Edukacja

Na terenie gminy znajduje się 1 szkoła podstawowa o strukturze organizacyjnej I-VIII, dwa zespóły szkół publicznych Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu (Przedszkole Samorządowe i Szkoła Podstawowa) oraz Zespół Szkół im. Romualda Traugutta w Siedliszczu (Liceum Ogólnokształcące, Technikum i Szkoła Policealna). W Siedliszczu ma również swoją siedzibę Rzemieślicza Szkoła Branżowa I stopnia prowadzona przez Lubelską Izbę Rzemieślniczą.

Budynek Liceum Ogólnokształcącego

Placówki Oświatowe

Liczba
uczniów

Liczba
zatrudnionych
nauczycieli

Nadzór
kierowniczy

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu

ul. Aleksandra Bałasza 1
22-130 Siedliszcze

642

62

mgr Aneta Dudek

mgr Małgorzata Lekan-Poliszuk z-ca

  

Przedszkole Samorządowe

153

5

Szkoła Podstawowa

489 57
   

Zespół Szkół im. Romualda Traugutta w Siedliszczu

ul. Szkolna 64
22-130 Siedliszcze

163

18

mgr Wiesław Prażnowski

   

Liceum Ogólnokształcące

101

18

Rzemieślicza Szkoła Branżowa I stopnia

62

Może Ciebie zainteresować