RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Demografia

Stan i charakterystyka zaludnienia

Struktura wiekowa ludności gminy Siedliszcze jest korzystna. W strukturze wiekowej da się zauważyć w miarę stabilny poziom liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Cechą charakterystyczną rozmieszczenia ludności w gminie jest jej koncentracja w siedzibie Gminy - Siedliszczu (1 373 mieszkańców). Do większych miejscowości gminy zaliczyć można: Bezek, Majdan Zahorodyński, Chojno Nowe Pierwsze, Chojno Nowe Drugie, Wola Korybutowa.

Adolfin 61
Anusin 122
Bezek 395
Bezek Dębiński 100
Bezek-Kolonia 253
Borowo 18
Brzeziny 205
Chojeniec 318
Chojeniec-Kolonia 100
Chojno Nowe Drugie 328
Chojno Nowe Pierwsze 465
Dobromyśl 68
Gliny 33
Jankowice 53
Janowica 76
Julianów 28
Kamionka 138
Krowica 69
Kulik 236
Kulik-Kolonia 148
Lechówka 91
Lipówki 130
Majdan Zahorodyński 315
Marynin 211
Mogilnica 193
Romanówka 171
Siedliszcze 1 373
Stare Chojno
159
Stasin Dolny
113
Wojciechów 48
Wola Korybutowa Druga 242
Wola Korybutowa Pierwsza 195
Wola Korybutowa Kolonia 220
Zabitek 40
 RAZEM 6715

 

Poziom wykształcenia

Gmina Siedliszcze charakteryzuje się niskim odsetkiem osób z wyższym wykształceniem. W Gminie widoczna jest przewaga osób z wykształceniem zasadniczym i średnim.

Sytuacja mieszkaniowa

W gminie Siedliszcze występują wyłącznie miejscowości o charakterze osiedli wiejskich. Rozmieszczenie osiedli na terenie gminy jest w miarę równomierne. Przeważają wsie o zabudowie rozproszonej, jedynie siedziba Gminy Siedliszcze cechuje się zwartą, liniową zabudową.

Dzisiaj 19 kwietnia 2021
Imieniny: Adolfa, Tymona, Leona
Pogoda
2oC

Aktualności

Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Po...

08.04.2021

 „Liczymy się dla Polski” Od 1 kwietnia br. prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Z uwagi na obecne zagrożenie epidemiczne związane z COVID-19 w celu umożliwienia efektywnego przeprowadzenia spisu Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 1 kwietnia 2021 r. ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021. Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP 2021 w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021 r. Pozostałe zmiany dotyczą m.in.: ujednolicenia stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych do 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad; dostosowania przepisów dotyczących popularyzacji spisu w mediach publicznych do wydłużonego czasu trwania spisu. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Podstawową metodą spisu jest samospis internetowy poprzez formularz spisowy dostępny na stronie www.spis.gov.pl. Każda z osób podlegających spisowi może skorzystać ze spisu „na żądanie” - wystarczy zadzwonić na Infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych.Jeżeli ktoś nie ma komputera, dostępu do Internetu lub potrzebuje pomocy by się spisać, będzie mógł skorzystać bezpłatnie z udostępnionego na terenie gminy lub w Urzędzie Statystycznym w Lublinie i jego Oddziałach pomieszczenia ze stanowiskiem komputerowym umożliwiającym przeprowadzenie samospisu. Taka forma spisu będzie możliwa tylko w przypadku gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli. Samospis internetowy trwa od 1 kwietnia do 30 września br. Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie przez Internet lub infolinię do 3 maja, dopiero od 4 maja br. sukcesywnie będą kontaktować się rachmistrze, aby zrealizować spis w formie wywiadu telefonicznego. Więcej informacji o spisie można znaleźć na stronie dedykowanej Narodowemu Spisowi Powszechnemu Ludności i Mieszkań 2021: www.spis.gov.pl.

Czytaj dalej

Uchwała Nr XXI/176/21 R.M. w Siedli...

08.04.2021

Do pobrania: Treść uchwały Załącznik graficzny Legenda do załącznika graficznego

Czytaj dalej

Ostrzeżenie IMGW

07.04.2021

Ostrzeżenia i komunikaty IMGW dostępne w formacie PDF:

Czytaj dalej

Zaproszenie na XXI sesję Rady Miejskiej w Siedliszczu

06.04.2021

ZAPROSZENIE Burmistrz Siedliszcza zaprasza na XXI sesję Rady Miejskiej w Siedliszczu, która odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 900 w Domu Kultury w Siedliszczu.

Czytaj dalej
 

Poznaj gminę

Gmina Siedliszcze

Gmina Siedliszcze położona jest w zachodniej części pow. chełmskiego w woj. Lubelskim. Od zachodu graniczy z gminami: Puchaczów, Milejów i od północy z gmina Cyców, od wschodu z gminami Wierzbica i Chełm, od południa z gminą Rejowiec Fabryczny.

Może Ciebie zainteresować