RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

2011

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 17/2011 - Czytaj całość
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu 16/2011 - Czytaj całość
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 15/2011 - Czytaj całość
 • Przetarg na sprzedaż nieruchomości 14/2011 - Czytaj całość
 • Przetarg na sprzedaż nieruchomości 13/2011 - Czytaj całość
 • Przetarg na sprzedaż nieruchomiości 12/2011 - Czytaj całość
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 11/2011 - Czytaj całość
 • Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (Targowica) 10/2011 - Czytaj całość
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 9/2011 - Czytaj całość
 • Przetarg na sprzedaż nieruchomości 8/2011 - Czytaj całość
 • Przetarg na sprzedaż nieruchomości 7/2011 - Czytaj całość
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownej dzierżawy 6/2001 - Czytaj całość
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 5/2011 - Czytaj całość
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4/2011 - Czytaj całość
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 3/2011 - Czytaj całość
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownej dzierżawy 2/2011 - Czytaj całość
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu 1/2011 - Czytaj całość
 • Modernizacja drogi gminnej w m. Bezek Kolonia czytaj całość
 • Doposażenie bazy dydaktycznej szkół na terenie Gminy Siedliszcze czytaj całość
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - odśnieżanie dróg gminnych 2011/2012 czytaj całość
 • Budowa sieci wodociągowej z przyłączami - Inwestycja realizowana w ramach projektu: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Siedliszcze w miejscowościach Kol. Bezek, Julianów, Jankowice, Lechówka, Bezek Dębiński, Adolfin, Romanówka, Mogilnica, Kamionka oraz Siedliszcze czytaj całość
 • Remont drogi gminnej nr 104570L polegający na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej czytaj całość
 • Zaprojektowanie i budowa 112 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siedliszcze czytaj całość
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - Usługi naprawy dróg gminnnych czytaj całość
 • Przebudowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Siedliszcze czytaj całość
 • Remont drogi gminnej Nr 104571L w m. Kulik Czytaj całość
 • Remont drogi gminnej Nr 104597L w m. Jankowice, Adolfin Czytaj całość

Może Ciebie zainteresować