• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Generuj dokument PDF

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

Budowa wodociągu w m. Majdan Zahorodyński i Romanówka”Urząd Gminy Siedliszcze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655) zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w przetargu GT 340/2/09 „Budowa wodociągu

w m. Majdan Zahorodyński i Romanówka” o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych oraz przedstawia streszczenie i porównanie ofert.Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę:P.H.U. „Inwod” Roman Pacek

ul. Nowodworska 5

21-100 Lubartów

Cena oferty brutto 242 658,00 zł.

Uzasadnienie:

Firma przedstawiła ofertę spełniającą wymagania SIWZ i zaoferowała najniższą cenę za wykonanie zamówienia a cena stanowiła 100 % kryterium oceny ofert.Oferty odrzucone zostały złożone przez firmy:

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.Wykonawcy wykluczeni z postępowania:

W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcyStreszczenie i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1

P.H.U. „Inwod” Roman Pacek

ul. Nowodworska 5

21-100 Lubartów

Cena 242 658,00

Punktacja 100,00Oferta 2

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane

„Inż-Wod-Bud” Mieczysław Szopa

ul. Mełgiewska 31

20-234 Lublin

Cena 381 106,70

Punktacja 63,67Oferta 3

„Wodrol” sp. z o.o.

ul. Misjonarska 20

20-107 Lublin

Cena 257 393,66

Punktacja 94,28Oferta 4

Przedsiębiorstwo „Technobud” sp. z o.o.

ul. Ceramiczna 34

22-100 Chełm

Cena 467 357,49

Punktacja 51,92Oferta 5

P.P.H.U. „Wa-Max” Zygmunt Wawryk

ul. Suchawska 15/5

22-200 Włodawa

Cena 316 851,15

Punktacja 76,58Oferta 6

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„Melix” sp. z o.o.

ul. Bieławin 4

22-100 Chełm

Cena 280 324,21

Punktacja 86,56Oferta 7

Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Hydroservice

Stanisław Kamiński, Sławomir Szulawa

ul. Wiejska 46

20-134 Lublin

Cena 298 606,49

Punktacja 81,26

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Piątek, 26 luty 2021
Imieniny: Bogumił, Aleksandra, Mirosława

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.