• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
GT 340/1/08 Dokończenie budowy Generuj dokument PDF

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

GT 340/1/08 „Dokończenie budowy

kompleksu boisk w Siedliszczu”

 

    Urząd Gminy Siedliszcze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych oraz przedstawia streszczenie i porównanie ofert.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę:

Goebel Sport II - Grzegorz Goebel
ul. Unicka 4
20-950 Lublin
Cena oferty brutto: 614 339,70 zł

Uzasadnienie:
Firma przedstawiła ofertę spełniającą wymagania zamawiającego i zaoferowała najniższą cenę za wykonanie zadania a cena stanowiła 100 % kryterium oceny ofert.


Oferty odrzucone zostały złożone przez firmy:
1. Firma Kaszub -  Dariusz Kaszuba
    ul. Kolejowa 4
    83-307 Kiełpino
Uzasadnienie:
Przedstawiona w ofercie nawierzchnia Tetrapur produkowana przez firmę GSG sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu nie spełnia wymagań zamawiającego w zakresie zmian wymiarów pod wpływem działania temperatury +60oC. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający przedstawił kryterium zmiany mniejszej lub równej 0,01 % natomiast w karcie technicznej producenta przedstawiony jest parametr zmiany w wysokości 0,1%. Jest to wartość 10 razy większa niż dopuszczona w SIWZ. W złożonej ofercie brak jest Aprobaty lub Rekomendacji Technicznej ITB wobec tego zamawiający nie może uznać spełniania przez oferowaną nawierzchnię Polskich Norm. Z tego powodu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) zamawiający odrzuca tą ofertę.

2. Firma Ogrodnicza Leśniewscy - Architektura Zieleni
    ul. Czerwonego Krzyża 6
    22-100 Chełm
Uzasadnienie:
Przedstawiona w ofercie nawierzchnia Tetrapur produkowana przez firmę GSG sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu nie spełnia wymagań zamawiającego w zakresie zmian wymiarów pod wpływem działania temperatury +60oC. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający przedstawił kryterium zmiany mniejszej lub równej 0,01 % natomiast w karcie technicznej producenta przedstawiony jest parametr zmiany w wysokości 0,1%. Jest to wartość 10 razy większa niż dopuszczona w SIWZ. W złożonej ofercie brak jest Aprobaty lub Rekomendacji Technicznej ITB wobec tego zamawiający nie może uznać spełniania przez oferowaną nawierzchnię Polskich Norm. Z tego powodu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) zamawiający odrzuca tą ofertę

Wykonawca wykluczony z postępowania:

    Zakład Budowlano-Drogowy - „Zawar” sp. z o.o.
    ul. Pyrzyce 17
    01-252 Warszawa
Uzasadnienie:
W przedstawionej ofercie brak jest dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowaną nawierzchnię minimalnych wymagań zamawiającego. W piśmie z dnia 12 marca 2008 roku zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) zwrócił się o uzupełnienie w złożonej ofercie dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowaną nawierzchnię wymagań określonych przez zamawiającego. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przedstawił wymaganych dokumentów wobec tego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) zamawiający wyklucza tego wykonawcę a złożona oferta na podstawie art.24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) została uznana za odrzucona.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

NR   nazwa wykonawcy  cena oferty brutto punktacja
 1  Firma Kaszub Dariusz Kaszuba
ul. Kolejowa 4, 83-307 Kiełpino
 799 951,04  76,80
 2  Masters sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin
 786 784,66  78,08
 3  Tamek Obiekty Sportowe S.A.
ul. Tamka 38, 00-233 Warszawa
 1 035 182,93  59,35
 4  Polcourt S.A.
ul. Gen. Zajączka 11 lok. c7, 01-510 Warszawa
 999 807,15  61,45
 5  Prestige sp. z o.o.
ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin
 899 381,06  68,31
 6  Zakład Budowlano-Drogowy „Zawar” sp. z o.o.
ul. Pyrzyce 17, 01-252 Warszawa
 916 074,94  67,06
 7  Goebel Sport II Grzegorz Goebel
ul. Unicka 4, 20-950 Lublin
 614 339,70  100,00
 8  Firma Ogrodnicza Leśniewscy Architektura Zieleni
ul. Czerwonego Krzyża 6, 22-100 Chełm
 744 605,83  82,51                            

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Środa, 03 marzec 2021
Imieniny: Kunegunda, Maryna, Tycjan

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.