kat. Sportowiec roku do 16 lat”

1

Patrycja Grzesiuk (Olimpijczyk Chełm) - 1 miejsce w kat. Sportowiec roku powyżej 16 lat”

2

Radosław Grzesiuk (Spółdzielca Siedliszcze) - „Debiut Roku 2016”.

3

Uczniowski Klub Sportowy (Dragon Siedliszcze) – Klub Roku 2016”.

4Era młodych zawodowców
2017-04-11 12:12:24

lubelskie smakuj życie

Od 01.01.2017 r. Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpoczęła realizację projektu
„Era młodych zawodowców”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do 100 (42K) osób młodych od 15 do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu powiatów: janowskiego, kraśnickiego, biłgorajskiego, włodawskiego, chełmskiego, miasta Chełm, miasta Lublin, lubelskiego, świdnickiego:

 • biernych zawodowo
 • bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy
  w tym: długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych i o niskich kwalifikacjach

FORMY WSPARCIA ZAPLANOWANE W PROJEKCIE:

1. Usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki  aazawodowej (indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty grupowe, pośrednictwo pracy).

2. Szkolenia podwyższające lub dostosowujące kompetencje i kwalifikacje zawodowe:

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 250 godz./kwiecień-maj 2017/
 • Murarz-Tynkarz – 240 godz. /kwiecień-maj 2017/
 • Magazynier z obsługą wózka widłowego, kasy fiskalnej oraz komputerowych programów magazynowych – 184 godz. /wrzesień-październik 2017/
 • Fryzjer – 200 godz. /sierpień-wrzesień 2017/
 • Kucharz – 200 godz. /czerwiec-lipiec 2017 – I grupa, listopad-grudzień 2017-II grupa/
 • Operator żurawi przenośnych – 76 godz. /lipiec- sierpień 2017/
 • Operator koparko-ładowarki kl. III – 176 godz. /kwiecień-maj 2017/
 • Operator koparki jednonaczyniowej kl. III – 176 godz. /czerwiec-lipiec 2017/

3. Stypendium szkoleniowe – ( 8,54 brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu)

4. 4-miesieczne płatne staże w wysokości 1925,40 brutto

Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • Ubezpieczenie NNW,
 • Badania lekarskie,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Odzież ochronną,
 • Wyżywienie podczas szkoleń,
 • Zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.

Szczegółowe informacje oraz zapisy w BIURZE PROJEKTU
Włodawa, ul. 11 listopada 3, I piętro, tel. 82 57 22 916
e-mail: wlodawa@lfr.lublin.plWażne zmiany na rynku hazardowym od 1 kwietnia
2017-04-10 05:41:17
 • 1 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych.
 • Zwiększy ona ochronę graczy i ograniczy szarą strefę w gospodarce.
 • Są pierwsze efekty nowych przepisów: część nielegalnych operatorów hazardowych poinformowała o wycofaniu się z rynku.

Nowe rozwiązania, które zaczynają obowiązywać od 1 kwietnia, wprowadzają znaczące zmiany prawne dotyczące gier hazardowych. Wskazujemy najważniejsze z nich.

Gry na automatach do gier poza kasynami gry

Ich wyłącznym organizatorem poza kasynami gier będzie jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, wykonująca monopol państwa w tym zakresie. Będzie je urządzać w salonach gier na automatach (3-50 sztuk), przy czym określone zostaną ograniczenia lokalizacyjne dla salonów (np. minimalna odległość od szkół czy kościołów). Automaty będą odpowiednio zabezpieczone, monitorowane i połączone w system, do którego dostęp będzie mieć m.in. minister właściwy do spraw finansów publicznych. Jeden automat będzie przypadać na każde rozpoczęte 1000 mieszkańców powiatu. Pojawi się zakaz posiadania automatów do gier (za wyjątkami wskazanymi w ustawie, np. kasyna, dostawcy, serwisanci).

Gry w internecie

Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa wykonująca monopol państwa w zakresie gier hazardowych będzie mieć również wyłączność na organizowane w internecie gry kasynowe, takie jak ruletka i gry karciane, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych. Powstanie oficjalny „Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą". Od 1 lipca 2017 r. dostawcy internetu będą mieć 48 godzin na zablokowanie dostępu do stron internetowych, które wykorzystują nazwy domen internetowych wpisanych do rejestru. Także od 1 lipca 2017 r. dostawcy usług płatniczych nie będą mogli współpracować z podmiotami, które oferują nielegalnie gry hazardowe na stronach wpisanych do rejestru: z ich stron internetowych będą musiały zniknąć odnośniki, które umożliwiają szybkie wpłaty przy udziale dostawcy usług płatniczych.

