• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Wykaz nieruchomości do sprzedaży - 19.12.2011 Generuj dokument PDF

WYKAZ

Nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Siedliszcze przeznaczonych
do sprzedaży.

 

Nieruchomość nr 1

Księga wieczysta: - KW – 37540

Numer działki: - 1708/19

Pow. Działki :-0,10 ha

Opis Nieruchomości:

(zabudowana, niezabudowana) – Działka gruntu w Siedliszczu

opis budynków położenie itp. )

Cena nieruchomości:

gruntu: - 15 100,00 zł

budynku mieszkania: -

Razem: - 15 100,00 zł + 23% VAT

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Siedliszcze: - Budownictwo jednorodzinne

Forma zbycia: - przetarg ustny nieograniczony

 

Nieruchomość nr 2

Księga wieczysta: - KW – 36956

Numer działki: - 143/2

Pow. Działki :-3,7767 ha

Opis Nieruchomości:

(zabudowana, niezabudowana) – Działka z „wodami otwartymi” w Bezku

opis budynków położenie itp. )

Cena nieruchomości:

gruntu: - 54 754,00 zł

budynku mieszkania: -

Razem: - 54 754,00 zł

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Siedliszcze: - Wody otwarte

Forma zbycia: - przetarg ustny nieograniczony

 

UWAGI!!!

  1. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 – W ciągu 6 tygodni od dnia ogłoszenia wykazu.

  2. Gminie przysługuje umowne prawo odkupu przedmiotowych działek bez prawa naliczania odsetek ustawowych w przypadku nie rozpoczęcia budowy budynku w okresie 5 lat od daty zawarcia aktu notarialnego.

  3. Na przedmiotowej/ych nieruchomości/ach nie istnieją żadne obciążenia i zobowiązania.

  4. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn i podając informację.

 

Wykaz zamieszcza się: na stronie www gminy

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie

Urzędu Gminy Siedliszcze

w dniu 19 grudnia 2011r.

mgr inż. Hieronim Zonik

Wójt Gminy Siedliszcze

 

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Niedziela, 07 marzec 2021
Imieniny: Paweł, Tomasz, Felicyta

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.