• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 4

Zaproszenie na spotkanie
2017-02-07 09:12:48

Zaproszenie na spotkanie1Diagnoza LPR gmina Siedliszcze
2017-02-06 12:41:36

Diagnoza wyznaczająca obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie gminy Siedliszcze

 

Urząd Miejski zachęca wszystkich mieszkańców gminy do zapoznania się z Diagnozą do Lokalnego Programemu Rewitalizacji oraz do zgłaszania swoich uwag.

Uwagi można zgłaszać do dnia 13 lutego 2017 roku.

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Siedliszcze na lata 2017-2023

 

 

Formularz zgłaszania uwag do LPR dla gminy Siedliszcze

 

Rewitalizacja w Gminie Siedliszcze


I miejsce dla zespołu „Siedliszczanie znad Wieprza”.
2017-02-06 12:34:11

29 stycznia 2017 roku w Rejowcu odbył się XXIII Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej .

W konkursie wystąpiło 29 zespołów i kapel ludowych.

Miło nam poinformować, że w kategorii zespoły śpiewacze z akompaniamentem I miejsce otrzymał Zespół „Siedliszczanie znad Wieprza”.

Gratulujemy.

 

P10Setne urodziny Pani Bronisławy
2017-02-02 11:12:35

Mieszkanka Kamionki - Pani Bronisława Maciaszczyk 2 lutego obchodziła 100 urodziny. Z tej okazji Hieronim Zonik Burmistrz Siedliszcza, w towarzystwie Wiesława Prażnowskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Siedliszczu przekazał na ręce Jubilatki dyplom, bukiet kwiatów, list gratulacyjny podpisany przez Premier Beatę Szydło oraz kopię aktu urodzenia Jubilatki a także akt małżeństwa jej rodziców z 1907 roku, składając jednocześnie najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, życząc wszelkiej pomyślności, długich jeszcze lat życia w zdrowiu, spokoju oraz radości w kręgu bliskich osób. List gratulacyjny wraz z kwiatami wręczył również wicestarosta powiatu chełmskiego Tomasz Szczepaniak. Na uroczystości obecni byli także przedstawiciele ZUS oddział Chełm. Oczywiście nie mogło zabraknąć najbliższej rodziny Jubilatki.

Pani Bronisława urodziła się w 1917 r. w miejscowości Majdan Nowy na terenie powiatu kowelskiego w województwie wołyńskim, czyli dzisiejszej Ukrainie. Urodziła 7 dzieci – niestety dwoje zmarło przed 1945 rokiem w Kowlu. Doczekała się 10 wnuków, 14 prawnuków oraz 3 praprawnucząt. Pomimo zaawansowanego wieku jest osobą sprawną i cieszy się doskonałą pamięcią – m.in. wyrecytowała po ukraińsku wiersz, którego nauczyła się w dzieciństwie a następnie przetłumaczyła go na język polski. Lata dzieciństwa wspomina jak każdy z nostalgią – jak podkreślała żyła w wielokulturowej miejscowości gdzie obok siebie żyły w zgodzie rożne nacje: Polacy, Ukraińcy, Czesi, Holendrzy i Żydzi. Kres temu położyła dopiero II wojna światowa. W 1945 roku Pani Bronisława wraz rodziną (od 1938 roku była już mężatką) została przesiedlona do Kamionki. Rodzina Pani Maciaszczyk podkreślała, że być może tajemnica długowieczności i zdrowia Jubilatki tkwi w wydarzeniu jakie miało miejsce gdy miała 18 lat. Została wówczas porażona piorunem. Nikt nie dawał jej szans na przeżycie – była poparzona i sukienka gdy ją znaleziono dosłownie się na niej paliła, ale jej mama Rozalia – uparła się żeby ją ratować. Zgodnie z ówczesną wiedzą owinięto ją w mokre płótno i umieszczono w wykopanym w zmieni dole a następnie po schłodzeniu ciała przewieziono do szpitala w Kowlu.

Pani Bronisława jest bardzo pogodną osobą i jedyne na co się skarży to problemy ze słuchem, bo wzrok ma doskonały – nadal czyta bez okularów.

Dostojnej Jubilatce życzymy jeszcze wielu lat spędzonych w zdrowiu i w otoczeniu najbliżej rodziny.