Gra w pokera

Zliberalizowano zasady dotyczące urządzania turniejów pokera. Będzie to możliwe także poza kasynami przez podmioty, które posiadają koncesje na prowadzenie kasyna. Taki turniej będzie też mógł zorganizować podmiot, który nie posiada takiej licencji, jeśli w grę wchodzą nagrody rzeczowe, których wartość nie przekracza ok. 2 tys. zł.

Zasady odpowiedzialnej gry

Podmioty, które urządzają gry hazardowe w internecie, będą musiały opracować i stosować regulamin odpowiedzialnej gry. Chodzi o to, aby w grach hazardowych nie brały udziału osoby nieletnie, by określić procedury weryfikacji wieku i rejestracji uczestnika gry, a gracze mogli kontrolować swoje zaangażowanie w grę. Dzięki zasadom otrzymają też informacje o ryzyku związanym z hazardem.

Bardziej skuteczne kary

Zdecydowanie wyższe będą kary za urządzanie gier na automatach bez wymaganej koncesji – wzrosną z 12 do 100 tys. zł od każdego automatu. Rozszerzono też katalog podmiotów, które podlegają karom za łamanie przepisów ustawy. Są to:

 • posiadacz zależny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym jest prowadzona działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa (100 tys. zł od każdego automatu),
 • posiadacz samoistny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym jest prowadzona działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa, o ile lokal nie jest przedmiotem posiadania zależnego (100 tys. zł od każdego automatu),
 • dostawca usług płatniczych, przedsiębiorca telekomunikacyjny niewykonujący obowiązków nałożonych ustawą (do 250 tys. zł).

Za nielegalne posiadanie automatów będzie też przewidziana odpowiedzialność karno-skarbowa (art. 107d kks).

Jakie gry można reklamować

W zakresie reklamy zakładów wzajemnych w nowelizacji przyjęto rozwiązania analogiczne do reklamy alkoholu. Dozwolona będzie reklama tych zakładów wzajemnych, na urządzanie których udzielono zezwolenia. Reklama nie może być w szczególności kierowana do małoletnich, łączyć uczestniczenia w grach ze sprawnością fizyczną, intelektualną bądź szansą na łatwą wygraną. Dodatkowo zakazane będzie reklamowanie zakładów wzajemnych: 

 • w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6 a 22 (z wyjątkami),
 • w prasie młodzieżowej i dziecięcej,
 • na okładkach dzienników i czasopism,
 • w miejscach publicznych (z wyjątkami).

W reklamach obowiązkowo znajdzie się komunikat o posiadaniu zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych, konsekwencjach udziału w nielegalnych grach hazardowych i ryzyku związanym z hazardem. 

Coraz więcej uzależnionych

Dane NFZ dotyczące osób leczonych z uzależnienia od hazardu są alarmujące. Ich liczba rośnie z roku na rok, a w przeciągu ostatnich 8 lat wzrosła 4-krotnie. Skala problemu jest jednak dużo większa – z wyników badań CBOS z 2015 r. [1] wynika, że zaledwie 9 proc. uzależnionych podejmuje się leczenia. Jednak zaledwie11 proc. uzależnionych od hazardu poddaje się leczeniu. Można zatem przyjąć, że liczba nałogowych hazardzistów jest 9 razy większa niż liczba leczonych.

Wykres graficzny wskazujacy liczbą osób leczonych z uzależnienia od hazardu w latach 2008-2016

[1] Centrum Badania Opinii Społecznej 2015, Pracoholicy, siecioholicy, hazardziści… uzależnienia od zachowań, Warszawa

Co naprawi nowelizacja

Wejście w życie nowych przepisów w zakresie gier hazardowych ma przynieść budżetowi rocznie ok. 1,5 mld zł dodatkowych przychodów, ale to nie pieniądze są najważniejszym elementem nowelizacji. Zmiany regulujące rynek hazardowy mają przede wszystkim zapewnić ochronę osobom, które korzystają z niego oraz ograniczyć szarą strefę w tym segmencie.Uzdrowienie sytuacji spowoduje też rozwój konkurencji między legalnymi przedsiębiorstwami na rynku hazardowym. Dotychczas były one poszkodowane w wyniku działań nielegalnych podmiotów. Według szacunków UN Global Compact Network Poland ONZ od 70 do 90 procent rynku gier hazardowych w Polsce to szara strefa, a z wartego 5,3 mld zł rynku zakładów bukmacherskich tylko ok. 1 mld zł to działalność legalna. Z tego tytułu Skarb Państwa tylko w 2014 r. stracił co najmniej 552 mln zł.

