• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Zawiadomienie o wyborze najlepszej oferty - Modernizacja dróg gminy Siedliszcze Generuj dokument PDF

Przetarg „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Siedliszcze

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty
Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Siedliszcze

 

            Urząd Gminy Siedliszcze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655) zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych oraz przedstawia streszczenie i porównanie ofert.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę:
SK Road Konrad Sadlik
ul. Hrubieszowska 135
22-400 Zamość
Cena oferty brutto 379 108,29 zł.
Uzasadnienie:
Firma przedstawiła ofertę spełniającą wymagania SIWZ i zaoferowała najniższą cenę za wykonanie zamówienia a cena stanowiła 100 % kryterium oceny ofert.

Oferty odrzucone zostały złożone przez firmy: W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Wykonawcy wykluczeni z postępowania: W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:
Nr oferty: 1
PTHIU Bud. Inż. „Talimex”
ul. Chełmska 1
22-360 Rejowiec Os.
Cena oferty brutto: 506843,21
Punktacja 74,80

Nr oferty: 2
SK Road Konrad Sadlik
ul. Hrubieszowska 135
22-400 Zamość
Cena oferty brutto 379108,29
Punktacja 100,00

Nr oferty: 3
Strabag sp. z o.o.
ul. Droga Męczenników Majdanka 75
20-325 Lublin
Cena oferty brutto 403045,13
Punktacja 94,06

Nr oferty: 4
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.
ul. Podgórze 2
22-100 Chełm
Cena oferty brutto 423300,35
Punktacja 89,56

Nr oferty: 5
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Sadex” Janusz Sadlik
Kolonia Sitno 84
22424 Sitno
Cena oferty brutto 408900,69

Punktacja 92,71

 

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Niedziela, 07 marzec 2021
Imieniny: Paweł, Tomasz, Felicyta

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.