• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zespołu pał.- park. w Chojeńcu Generuj dokument PDF

Siedliszcze dnia 2007-05-11

 OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza przetarg ograniczony na sprzedaż zespołu pałacowo – parkowego położonego w Chojeńcu o pow. 4,70 ha z przeznaczeniem na: stworzenie ośrodka agroturystycznego, utworzenie izby pamięci, ośrodka szkoleniowego lub spotkań twórców.

Zainteresowane osoby zdecydowane na przystąpienie do przetargu winni przedstawić plan i harmonogram zagospodarowania nieruchomości zgodnie z w/w przeznaczeniem i zaleceniami konserwatorskimi do dnia 08-06-2007.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2007r o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Siedliszcze.

W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzi budynek pałacowy i park położony na dz. nr. 565-1,81 ha, 566 – 2,89 ha zapisanych w KW – 10917.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi – 200 000zł.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy Siedliszcze wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie nie później niż na 3 dni przed dniem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg i zwrócone jeżeli osoba wpłacająca przetargu nie wygra.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przyczynach i podając informację.

W przypadku nie dotrzymania w terminie pięciu lat w/w zaleceń i nie zagospodarowania we właściwy sposób Gmina Siedliszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia aktu notarialnego.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Siedliszcze, pokój nr 8, tel. (082) 5692201

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Niedziela, 07 marzec 2021
Imieniny: Paweł, Tomasz, Felicyta

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.