Pierwsze sukcesy nowej ustawy jeszcze przed jej wejściem w życie

Po opublikowaniu przepisów część nielegalnie działających bukmacherów poinformowała o wycofaniu się z polskiego rynku. Do tej pory uczyniło to ponad 20 operatorów, w tym największe podmioty rynku zakładów wzajemnych w internecie, które działały niezgodnie z polskim prawem.

Nie bądź obojętny!

Zapewniamy specjalny numer telefonu i adres e-mail, na który można zgłaszać nielegalne praktyki hazardowe. Na przykład lokalizacje, w których mogą być urządzane gry na automatach (lokale typu „7777", „jackpot", „hot spot", „Vegas 777"). Prosimy o kontakt:

Krajowy Telefon Interwencyjny: 800 060 000

 

źródło: http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowaOdwołanie zakazu wypuszczania drobiu
2017-04-07 05:43:44

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zakazuje się:
a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie
ptaki,
b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz
ptaków łownych;
2) nakazuje się:
a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki,
z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie
ptaki,
d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed
dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany
drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm,
w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
g) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży
ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku
ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie
rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
j) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od
wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
k) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej
w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH LPR
2017-04-06 10:48:36

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY SIEDLISZCZE NA LATA 2016-2023

Burmistrz Siedliszcza

przedstawia do konsultacji społecznych projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siedliszcze na lata 2016-2023. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 28 kwietnia 2017 roku.

Z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, pok. 11 w okresie od 6 kwietnia 2017r. do 28 kwietnia 2017r. (w godzinach pracy urzędu) oraz na stronie internetowej http://www.siedliszcze.pl/ w zakładce Rewitalizacja. Uwagi i opinie można zgłaszać przy pomocy formularza do dokumentów LPR oraz Prognozy, które dostępne są na stronie internetowej http://www.siedliszcze.pl/artykul/czytaj/id/947:fundusze-europejskie-pomoc-techniczna

 • przy pomocy poczty elektronicznej na adres: gmina@siedliszcze.pl - w tytule maila prosi się o wpisanie „Konsultacje społeczne LPR”,

 • przy pomocy poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze z dopiskiem „Konsultacje społeczne LPR”.

 

Obwiecznie Burmistrza SiedliszczaPONOWNE Wybory Sołtysa w Lipówkach
2017-03-31 12:00:32

Załącznik
do Zarządzenia Nr 11/2017
Burmistrza Siedliszcza
z dnia 17 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Siedliszcza z dnia 31 marca 2017 r.

o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lipówki
w celu ponownego dokonania wyborów Sołtysa.

Podaje się do wiadomości MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA LIPÓWKI, iż zarządzeniem Nr 11/2017 r. Burmistrza Siedliszcza z dnia 17 marca 2017 r. zostało zwołane na dzień 7 kwietnia 2017 r. (piątek) na godz. 14.00 Zebranie Wiejskie Sołectwa Lipówki w celu ponownego dokonania wyborów Sołtysa.

Zebranie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Anusinie.

Burmistrz Siedliszcza

/-/ mgr inż. Hieronim ZonikWiosenny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt
2017-03-17 09:28:40

Urząd Miejski w Siedliszczu, Liceum Ogólnokształcące w Siedliszczu oraz Zespół Szkół w Siedliszczu byli organizatorami Wiosennego Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Siedliszczu. Zawody odbyły się 16 marca 2017 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Siedliszczu.

Turniej otworzył Wiesław Prażnowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Siedliszczu. W sportowych zmaganiach udział wzięło sześć drużyn: Gimnazjum w Wierzbicy, Gimnazjum w Cycowie, Gimnazjum w Pawłowie, Zespół Szkół w Lisznie, Gimnazjum w Siedliszczu oraz Gimnazjum w Rudzie Hucie. Zawody przebiegały w miłej sportowej atmosferze, po emocjonujących meczach wyłoniono najlepsze drużyny turnieju. Wszystkie zespoły otrzymały puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miejski i Liceum Ogólnokształcące w Siedliszczu.

