• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Zawiadomienie o wyborze oferty Generuj dokument PDF

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

GT 340/4/08 „Modernizacja nawierzchni

dróg gminnych na terenie gminy Siedliszcze”

 

    Urząd Gminy Siedliszcze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych oraz przedstawia streszczenie i porównanie ofert.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Chełmie sp. z o.o.
ul. Podgórze 2
22-100 Chełm
Cena oferty brutto: 1 092 944,32 zł

Uzasadnienie:

Firma przedstawiła ofertę spełniającą wymagania zamawiającego i zaoferowała najniższą cenę za wykonanie zadania a cena stanowiła 100 % kryterium oceny ofert.


Oferty odrzucone zostały złożone przez firmy:

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Wykonawcy wykluczeni z postępowania:
W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

 NR

Nazwa

wykonawcy

Cena oferty
brutto
Punktacja 
 1  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.
ul. Kolejowa 2
05-300 Mińsk Mazowiecki
 1 239 116,42  88,2
 2  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.
ul. Podgórze 2
22-100 Chełm
 1 092 944,32  100
 3  Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.
ul. Towarowa 7
22-100 Chełm
 1 389 568,45  78,65
 4  Strabag sp. z o.o.
ul. Droga Męczenników Majdanka 74
20-325 Lublin
 1 215 943,43  89,88
 5  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SADEX” Janusz Sadlik
Kolonia Sitno 84
22-424 Sitno
 1223 970,12  89,3

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Sobota, 27 luty 2021
Imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.