• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Zastępca Burmistrza Generuj dokument PDF

Imię i Nazwisko

 

mgr inż. Grzegorz Jędruszak

 Zastępca wójta Grzegorz Jędruszak

Stanowisko

Zastępca Burmistrza

Telefon

082 569 22 01

Adres e-mail

jedruszak@siedliszcze.pl

 

 

 

 

Kompetencje:

 

 
 1. Zarządzanie mieniem komunalnym zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 2. Prowadzenie sprzedaży dzierżawy i oddawanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 3. Przeprowadzanie przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości komunalnych.
 4. Przygotowywanie decyzji o przekazaniu nieruchomości komunalnych w trwały zarząd gminnym jednostkom.
 5. Ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomości.
 6. Ustalanie opłat za wzrost wartości nieruchomości zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym.
 7. Wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości.
 8. Zajmowanie nieruchomości na cele wojskowe i obronne.
 9. Prowadzenie podziału i rozgraniczenia nieruchomości.
 10. Współdziałanie ze służbami kwarantanny i ochrony roślin oraz weterynaryjną.
 11. Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia.
 12. Zakup i wywłaszczanie nieruchomości na cele komunalne.
 13. Współpraca z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego, zatwierdzanie planów z tego zakresu.
 14. Przestrzeganie warunków wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.
 15. Sporządzanie projektu programu rolniczego lub leśnego wykorzystania gruntów.
 16. Współpraca z Urzędem Statystycznym w zakresie sporządzania spisu rolnego.
 17. Przygotowywanie projektów uchwał określających kryteria przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną gminy.
 18. Sporządzanie projektów umów dzierżawy do celów emerytalno- rentowych.
 19. W przypadku nieobecności Burmistrza prowadzenie spraw z zakresu jego obowiązków z wyjątkiem spraw wynikających z kodeksu pracy.
Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1III Przegląd Muzykujących Rodzin
Zdjęcie z galerii 2XIX Przegląd Zespołów Ludowych 2017

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Niedziela, 25 czerwiec 2017
Imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm
Pogoda_____________________________
Dzisiaj
Pogoda na dzisiaj
Temp:
°C
Wiatr:
km/h
Opady:
mm
Niedziela
Pogoda na jutro
Temp:
/ °C
Wiatr:
km/h
Opady:
mm
Niedziela
Pogoda na pojutrze
Temp:
/ °C
Wiatr:
km/h
Opady:
mm

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2projekty rpo realizowane w Siedliszczu

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.