Najlepszą zawodniczką wybrano Weronikę Ogórek z Gimnazjum w Wierzbicy. Nagrody i puchary wręczał Przewodniczący Rady Miejskiej w Siedliszczu Pan Wiesław Prażnowski i Pani Bernarda Prażnowska dyrektor Zespołu Szkół w Siedliszczu.

WYNIKI W GIER:

Grupa: A
Gimnazjum Siedliszcze – Gimnazjum w Rudzie Hucie 0:2 (19:25, 14:25)

Gimnazjum Ruda Huta - Gimnazjum w Pawłowie 2:0 (25:14, 25:8)
Gimnazjum Pawłów – Gimnazjum Siedliszcze 2:1 (25:21, 19:25, 16:14)

1. Gimnazjum Ruda Huta   2   4   4-0   100-55
2. Gimnazjum Pawłów       2   2   2-3   82-110
3. Gimnazjum Siedliszcze   2   0   1-4   93-110

Grupa: B

Gimnazjum Wierzbica – Gimnazjum Cyców 2:0 (25:11, 25:15)
Gimnazjum Cyców – Gimnazjum Liszno 0:2 (22:25, 14:25)
Gimnazjum Liszno – Gimnazjum Wierzbica 0:2 (16:25, 6:25)

1. Gimnazjum Wierzbica   2   4   4-0   100-48
2. Gimnazjum Liszno        2   2   2-2    72-86
3. Gimnazjum Cyców       2   0   0-4   62-100

Mecz o III miejsce: Gimnazjum Liszno – Gimnazjum Pawłów 2:0 (25:19, 25:19)

Mecz o I miejsce: Gimnazjum Wierzbica – Gimnazjum Ruda Huta 2:1 (25:23, 20:25, 15:13)

Kolejność zajętych miejsc:
1.
Gimnazjum w Wierzbicy (opiekun Agnieszka Wójtowicz)
2. Publiczne Gimnazjum w Ruda Huta (opiekun Małgorzata Suchań)
3. Gimnazjum w Liszno (opiekun Beata Ładna)
4. Gimnazjum w Pawłów (opiekun Kamil Góra)
5-6. Gimnazjum w Cycowie (opiekun Joanna Nowaczek), Gimnazjum w Siedliszczu (opiekun Krzysztof Dyszewski)

SKŁADY DRUŻYN:

 • Gimnazjum Wierzbica (Dumin Wiktoria, Mularczuk Oliwia, Ratomska Justyna, Uraziuk Dorota, Wiejak Sara, Zielińska Olga, Zabłocka Monika, Świeczak Angelika, Ogórek Weronika, Muszyńska Klaudia, Kaszczuk Karolina, Hawerczuk Daria, Bartosiak Paulina, Darnia Natalia)
 • Gimnazjum Ruda Huta (Borysiuk Klaudia, Gałus Paulina, Żerebecka Paulina, Dubij Julia, Lodowska Miranda, Grzeluk Magdalena, Kędzierawska Sandra)
 • Gimnazjum w Lisznie ( Troć Izabela, Socha Julia, Mazurek Iga, Błaziak Natalia, Robak Kinga, Sawa Natalia, Kosmowska Dominika)
 • Gimnazjum Pawłów (Aleksandra Osoba, Monika Pasiczna, Dyniec Weronika, Brawańska Olga, Sadowska Ewa, Podlipna Marta, Wenecka Weronika, Jersak Katarzyna)
 • Gimnazjum Cyców (Sawicka Weronika, Boruch Małgorzata, Wałecka Anna, Maj Julia, Szurek Martyna, Król Natalia, Greczkowska Karolina, Kloc Marlena)
 • Gimnazjum Siedliszcze (Jaworska Karolina, Słomka Agata, Przybylska Wiktoria, Okoń Patrycja, Łucka Angelika, Kociuba Angelika, Szewczyk Natalia)

<< GALERIA

 

 

IMG 8523

 II Wiosenny Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt
2017-03-15 12:34:30

Zawody odbyły się 09 marca 2017 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Siedliszczu.

W sportowych zmaganiach udział wzięło pięć drużyn: Szkoła Podstawowa w Rejowcu, Szkoła Podstawowa w Rejowcu Fabrycznym, Szkoła Podstawowa w Cycowie, Szkoła Podstawowa w Lisznie oraz gospodarz Szkoła Podstawowa w Siedliszczu.

