• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Zawiadamienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Generuj dokument PDF

Urząd Gminy Siedliszcze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych oraz przedstawia streszczenie i porównanie ofert.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„Melix” sp. z o.o.
ul. Bieławin 4
22-100 Chełm
Cena oferty brutto 364 703,92 zł.

Uzasadnienie:
Firma przedstawiła ofertę spełniającą wymagania SIWZ i zaoferowała najniższą cenę za wykonanie zamówienia a cena stanowiła 100 % kryterium oceny ofert.

Oferty odrzucone zostały złożone przez firmy:
W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Wykonawcy wykluczeni z postępowania:
W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

nr
oferty    nazwa wykonawcy    cena oferty brutto:     punktacja:

1    Firma Instalacyjno-Budowlana Andrzej Kral
ul. Gabrieli Zapolskiej 24
22-200 Włodawa   
cena oferty brutto: 644 730,50   
punktacja: 56,57

   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Melix” sp. z o.o.
ul. Bieławin 4
22-100 Chełm   
cena oferty brutto: 364 703,92   
punktacja: 100,00

3    Przedsiębiorstwo „Technobud” sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 34D
22-100 Chełm   
cena oferty brutto: 449 536,44   
punktacja: 81,13

   Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „Hydroservice”
S.Szulawa & S.Kamiński
ul. Wiejska 46
20-134 Lublin   
cena oferty brutto: 388 645,76   
punktacja: 93,84


Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Niedziela, 07 marzec 2021
Imieniny: Paweł, Tomasz, Felicyta

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.