RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Sekretarz Gminy

mgr TOMASZ SZCZEPANIAK

Stanowisko: Sekretarz Gminy

Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 02 (wew. 28)

ZADANIA:

 1. Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej urzędu.
 2. Opracowywanie projektów statutu i regulaminów organizacyjnych oraz obowiązujących instrukcji.
 3. Sporządzanie projektów przepisów gminnych, prowadzenie ich zbioru oraz przepisów ogólnie obowiązujących.
 4. Nadzór nad przygotowywaniem uchwał rady i zarządzeń Burmistrza.
 5. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu.
 6. Organizowanie współdziałania z jednostkami pomocniczymi gminy ( sołectwa) oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi.
 7. Zapewnienie obsługi techniczno- biurowej organów gminy i Burmistrza.
 8. Organizowanie wykonania uchwał rady oraz zadań wynikających z aktów prawnych organów nadrzędnych.
 9. Nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 10. Zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Nadzorowanie i przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej.
 12. Organizowanie przestrzegania zasady terminowego i rzetelnego załatwiania spraw obywateli.
 13. Inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników.
 14. Nadzór nad publikacją prawa miejscowego i obwieszczeń.
 15. Wydawanie zaświadczeń i poświadczeń urzędowych.
 16. Podejmowanie decyzji w sprawach określonych przez Burmistrza oraz podpisywanie korespondencji w tym zakresie.
 17. Nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków.
 18. W przypadku dokonywania zakupów dla potrzeb zakładu pracy stosowanie przepisów ustawy z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych Dz.U. z 1998r,. Nr 119, poz.773 z późn. zmian.
 19. Promocja gminy, organizacja okolicznościowych imprez kulturalnych i festynów.
 20. Udostępnianie informacji publicznej.
 21. Prowadzenie spraw z zakresu funduszy strukturalnych.
 22. Prowadzenie statystyki i sprawozdawczości.
 23. Organizacja i nadzór robót publicznych i interwencyjnych oraz staży organizowanych przez PUP w Chełmie.
 24. Współdziałanie z dyrektorami szkółw:
 25. Opracowywaniu rocznych planów rozwoju oświaty, sieci placówek oraz wyposażenia szkół i przedszkoli
 26. Organizowaniu udziału podmiotów gospodarczych, fundacji, instytucji i organizacji w poprawie warunków materialnych szkół i w działalności wychowawczej
 27. Utrzymaniu i remontach obiektów szkół i przedszkoli
 28. Koordynacja działalności różnych typów szkół na terenie gminy.
 29. Wnioskowanie o wprowadzenie zmian w sieci szkół, przedszkoli i placówek wychowawczych.
 30. Organizowanie i prowadzenie konkursu na dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę.
Dzisiaj 19 kwietnia 2021
Imieniny: Adolfa, Tymona, Leona
Pogoda
2oC

Aktualności

Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Po...

08.04.2021

 „Liczymy się dla Polski” Od 1 kwietnia br. prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Z uwagi na obecne zagrożenie epidemiczne związane z COVID-19 w celu umożliwienia efektywnego przeprowadzenia spisu Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 1 kwietnia 2021 r. ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021. Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP 2021 w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021 r. Pozostałe zmiany dotyczą m.in.: ujednolicenia stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych do 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad; dostosowania przepisów dotyczących popularyzacji spisu w mediach publicznych do wydłużonego czasu trwania spisu. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Podstawową metodą spisu jest samospis internetowy poprzez formularz spisowy dostępny na stronie www.spis.gov.pl. Każda z osób podlegających spisowi może skorzystać ze spisu „na żądanie” - wystarczy zadzwonić na Infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych.Jeżeli ktoś nie ma komputera, dostępu do Internetu lub potrzebuje pomocy by się spisać, będzie mógł skorzystać bezpłatnie z udostępnionego na terenie gminy lub w Urzędzie Statystycznym w Lublinie i jego Oddziałach pomieszczenia ze stanowiskiem komputerowym umożliwiającym przeprowadzenie samospisu. Taka forma spisu będzie możliwa tylko w przypadku gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli. Samospis internetowy trwa od 1 kwietnia do 30 września br. Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie przez Internet lub infolinię do 3 maja, dopiero od 4 maja br. sukcesywnie będą kontaktować się rachmistrze, aby zrealizować spis w formie wywiadu telefonicznego. Więcej informacji o spisie można znaleźć na stronie dedykowanej Narodowemu Spisowi Powszechnemu Ludności i Mieszkań 2021: www.spis.gov.pl.

Czytaj dalej

Uchwała Nr XXI/176/21 R.M. w Siedli...

08.04.2021

Do pobrania: Treść uchwały Załącznik graficzny Legenda do załącznika graficznego

Czytaj dalej

Ostrzeżenie IMGW

07.04.2021

Ostrzeżenia i komunikaty IMGW dostępne w formacie PDF:

Czytaj dalej

Zaproszenie na XXI sesję Rady Miejskiej w Siedliszczu

06.04.2021

ZAPROSZENIE Burmistrz Siedliszcza zaprasza na XXI sesję Rady Miejskiej w Siedliszczu, która odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 900 w Domu Kultury w Siedliszczu.

Czytaj dalej
 

Poznaj gminę

Gmina Siedliszcze

Gmina Siedliszcze położona jest w zachodniej części pow. chełmskiego w woj. Lubelskim. Od zachodu graniczy z gminami: Puchaczów, Milejów i od północy z gmina Cyców, od wschodu z gminami Wierzbica i Chełm, od południa z gminą Rejowiec Fabryczny.

Może Ciebie zainteresować