Zawody przebiegały w miłej sportowej atmosferze, po emocjonujących meczach wyłoniono najlepsze drużyny turnieju. Wszystkie zespoły otrzymały puchary, dyplomy i nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Siedliszczu.

Królem strzelców została Karolina Hołub ze Szkoły Podstawowej w Siedliszczu – 24 bramki, najlepszą zawodniczką wybrano Maję Maziarczuk ze Szkoły Podstawowej w Rejowcu, najlepszą bramkarką została Agnieszka Świetlicka ze Szkoły Podstawowej w Lisznie.

Nagrody i puchary wręczała Sekretarz Gminy Siedliszcze - Jolanta Szawrońska i Wicedyrektor Zespołu Szkół w Siedliszczu - Aneta Dudek .

Wyniki gier:

Szkoła Podstawowa w Rejowcu Fabrycznym – Szkoła Podstawowa w Rejowcu; 5:7 (3:2)

Szkoła Podstawowa w Siedliszczu – Szkoła Podstawowa w Cycowie; 15:0 (9:0)

Szkoła Podstawowa w Rejowcu - Szkoła Podstawowa w Lisznie; 14:0 (9:0)

Szkoła Podstawowa w Cycowie – Szkoła Podstawowa w Rejowcu Fabrycznym; 3:16 (3:7)

Szkoła Podstawowa w Lisznie – Szkoła Podstawowa w Siedliszczu; 1:16 (1:9)

Szkoła Podstawowa w Rejowcu – Szkoła Podstawowa w Cycowie; 6:2 (4:1)

Szkoła Podstawowa w Siedliszczu – Szkoła Podstawowa w Rejowcu Fabrycznym; 4:3 (3:3)

Szkoła Podstawowa w Cycowie – Szkoła Podstawowa w Lisznie; 13:1 (5:0)

Szkoła Podstawowa w Siedliszczu – Szkoła Podstawowa w Rejowcu 4:1 (2:1)

Szkoła Podstawowa w Rejowcu Fabrycznym – Szkoła Podstawowa w Lisznie 13:2 (5:1)

Kolejność zajętych miejsc:

1. Szkoła Podstawowa w Siedliszczu (opiekun Urszula Pawlak)

2. Szkoła Podstawowa w Rejowcu (opiekun Dariusz Cebrat)

3. Szkoła Podstawowa w Rejowcu Fabrycznym (opiekun Bartosz Bodys)

4. Szkoła Podstawowa w Cycowie (opiekun Justyna Chaciewicz)

5. Szkoła Podstawowa w Lisznie (opiekun Izabella Luszawska-Wilk)

Drużyny występowały w składach:

SP w Siedliszczu ( Karolina Hołub, Emilia Mazonik, Patrycja Pawlak, Nikola Rura, Marlena Zakaszewska, Joanna Pasternak, Julia Grzesiuk, Oliwia Michalak, Kinga Marcinak, Ewelina Cieślicka, Agata Bodzak, Martyna Dziewulska)

SP w Rejowcu(Maja Maziarczuk, Zuzanna Sadowska, Julia Bogusz, Kinga Urbańska, Dominika Styś, Zuzanna Bednarska, Nina Jarosz, Karolina Buczek, Patrycja Piwko, Aleksandra Mazur, Iga Posturzyńska)

SP w Rejowcu Fabrycznym ( Oliwia Hnatiuk, Amelia Pilipczuk, Karolina Maliszewska, Maja Soczyńska, Natalia Miazga, Amelia Łoboda, Ewa Wójcik, Kaja Niewęgłowska, Nikola Bodak, Amelia Łoboda)

SP w Cycowie (Nikola Olko, Karolina Kurluk, Milena Jaworska, Klaudia Humieniuk, Natalia Dąber, Gabriela Kaniewska, Oliwia Jung)

SP  w Lisznie (Aleksandra Jóźwicka, Patrycja Frania, Agnieszka Świetlicka, Kalina Cop, Aleksandra Korzeniowska, Oliwia Sneka, Emilia Mrozik)

 

>> Galeria <<

 

IMG 3950

 Pozyskane środki na drogę gminną Anusin - Lipówki
2017-03-14 10:39:56

W poniedziałek Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek oraz Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk wręczyli samorządowcom umowy dotyczące udzielenia dotacji na realizację 55 zadań, z których 15 dotyczy dróg powiatowych o długości 98,3 km, a 40 dróg gminnych liczących 52,3 km. Łącznie przebudowanych zostanie 150,6 km dróg na terenie woj. lubelskiego.

