• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Zawiadomienie o wyborze oferty - przydomowe oczyszczalnie ścieków Generuj dokument PDF

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaprojektowanie i wybudowanie 55 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Siedliszcze

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655) zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych oraz przedstawia streszczenie i porównanie ofert.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę:

Firma Instalacyjno-Budowlana

Andrzej Kral

ul. G. Zapolskiej 24

22-200 Włodawa

Cena oferty brutto 449 570,00 zł.

Uzasadnienie:

Firma przedstawiła ofertę spełniającą wymagania SIWZ i zaoferowała najniższą cenę za wykonanie zamówienia a cena stanowiła 100 % kryterium oceny ofert.


 

Oferta odrzucona została złożona przez firmę:

AWAS Systemy sp. o.o.

ul. Żagańska 1

04-713 Warszawa

Wykonawcy wykluczeni z postępowania:

AWAS Systemy sp. o.o.

ul. Żagańska 1

04-713 Warszawa

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1

„Krzysztof Bobrowski”

ul. Siewna 9/13

94-250 Łódź

Cena 497 747,80 / Punktacja 90,32


 

Oferta 2

Firma Instalacyjno-Budowlana

Andrzej Kral

ul. G. Zapolskiej 24

22-200 Włodawa

Cena 449 570,00 / Punktacja 100,00

Oferta 3

AWAS Systemy sp. o.o.

ul. Żagańska 1

04-713 Warszawa

Cena 448 629,62

Punktacja wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

Oferta 4

EKO-POL sp. z o.o.

Szewnia Dolna 89

22-442 Adamów

Cena 471 473,89 / Punktacja 95,35

Oferta 5

P.P.H.U. „Wa-Max” Zygmunt Wawryk

ul. Suchawska 15/5

22-200 Włodawa

Cena 469 273,00 / Punktacja 95,80

Oferta 6

Zakład Budowlany Obsługi Technicznej Budownictwa Mieszkaniowego

Ecoinsbud

ul. Kochanowskiego 75

22-100 Chełm

Cena 459 500,80 / Punktacja 97,84

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Piątek, 26 luty 2021
Imieniny: Bogumił, Aleksandra, Mirosława

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.