• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Generuj dokument PDF

Od 1 lipca 2014r. Gmina Siedliszcze realizuje projekt pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"

Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"

Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Ogólna wartość projektu: 174 526,00zł

• w tym wartość dofinansowania: 174 526,00zł

• w tym wkład własny Gminy Siedliszcze: 0,00zł

Okres realizacji projektu: od 01.07.2014 r. do 30.09.2014r.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy 2 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy SP w Zespole Szkół w Siedliszczu poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich w terminie do 30.09.2014r.

Do celów szczegółowych projektu należą:

• stworzenie w 2 oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych przy SP w Zespole Szkół w Siedliszczu w okresie do 30.09.2014r. warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci młodszych poprzez zakup i organizację placu zabaw dostosowanego do potrzeb i możliwości dzieci 3-4 letnich

• zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej realizowanej w 2 oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych przy SP w Zespole Szkół w Siedliszczu poprzez zakup wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości dzieci 3-4 letnich w okresie do 30.09.2014r.

Ogłoszenia związane z realizacją projektu (Pliki do pobrania):

 •  Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu
 •  Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń
 •  Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego
 •  Zakup wykładziny dywanowej
 •  Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych
 •  Zakup rolet okiennych
 •  Zakup odkurzaczy
 •  Zakup patelni elektrycznej
Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Stulecie Odzyskania Niepodległości – Obchody w Siedliszczu 2018
Zdjęcie z galerii 2Dożynki 2018

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Piątek, 18 styczeń 2019
Imieniny: Piotr, Małgorzata

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.