Jednym z samorządowców którzy otrzymali takie umowy w ramach: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, był również Burmistrz Siedliszcza Hieronim Zonik.

Wojewoda na warunkach niniejszej umowy udziela Gminie Siedliszcze dotacji w wysokości: 330 806,00 zł., która zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104564L w m. Anusin – Lipówki”, zgodnie z zakresem rzeczowym określonym we wniosku nr 61/G/2017 Beneficjenta o dofinansowanie zadania.

Łączny kwalifikowany koszt realizacji zadania wynosi 661 613,80 zł.

 

DSC 0001

P1240396Wielkanocny Jarmark
2017-03-08 12:22:27

Jarmark Wielkanocny

 

Wykonujesz wielkanocne ozdoby, przygotowujesz swojskie wędliny, wypieki czy inne świąteczne wyroby? Jeśli tak, nie może cię zabraknąć na naszym Wielkanocnym Jarmarku!

Zapraszamy panie z Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, firmy oraz osoby, które wykonują ozdoby wielkanocne, pisanki, koszyczki, palmy, stroiki jak również przygotowują swojskie wędliny, wypieki a także inne świąteczne wyroby - do zaprezentowania i sprzedawania swoich wyrobów podczas Chełmskiego Jarmarku Wielkanocnego - już w niedzielę 9 kwietnia w Miejskiej Hali Sportowej w Chełmie.

Warto się pospieszyć, bo dysponujemy ograniczoną liczbą stoisk i boksów wystawowych.

Zgłoszenia i informacje dla Wystawców: „Nowy Tydzień - tygodnik lokalny” Chełm, ul. Lwowska 14, tel. 509 483 593

 

 

 Życzenia z okazji Dnia Kobiet
2017-03-08 00:00:00

Szanowne Panie

Z okazji Dnia Kobiet pragniemy złożyć Naszym Drogim Paniom życzenia wszystkiego najlepszego.

Życzymy zdrowia, pomyślności, wielu chwil radości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym,
powodzenia w pracy zawodowej, uśmiechu na twarzy oraz aby zawsze pamiętano o Waszej codziennej pracy, nieustannym trudzie, poświęceniu i trosce o innych oraz nadawanym przez Was sensie życia.

Niech los obdarza Was tym, co najlepsze. Bądźcie zawsze szczęśliwe, a przede wszystkim kochane

 

Przewodniczący Rady Miejskiej                                     Burmistrz Siedliszcza

Wiesław Prażnowski                                                    Hieronim Zonik

 

Tulipany z okazji Dnia Kobietdzien_kobietRelacja z Turnieju Tenisa Stołowego
2017-03-07 12:35:18

Zawody odbyły się w dniu 04 marca 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Siedliszczu. Celem imprezy była popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży i osób starszych, a także wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników z gminy Siedliszcze w poszczególnych kategoriach wiekowych.

W zawodach udział wzięło 51 zawodników i zawodniczek. Rozegrano 94 mecze, po których wyłoniono najlepsze zawodniczki i najlepszych zawodników zawodów w dwóch kategoriach – seniorów i młodzieży.

Najlepsi zawodnicy i zawodniczki otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Pana Hieronima Zonika Burmistrza Siedliszcza.

Kolejność zajętych miejsc:

SENIORZY – KOBIETY:

 1. Łabędź Ilona (Kulik)
 2. Anna Karwat (Marynin)
 3. Pasternak-Prus Agata (Dobromyśl)
 4. Stepaniuk Agnieszka (Bezek)

SENIORZY – MĘŻCZYŻNI:

 1. Pawlak Jacek (Wola Korybutowa)
 2. Langiewicz Konrad (Janowica)
 3. Żukowski Paweł (Dobromyśl)
 4. Dziubek Andrzej (Chojno)
 5. Koczan Sławomir (Mogilnica)                    

MŁODZIEŻ - DZIEWCZĘTA:

 1. Karwat Magda (LO Siedliszcze)
 2. Przybylska Julia (Gimnazjum Siedliszcze)
 3. Pawlak Daria (LO Siedliszcze)
 4. Lekan Natalia (LO Siedliszcze)
 5. Wójtowicz Aleksandra (LO Siedliszcze)

MŁODZIEŻ - CHŁOPCY:

 1. Kupracz Patryk (LO Siedliszcze)
 2. Pawlak Adrian (Gimnazjum Siedliszcze)
 3. Orłowski Daniel (LO Siedliszcze)
 4. Roczon Jakub (LO Siedliszcze)
 5. Koczan Paweł (Gimnazjum Siedliszcze)

 

>> GALERIA <<

 

DSCF7162Relacja z Turnieju Halowego
2017-03-07 10:34:42

Dnia 25 lutego 2017 roku w Hali Sportowej przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu odbył się VIII TURNEJ SPOŁECTW W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA SIEDLISZCZA.

