• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Unieważnienie postępowania Generuj dokument PDF

Unieważnienie postępowania


    Na podstawie art. 93ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych Gmina Siedliszcze informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dokończenie budowy kompleksu boisk rekreacyjnych w miejscowości Siedliszcze”. 
W przestawionej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znalazła się pomyłka, która dotyczy kryterium oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania a zgodnie z art. 38 ust.5 modyfikacja Specyfikacji nie może dotyczyć tego rodzaju wymagań.
    Informujemy jednocześnie, że nowe postępowanie dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z roku 2008 pod numerem 21867.

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Środa, 03 marzec 2021
Imieniny: Kunegunda, Maryna, Tycjan

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.