• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
POKL - Indywidualizacja procesu nauczania Generuj dokument PDF

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów
klas I-III szkół podstawowych w Gminie Siedliszcze

Od 1 sierpnia 2011r. Gmina Siedliszcze realizuje projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Siedliszcze” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Ogólna wartość projektu: 145 755,90

  • w tym wartość dofinansowania: 145 755,90

  • w tym wkład własny Gminy Siedliszcze: 0,00zł

Okres realizacji projektu: od 01.08.2011 r. do 31.07.2012r.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia 184 dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Siedliszcze.

Do celów szczegółowych projektu należą:

  • zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Siedliszcze oferty edukacyjno-wychowawczo -profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi;

  • zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych w Gminie Siedliszcze aktywizujących metod nauczania;

  • zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, w szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach podstawowych Gminy Siedliszcze;

  • podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się na I etapie edukacyjnym w szkołach podstawowych w Gminie Siedliszcze oraz zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły.

Projektem objęci będą wszyscy uczniowie i uczennice klas I-III szkół podstawowych w Gminie Siedliszcze, a zatem 184 dzieci (85 uczniów i 99 uczennice). W poszczególnych zajęciach specjalistycznych wezmą udział te dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy. W zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania wezmą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni.

W czasie realizacji projektu zostanie doposażona baza dydaktyczna szkół, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych.

Ogłoszenia związane z realizacją projektu:

Ogłoszenie - zakup gitary

Ogłoszenie - zakup pomocy dydaktycznych

Ogłoszenie - mebli szkolnych

Ogłoszenie - zakup laptopów

Ogłoszenie - realizacja zajęć logopedycznych

Ogłoszenie - realizacja zajęć matematycznych

Ogłoszenie - realizacja zajęć muzyczno-ruchowych

Ogłoszenie - realizacja zajęć przyrodniczych

Ogłoszenie - realizacja zajęć teatralnych

Ogłoszenie - realizacja zajęć terapeutyczno-kompensacyjnych

Kapitał Ludzki - logotypy

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Stulecie Odzyskania Niepodległości – Obchody w Siedliszczu 2018
Zdjęcie z galerii 2Dożynki 2018

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Piątek, 18 styczeń 2019
Imieniny: Piotr, Małgorzata

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.