• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Zawiadomienie o wyborze oferty Generuj dokument PDF

 

GT 340/3/08  


Zaprojektowanie i wybudowanie 71 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Siedliszcze
    Urząd Gminy Siedliszcze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych oraz przedstawia streszczenie i porównanie ofert.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę:

Firma Instalacyjno-Budowlana Andrzej Kral
ul. G. Zapolskiej 24
22-200 Włodawa

Uzasadnienie:

Firma przedstawiła ofertę spełniającą wymagania zamawiającego i zaoferowała najniższą cenę za wykonanie zadania a cena stanowiła 100 % kryterium oceny ofert.

Oferty odrzucone zostały złożone przez firmy:

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Wykonawcy wykluczeni z postępowania:

W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:


nr
oferty
nazwa wykonawcy cena oferty
brutto
 punktacja
 1  „EKO-INSTAL” Beata Malinowska
Natalia 18A
08-400 Garwolin
 584 251,90  95,11
 2  Firma Instalacyjno-Budowlana Andrzej Kral
ul. G. Zapolskiej 24
22-200 Włodawa
 555 706,27  100,00
 3  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Wikpol” s.c.
ul. Konopnicka 8/11
20-022 Lublin
 744 678,24  74,62
 4  Zakład Budowlany Obsługi Technicznej
Budownictwa Mieszkaniowego ECOINSBUD
ul. Kochanowskiego 75
22-100 Chełm
 602 009,00  92,31
 5  EKO-POL SP. Z.o.o
Szewnia Dolna 89
22-442 Adamów
 656 220,92  84,68
Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Środa, 03 marzec 2021
Imieniny: Kunegunda, Maryna, Tycjan

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.