• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Ogłoszenie przetargu 10112010 Generuj dokument PDF

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Wójt Gminy Siedliszcze działając na podstawie art. 37 pkt 1 i 4, art. 38 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. ( Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ) ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Siedliszcze.

 

Nieruchomość nr 1

Księga wieczysta: - KW – 37540

Numer działki: - 778/8

Pow. Działki m2:-500,00

Opis Nieruchomości:

(zabudowana, niezabudowana) – Działka gruntu w Siedliszczu

opis budynków położenie itp. )

Cena nieruchomości:

gruntu: - 2 315,00

budynku mieszkania: -

Razem: - 2 315,00 + 22% VAT

Użytkowanie wieczyste: -

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Gminy Siedliszcze: - Budownictwo mieszkaniowe

Nieruchomość nr 2

Księga wieczysta: - KW – 36956

Numer działki: - 36

Pow. Działki m2:-2200,00

Opis Nieruchomości:

(zabudowana, niezabudowana) – Działka gruntu w Bezku

opis budynków położenie itp. )

Cena nieruchomości:

gruntu: - 17 204,00

budynku mieszkania: -

Razem: - 17 204,00 + 22% VAT

Użytkowanie wieczyste: -

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Gminy Siedliszcze: - Budownictwo mieszkaniowe z możliwością jednorodzinną

 

FORMA ZBYCIA

Przetarg ustny nieograniczony w siedzibie Urzędu Gminy Siedliszczu,

w dniu 14-12-2010r. o godz. 100

 

UWAGI!!!

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą na konto Urzędu Gminy Siedliszcze wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości w terminie nie później niż na 3 dni przed dniem przetargu na konto bankowe BS CHEŁM / O.SIEDLISZCZE NR: 57 8187 0004 2007 0150 0048 0001

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg

- zwrócona jeśli osoba wpłacająca przetargu nie wygra

Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
W przypadku uchylenia się nabywcy, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Gminie przysługuje umowne prawo odkupu przedmiotowych działek bez prawa naliczania odsetek ustawowych w przypadku nie rozpoczęcia budowy budynku w okresie 5 lat od daty zawarcia aktu notarialnego.

Na przedmiotowej/ych nieruchomości/ach nie istnieją żadne obciążenia i zobowiązania.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn i podając informację.

 

Wykaz zamieszczono dnia 2010-10-11

 

mgr inż. Hieronim Zonik

Wójt Gminy Siedliszcze

 

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Niedziela, 07 marzec 2021
Imieniny: Paweł, Tomasz, Felicyta

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.