W turnieju wzięło udział 9 drużyn:

 • Spółdzielca OLDBOY

 • Sołectwo Anusin/Lipówki

 • Sołectwo Dobromyśl/Zabitek

 • Starostwo Powiatowe

 • OSP Siedliszcze

 • MULTIMEL

 • Sołectwo Kamionka

 • Sołectwo Chojno Nowe

 • Drużyna Warsztatu Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim i Domu Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym

Organizatorem turnieju był Burmistrz Siedliszcza Hieronim Zonik w partnerstwie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Po I losowaniu grup i meczach wyniki przedstawiały się następująco:

Grupa A:

Sołectwo Kamionka Sołectwo Dobromyśl/Zabitek 0 – 2
Sołectwo Dobromyśl/Zabitek Spółdzielca OLDBOY 0 – 0
Spółdzielca OLDBOY Sołectwo Kamionka 3 – 0

Grupa B:

Sołectwo Chojno Nowe MULTIMEL 1 – 5
MULTIMEL Sołectwo Anusin/Lipówki 3 – 0
Sołectwo Anusin/Lipówki Sołectwo Chojno Nowe 4 – 1

Grupa C:

Drużyna WTZ/DPS Starostwo Powiatowe 1 – 5
Starostwo Powiatowe OSP Siedliszcze 1 – 0
OSP Siedliszcze Drużyna WTZ/DPS 8 – 1

Miejsca z grup po I losowaniu:

Grupa A:

 1. Spółdzielca OLDBOY 4 pkt

 2. Sołectwo Dobromyśl/Zabitek 4 pkt

 3. Sołectwo Kamionka 0 pkt

Grupa B:

 1. MULTIMEL 6 pkt

 2. Sołectwo Anusin/Lipówki 3 pkt

 3. Sołectwo Chojno Nowe 0 pkt

Grupa C:

 1. Starostwo Powiatowe 6 pkt

 2. OSP Siedliszcze 3 pkt

 3. Drużyna WTZ/DPS 0 pkt

Po II losowaniu grup i meczach wyniki przedstawiały się następująco:

Grupa A:

Siedliszcze OLDBOY Sołectwo Anusin/Lipówki 0 – 1
Sołectwo Anusin/Lipówki Starostwo Powiatowe 3 – 0
Starostwo Powiatowe Siedliszcze OLDBOY 0 – 6

Grupa B:

Sołectwo Dobromyśl/Zabitek MULTIMEL 1 – 2
OSP Siedliszcze Sołectwo Dobromyśl/Zabitek 0 – 3
MULTIMEL OSP Siedliszcze 2 – 1

Miejsca z grup po II losowaniu:

Grupa A:

 1. Sołectwo Anusin/Lipówki 6 pkt

 2. Siedliszcze OLDBOY 3 pkt

 3. Starostwo Powiatowe 0 pkt

Grupa B:

 1. MULTIMEL 6 pkt

 2. Sołectwo Dobromyśl/Zabitek 3 pkt

 3. OSP Siedliszcze 0 pkt

Mecz o I miejsce:

MULTIMEL Sołectwo Anusin/Lipówki 3 – 0

Mecz o III miejsce:

Siedliszcze OLDBOY Sołectwo Dobromyśl/Zabitek 1 – 0

Ostateczna klasyfikacja turnieju przedstawiała się następująco:

 1. MULTIMEL

 2. Sołectwo Anusin/Lipówki

 3. Spółdzielca OLDBOY

 4. Sołectwo Dobromyśl/Zabitek

 5. OSP Siedliszcze

 6. Starostwo Powiatowe

 7. Sołectwo Kamionka

 8. Sołectwo Chojno Nowe

 9. Drużyna Warsztatu Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim i Domu Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym

Najlepszym bramkarzem turnieju został Mateusz Lekan (sołectwo Anusin/Lipówki), królem strzelców z wynikiem 7 strzelonych bramek został Paweł Jóźwik (MULTIMEL) natomiast najstarszym zawodnikiem turnieju został wybrany Jerzy Pasternak (sołectwo Dobromyśl/Zabitek) – otrzymali oni nagrody indywidualne ufundowane przez Burmistrza Siedliszcza.

