• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Przyjazne Gimnazjum w gminie Siedliszcze Generuj dokument PDF

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZYJAZNE GIMNAZJUM W GMINIE SIEDLISZCZE

Od 15 listopada 2012r. Gmina Siedliszcze realizuje projekt pn. „Przyjazne gimnazjum w gminie Siedliszcze”w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Ogólna wartość projektu: 376 916,55 zł

 1. w tym wartość dofinansowania: 335 516,55 zł

 2. w tym wkład własny Gminy Siedliszcze: 41 400,00 zł

Okres realizacji projektu: od 15.11.2012r. do 31.08.2013r.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych wśród 240 uczniów poprzez wdrożenie programu rozwojowego szkoły do 31.08.2013 roku.

Do celów szczegółowych projektu należą:

 • wzrost kompetencji kluczowych wśród 80% uczniów z zakresu przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym

 • większa motywacja wśród 90% uczniów do uczenia się i planowania przyszłej kariery zawodowej

 • zapewnienie wspracia psychologicznego uczniom i uczennicom gimnazjum w Siedliszczu

 • zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej poprzez uczestnictwo 132 uczniów i uczennic gimnazjum w Siedliszczu w zajęciach rozwijających zainteresowania

 

Projektem objętych będzie łącznie 240 uczniów gimnazjum przy Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu.

 

W ramach projektu realizowane będą bezpłatne zajęcia pozalekcyjne. Oferowane będą następujące formy wsparcia:

1. SZOK – doradztwo zawodowe i psychologiczne

 1. zajęcia z doradcą zawodowym

 2. zajęcia z psychologiem

Wsparciem objęci będą wszyscy uczniowie.

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze podzielone na 4 bloki tematyczne

 1. warsztaty matematyczno-fizyczne

  • zajęcia z matematyki

  • zajęcia z fizyki

 1. warsztaty humanistyczne

 • zajęcia z języka polskiego

 • zajęcia z historii i WOS

 1. warsztaty językowe – zajęcia z języka angielskiego

 2. zajęcia biologiczno-chemiczno-geograficzne

 • zajęcia z biologii

 • zajęcia z chemii

 • zajęcia z geografii

Wsparciem objęci będą w pierwszej kolejności uczniowie ze słabymi wynikami w nauce z poszczególnych przedmiotów.

3. Koła zainteresowań podzielone na 3 bloki tematyczne

 1. zajęcia multimedialne

 2. zajęcia fotograficzne

 3. zajęcia sportowe

 • piłka nożna

 • piłka siatkowa

 • pływanie

Wspraciem objęci będą w pierwszej kolejności uczniowie pochodzący z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

 

W czasie realizacji projektu zostanie utworzony Szkolny Ośrodek Kariery. W ramach SZKO-u uczniowie otrzymają wsparcie psychologiczno-zawodowe, które pozwoli na właściwy rozwój i lepsze przygotowanie do dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

 

 

przyjazne-gimnazjum-w-gminie-siedliszcze 352

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Stulecie Odzyskania Niepodległości – Obchody w Siedliszczu 2018
Zdjęcie z galerii 2Dożynki 2018

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Piątek, 18 styczeń 2019
Imieniny: Piotr, Małgorzata

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.