 

IMG 4151 IMG 4153
IMG 4156


Ankieta dla mieszkańców
2017-01-27 13:12:01

Ankieta dla mieszkańców

Poniższa ankieta pozwoli wyznaczyć obszary wymagające rewitalizacji na terenie Gminy Siedliszcze.

Ankieta jest w dostępna w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu pokój nr 11 oraz do pobrania z poniższego linku. Wypełnione ankiety należy składać do pokoju nr 11 Urzędu Miejskiego do dnia 3 lutego 2017 r. Ankieta dostępna również w wersji elektronicznej po kliknięci w poniższy link.

Ankieta (wersja tradycyjna) Ankieta (wersja elektroniczna)

Rewitalizacja w Gminie SiedliszczeOBWIESZCZENIE BURMISTRZA SIEDLISZCZA
2017-01-24 08:59:21

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm.) oraz art. 30, art. 39, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Siedliszczu Nr XV/104/16 z dnia 31.03.2016 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedliszcze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 24.01.2017 r. do 13.02.2017 r.

<< WięcejAPEL do hodowców drobiu
2017-01-17 10:21:04

logo Min.Rolnictwa

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Głównego Lekarza Weterynarii


Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

 

1

 Konkurs ofert dla Pożytku Publicznego
2017-01-16 00:00:00

BURMISTRZ SIEDLISZCZA
Ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Więcej informacji: Tutaj

 Publ. 16.01.2017r.SPOTKANIA DOTYCZĄCE BUDOWY LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ
2017-01-10 12:37:24

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Chełm – Lublin Systemowa


 

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W SPOTKANIACH INFORMACYJNO - KONSULTACYJNYCH
DOTYCZĄCYCH BUDOWY LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ


Szanowni Państwo !!!

W imieniu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., inwestora zadania pod nazwą: „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Chełm - Lublin Systemowa", serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno - konsultacyjnych dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji na terenie Gminy Siedliszcze.

Spotkania odbędzie się w dniu 17 stycznia 2017 r. w następujących miejscach:

 • godz. 10:00, Szkoła Podstawowa w Bezku,
 • godz. 12:00 w Świetlica Wiejska w Mogilnicy
 • godz. 14:00 w Świetlica Wiejska w Kuliku


Głównymi tematami spotkania będą:

 • prezentacja zadania inwestycyjnego „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Chełm - Lublin Systemowa" (m.in. sprawy formalnoprawne i projektowe przy realizowanym zadaniu);
 • oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na środowisko i człowieka;
 • prezentacja trasy linii.

BARDZO LICZYMY NA PAŃSTWA AKTYWNY UDZIAŁ W SPOTKANIU

Bez tytułu
UWAGA NA WYŁUDZENIA
2017-01-10 11:36:13

UWAGA ! Podmiot podszywający się pod Ministerstwo Rozwoju wysłał na adresy przedsiębiorców komunikat wzywający do zapłaty, pod rygorem usunięcia danych dotyczących wpisów z bazy CEIDG.

Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na tego typu wyłudzenia i ciągłe informowanie przedsiębiorców, iż wszelkie czynności z wpisem do CEIDG BEZPŁATNE.

W tej sprawie Ministerstwo Rozwoju prowadzi już wyjaśnienia.

CEIDG logoHARMONOGRAM odbioru odpadów w 2017 roku
2016-12-30 06:52:57


Siedliska Szopka Bożonarodzeniowa
2016-12-23 08:35:02

Szopka została wykonana przez pracownika WTZ w Majdanie Zahorodyńskim - Pawła Żukowskiego

1

2

333456Rewitalizacja – START
2016-12-23 07:28:32

 Konferencja rozpoczynająca opracowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siedliszcze
na lata 2016-2022

„Rewitalizacja – START”

Burmistrz Siedliszcza zaprasza wszystkich zainteresowanych na konferencję rozpoczynającą proces rewitalizacji na obszarze gminy Siedliszcze. Konferencja odbędzie się 28 grudnia 2016 r. w godzinach 11.00 – 13.00 w Domu Kultury w Siedliszczu przy ulicy Aleksandra Bałasza 10.

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele firmy EuroCompass Sp. z o.o..