Drużyny otrzymały puchary, dyplomy oraz piłki do gry w piłkę nożną, a po skończonych zmaganiach sportowych uczestnicy wspólnie zjedli obiad.

Turniej sędziowali:
Orłowski Daniel
Braniewski Robert
Osoba Adrian

>> GALERIA <<

 

 

1Powiatowy Konkurs „Palmy i Pisanki Wielkanocne”
2017-03-07 08:12:32

POWIAT CHEŁMSKI
zaprasza

dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w XIX Powiatowym Konkursie
„Palmy i Pisanki Wielkanocne”.

Celem konkursu jest propagowanie twórczości związanej z tradycjami Świąt Wielkanocnych.

<< Więcej informacji

 

pisanki1500Turniej Tenisa Stołowego
2017-02-17 12:32:58

Zaproszenie Tenis Stołowy1


REGULAMIN

1. CEL ZAWODÓW:

 • popularyzacja tenisa stołowego
 • integracja młodzieży i dorosłych
 • podnoszenie sprawności fizycznej
 • zawieranie nowych znajomości i przyjaźni wśród startujących

2. ORGANIZATOR:

 • Urząd Miejski w Siedliszczu
 • Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Siedliszczu
 • Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu

3. TERMIN I MIEJSCE:

Turniej odbędzie się dnia 4 marca 2017 roku (sobota) w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Siedliszczu ul. Szkolna 64:

 • Turniej młodzieży – godz. 1000
 • Turniej seniorów – godz. 1400

4. UCZESTNICTWO:

W turnieju mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy, którzy są mieszkańcami Gminy Siedliszcze i posiadają zameldowanie na pobyt stały lub czasowy.

Turniej młodzieży - w zawodach biorą udział zawodniczki i zawodnicy Gimnazjum i Szkół Ponadgimnazjalnych (urodzeni w latach 2003-1997). Obowiązuje strój sportowy i przepisy PZTS.

Turniej seniorów - w zawodach biorą udział zawodniczki i zawodnicy urodzeni w roku 1996 i starsi. Obowiązuje strój sportowy i przepisy PZTS.

5. SYSTEM ROZGRYWEK:

W kategorii dziewcząt i chłopców odbędą się turnieje indywidualne w systemie pucharowym (2 sety wygrane) do dwóch przegranych, z prawej strony I-II miejsce, z lewej III i dalsze.

6. KOSZTY UCZESTNICTWA:

 • zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt
 • organizatorzy zapewniają gorący poczęstunek i napoje chłodzące

7. NAGRODY

 • młodzież - miejsca I- V puchary i dyplomy w kategorii dziewcząt i chłopców
 • dorośli - miejsca I- V puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe w kategorii kobiet i mężczyzn

8. ZGŁOSZENIA:

Potwierdzenie uczestnictwa należy zgłaszać pisemnie lub telefonicznie do dnia 1 marca 2017r. pod adres: Urząd Miejski w Siedliszczu, pokój nr 11 lub telefonicznie pod nr 82569 21 84

9. SPRAWY RÓŻNE:

 • więcej informacji na temat turnieju można uzyskać na pod nr tel. 825692184
 • o sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator

 

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

TS

 Karta projektu rewitalizacyjnego
2017-02-17 11:25:46

Karta projektu rewitalizacyjnego

Gmina Siedliszcze jest w trakcie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, który określi, jakie kompleksowe działania należy podjąć na rzecz mieszkańców, przestrzeni publicznej, środowiska i gospodarki na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.
Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji projektów, które w przyszłości mogłyby być realizowane w Gminie Siedliszcze w obszarze przeznaczonym do rewitalizacji tj.: obręb Siedliszcze, obręb Siedliszcze Kolonia, obręb Siedliszcze Osada oraz sołectwo Brzeziny.

Karta Projektu Rewitalizacyjnego w ramach LPR (wersja do druku) Karta Projektu Rewitalizacyjnego w ramach LPR (wersja do edytowalna) Załącznik nr 1 do Karty Projektu Rewitalizacyjnego w ramach LPR

mapkaZaproszenie na VIII Turniej Halowy Solectw
2017-02-13 00:00:00


Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2019
Zdjęcie z galerii 2Turniej Tenisa Stołowego 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Wtorek, 23 kwiecień 2019
Imieniny: Jerzy, Wojciech

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.