• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #3/09 Generuj dokument PDF

Ogłoszenie o przetargu

    Wójt Gminy Siedliszcze działając na podstawie art 37 pkt 1 i 4, art. 38 pkt 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2000r Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U. Nr. 207 poz. 2108) ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Siedliszcze.


Działka nr 1:

Księga wieczysta:                                KW – 41388

Numer działki                                       298/3

Pow. Działki m2                                                 1350

Opis Nieruchomości

(zabudowana, niezabudowana, opis budynków położenie itp):

Mogilnica – lokal mieszkalny o pow.49,74

Cena nieruchomości:

gruntu                                                 10827,00

budynku mieszkania                          34868,00

Razem                                                45695,00

Stawka procentowa za użytkowanie wieczyste - Udział

Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste        - 4974 / 9948

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedliszcze  - Usługi oświaty

Forma zbycia - Korzysta z prawa pierwokupu

 

Działka nr 2

Księga wieczysta                           KW – 41388

Numer działki                                298/3

Pow. Działki m2                                        1350

Opis Nieruchomości (zabudowana, niezabudowana, opis budynków położenie itp)

- Mogilnica – lokal mieszkalny o pow. 49,74

Cena nieruchomości

gruntu                                             10827,00

budynku mieszkania                      31585,00

Razem                                            42412,00

Stawka procentowa za użytkowanie wieczyste    - Udział

Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste           - 4974 / 9948

Przeznaczenie w planie zagospodarowania  przestrzennego Gminy Siedliszcze - Usługi oświaty

Forma zbycia - Korzysta z prawa pierwokupu

 

Działka nr 3

Księga wieczysta                                KW – 77150

Numer działki                                     1,9

Pow. Działki m2                                              12707

Opis Nieruchomości (zabudowana, niezabudowana, opis budynków położenie itp)

- Bezek Kolonia

Cena nieruchomości

gruntu                                                   83257,00

budynku mieszkania                            85876,00

Razem                                                  169133,00

 

Stawka procentowa za użytkowanie wieczyste - Użytkowanie wieczyste: I wpłata

Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste:  25%  wartości, pozostałe 3%

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania  przestrzennego Gminy Siedliszcze - Usługi rolnictwa i administracji

Forma zbycia - Przetarg ustny nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 28.01.2009

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Sobota, 27 luty 2021
Imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.