PROGRAM KONFERENCJI:
10:30–11:00 Rejestracja uczestników
11:00 – 11:10 Otwarcie spotkania przez Pana Hieronima Zonika - Burmistrza Siedliszcza
11:10 – 12:30
 1. Wprowadzenie do tematyki rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz aspekty prawne rewitalizacji.
 2. Korzyści płynące z realizacji Lokalnych Programów Rewitalizacji.
  1. Założenia projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji obszaru kryzysowego na terenie Gminy Siedliszcze” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
12:30 – 13:00
 1. Rewitalizacja w dobrych praktykach.
 2. Szanse na finansowanie działań rewitalizacyjnych
  w nowej perspektywie finansowej.

 

Bez tytułuSYLWESTER 2016
2016-12-16 12:14:50

Sylwester 20161WYJAZD NA MECZ TOWARZYSKI
2016-11-24 06:40:17

POLSKA - BIAŁORUŚ

Burmistrz Siedliszcza oraz Zarząd klubu sportowego „Spółdzielca” Siedliszcze organizują wyjazd na mecz towarzyski reprezentacji kobiet w piłce nożnej Polska – Białoruś.

Mecz odbędzie się w  sobotę 26 listopada o godzinie 12:00 na stadionie GKS „Górnik” Łęczna przy al. Jana Pawła II 13.

Wyjazd autokaru z parkingu przy UM w Siedliszczu o godz. 10:15. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa wyjazdu do 25 listopada 2016r. do godz. 12:00 osobiście w pok. nr 11 Urzędu Miejskiego w Siedliszczu, telefonicznie pod nr tel. 82 5692184 lub pocztą elektroniczną na adres: rprzybylski@siedliszcze.pl.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

 

cover facebook polska bialorusSamoobrona Kobiet
2016-11-18 12:10:40

Plan jest prosty. Założenia jasne i konkretne. Samoobrona Kobiet to projekt bezpłatnych szkoleń, które będą się odbywały w 30 polskich miastach. Najlepsi wojskowi instruktorzy będą uczyli i pokazywali Polkom, jak doskonalić umiejętności i techniki samoobrony, po to, aby w razie niespodziewanego ataku czy znalezienia się w sytuacji zagrażającej osobistemu bezpieczeństwu potrafiły sobie z nimi poradzić. << więcej

 

pobraneI miejsce zespołu Siedliszczanie znad Wieprza w Werbkowicach
2016-11-16 12:27:53

W dniu 13 listopada 2016 roku w Werbkowicach odbył się VI Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych. Organizatorami Konkursu był m.in. Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz GOK w Werbkowicach. Do konkursu przystąpili artyści z powiatu hrubieszowskiego, tomaszowskiego i chełmskiego

Jury w składzie:

Przewodniczący Andrzej Sar – muzyk, Główny Instruktor ds. Dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie
Aleksandra Strzałkowska-Chojnacka – Instruktor ds. Działalności Artystycznej Seniorów i Osób Społecznie Wykluczonych w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie
Wojciech Tybulczuk – wieloletni kierownik kapeli Zespołu Pieśni i Tańca Zamojszczyzna, postanowiło przyznać I miejsce naszemu zespołowi w kategorii zespoły śpiewacze z kapelą.

Spośród wszystkich występujących jury wyłoniło również najlepszego instrumentalistę. Nagrodę specjalną oraz tytuł najlepszego instrumentalisty otrzymała Weronika Jędruszak- uczennica II klasy gimnazjum ZS w Siedliszczu.

1 2

3 4

511 listopada 2016
2016-11-04 09:03:30

11 listopada1

 

205d3a 147adacd358540c2b620fde12e800665MAMMOGRAFIA - Zbadaj się i zyskaj spokój
2016-11-02 11:05:24

PLAKAT Siedliszcze100 - lecie istnienia Szkoły Podstawowej w Siedliszczu
2016-11-02 10:10:19

Zaproszenie

Mija 100 lat istnienia Szkoły Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu.

Z tej okazji Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Uczniowie i Rada Rodziców

mają zaszczyt zaprosić Absolwentów i Sympatyków

na obchody jubileuszowe szkoły, które odbędą się 17 listopada 2016r.

w Zespole Szkół w Siedliszczu.

Program uroczystości:

09:00 – msza święta w kościele parafialnym w Siedliszczu

10:35 – część oficjalna / widowisko artystyczne

13:00 – poczęstunek

13:30 – dyskoteka

 

zaproszenie100 lecie

 Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2019
Zdjęcie z galerii 2Turniej Tenisa Stołowego 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Wtorek, 23 kwiecień 2019
Imieniny: Jerzy, Wojciech

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.