• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Program promocji gospodarczej gminy Siedliszcze Generuj dokument PDF

Gmina Siedliszcze realizuje projekt „Program promocji gospodarczej Gminy Siedliszcze” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura ekonomiczna Działanie 2.4 Marketing gospodarczy. Celem głównym projektu jest promocja gospodarcza Gminy Siedliszcze oraz promocja marki gospodarczej. Realizacja projektu będzie prowadzić do zwiększenia potencjału ekonomicznego gminy, rozpowszechniania informacji o niej oraz możliwościach inwestycyjnych, współpracy i kooperacji.

Numer umowy

RPLU.02.04.02-06-019/13-00

Beneficjent

Gmina Siedliszcze

Wartość projektu

300 000,00 PLN

Dofinansowanie UE

231 693,00 PLN

Oś, działanie

II. Infrastruktura ekonomiczna/ 2.4. Marketing gospodarczy/

Data podpisania umowy

11-06-2014

Ogłoszenia związane z realizacją projektu (Pliki do pobrania):

  • Pełnienie funkcji administratora projektu
  • Przygotowanie analizy - "Badanie potencjału inwestorów w kraju i za granicą” oraz "Strategii promocji gospodarczej w tym marki gospodarczej Gminy Siedliszcze”
  • Organizacja i przeprowadzenie trzech konferencji oraz dostawa materiałów promocyjnych.
  • Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych o charakterze ponadregionalnych
Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Stulecie Odzyskania Niepodległości – Obchody w Siedliszczu 2018
Zdjęcie z galerii 2Dożynki 2018

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Piątek, 18 styczeń 2019
Imieniny: Piotr, Małgorzata

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.