Głos mieszkańców w debacie nad raportem

poniedziałek, 2024-06-03

 Debata nad Raportem o stanie gminy będzie miała miejsce podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Siedliszczu.

W debacie nad Raportem o stanie gminy Siedliszcze za 2023 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej (Biuro Rady w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu), pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Formularz zgłoszenia do debaty nad Raportem dostępny jest poniżej, a także w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu oraz w Biurze Rady Miejskiej.

  1. Raport o Stanie Gminy Siedliszcze za 2023 rok.
  2. Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o Stanie Gminy Siedliszcze (format *.docx)
  3. Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o Stanie Gminy Siedliszcze (format *.pdf)

Może Ciebie zainteresować