• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Ogłoszenie o przetargu na nieruchomości Generuj dokument PDF

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Siedliszcze działając na podstawie art. 37 pkt 1 i 4, art. 38 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. ( Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ) ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Siedliszcze.


Nieruchomość nr 1
Księga wieczysta:                    - KW – 77150
Numer działki:                         - 1/9

Pow. Działki m2:                             - 12707

Opis Nieruchomości:

(zabudowana, niezabudowana) – Nieruchomość zabudowana w Bezku Kolonii
opis budynków położenie itp. )
Cena nieruchomości:

gruntu:                                     - 83 876,00

budynku mieszkania:                - 85 876,00
Razem:                                  - 169 133,00
Przeznaczenie w planie zagospodarowania      

przestrzennego Gminy Siedliszcze: - Usługi rolnictwa i administracji
Forma zbycia:  - Przetarg ustny nieograniczony w dniu 09-06-2009r. o godz. 1000
Uwagi:               - nabycie praw użytkowania wieczystego


Nieruchomość nr 2
Księga wieczysta:                    - KW – 42136
Numer działki:                         - 298/2

Pow. Działki m2:                              - 1867

Opis Nieruchomości:
(zabudowana, niezabudowana) - lokal mieszkalny nr 49/9 w Mogilnicy o pow. 65,01 m2
(opis budynków położenie itp  
Cena nieruchomości:           
gruntu:                                     - 2 839,00
budynku mieszkania:                - 53 763,00
Razem:                                   - 56 602,00
Stawka procentowa za użytkowanie wieczyste:- Udział 7055 / 72518

Przeznaczenie w planie zagospodarowania        

przestrzennego Gminy Siedliszcze: - Teren usług oświaty

Forma zbycia:      - Przetarg ustny nieograniczony w dniu 09-06-2009r. o godz. 1000
Uwagi:                   -

 

Nieruchomość nr 3

Księga wieczysta:                 - KW – 42136

Numer działki:                      - 298/2

Pow. Działki m2:                          - 1867

Opis Nieruchomości:

(zabudowana, niezabudowana)- lokal mieszkalny nr 49/10 w Mogilnicy o pow. 103,87 m2
(opis budynków położenie itp  

Cena nieruchomości:               

gruntu:                                     - 4 534,00

budynku mieszkania:                - 78 733,00
Razem:                                  - 83 267,00

Stawka procentowa za użytkowanie wieczyste:- Udział 11268 / 72518

Przeznaczenie w planie zagospodarowania                  

przestrzennego Gminy Siedliszcze:  - Teren usług oświaty

Forma zbycia:  - Przetarg ustny nieograniczony w dniu 09-06-2009r. o godz. 1000

Uwagi:-

Nieruchomość nr 4

Księga wieczysta:                    - KW – 37540

Numer działki:                         - 549/8

Pow. Działki m2:                             - 1595

Opis Nieruchomości:

(zabudowana, niezabudowana)- działka gruntu niezabudowana w Siedliszczu
(opis budynków położenie itp  

Cena nieruchomości:               

gruntu:                                     - 24 085,00

budynku mieszkania:                -
Razem:                                  - 24 085,00 + 22% VAT

Przeznaczenie w planie zagospodarowania                  

przestrzennego Gminy Siedliszcze:  - Teren przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne

Forma zbycia:      - Przetarg ustny nieograniczony w dniu 09-06-2009r. o godz. 1000
Uwagi:-  Gminie przysługuje umowne prawo odkupu działek bez prawa naliczenia odsetek ustawowych w przypadku nie rozpoczęcia budowy budynku w okresie 5-ciu lat od daty  zawarcia aktu notarialnego

Wykaz zamieszczono dnia 2009-05-06


                                                                            mgr inż. Hieronim Zonik

Wójt Gminy Siedliszcze

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Niedziela, 07 marzec 2021
Imieniny: Paweł, Tomasz, Felicyta

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.