Dane kontaktowe

SKARGI I WNIOSKI

Burmistrz Siedliszcza lub upoważniony przez niego pracownik przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu pok. nr 1 w godzinach:

  • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 10.00
  • we wtorki po godzinach pracy urzędu tj. 15.00 - 16.00.

Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych. W tut. Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres: gmina@siedliszcze.pl
  • faxem na nr 82 544 44 59
  • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)
  • telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 82 569 22 02

WYKAZ TELEFONÓW

Urząd Miejski w Siedliszczu

Sekretariat

(82) 569 22 02
(82) 544 44 12
fax. 82 544 44 59
e-mail: gmina@siedliszcze.pl
EPUAP: www.epuap.gov.pl

Burmistrz Siedliszcza

Hieronim Zonik

(82) 569 22 15
(82) 544 44 16
e-mail: burmistrz@siedliszcze.pl

Zastępca Burmistrza

Grzegorz Jędruszak

(82) 569 22 01
(82) 544 44 13
e-mail: jedruszak@siedliszcze.pl

Sekretarz Gminy

Tomasz Szczepaniak

(82) 544 44 28
e-mail: sekretarz@siedliszcze.pl

Skarbnik Gminy

Teresa Kocot

(82) 544 44 23
e-mail: skarbnik@siedliszcze.pl

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Grunta
e-mail: rolnictwo@siedliszcze.pl

Grzegorz Jędruszak,
( Kierownik Wydziału )

Joanna Dziewulska

Iwona Kruczyńska
( Gospodarka Odpadami )

(82) 569 22 01
(82) 544 44 13

Wydział Finansowy
e-mail: skarbnik@siedliszcze.pl
Teresa Kocot
( Kierownik Wydziału )

(82) 544 44 23

Alina Jóźwiak, Anna Gołębiowska, Monika Poliszuk

(82) 569 22 03
(82) 544 44 14

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
e-mail: podatki@siedliszcze.pl

Bożena Iskierka
( Obsługa Rada Gminy )

Monika Proskura
( Stypendia )

(82) 544 44 17

Beata Dyszewska,
Brygida Zasada

(82) 569 22 68
(82) 544 44
24

Wydział Infrastruktury
e-mail: infrastruktura@siedliszcze.pl
Wojciech Domański
( Kierownik Wydziału )
(82) 544 44 40

Tomasz Dyszewski

Marta Gumieniuk
( Woda )

(82) 569 22 84
(82) 544 44 18

Rafał Przybylski

Maciej Dudek

(82) 569 21 84
(82) 544 44 21

Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich
e-mail: usc@siedliszcze.pl

Joanna Lipczak

(82) 569 22 91
(82) 544 44 26

Barbara Rzucidło
(82) 544 44 19
Ośrodek Pomocy Społecznej
e-mail: ops@siedliszcze.pl

Anna Żybura
( Kierownik OPS )
Pracownicy socjalni
Zasiłki rodzinne

(82) 569 22 10

wewn. 15
wewn. 22

Gminny Ośrodek Kultury
Dorota Orysz
( Kierownik GOK )

(82) 569 21 13
(82) 544 44 31

Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu
Dyrektor – Aneta Dudek
(82) 569 22 13
Liceum Ogólnokształcące w Siedliszczu – Zespół Szkół im. R. Traugutta
Dyrektor – Wiesław Prażnowski (82) 569 22 70
Przedszkole w Siedliszczu
Kierownik – Ewa Adach (82) 569 21 49
WTZ w Majdanie Zahorodyńskim

Wioletta Iwaniuk
( Kierownik WTZ )

(82) 569 22 53
Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym
po. dyrektora – Elżbieta Łukaszuk (82) 570 20 11
Dom Dziecka w Siedliszczu
Kierownik – Paweł Janiak (82) 569 25 63
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUS
Kierownik – Urszula Gomółka (82) 569 22 66
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej B.D.M. UNI-MED Spółka Jawna
  (82) 566 12 22
Medica Poland – Centrum Rehabilitacji
Kierownik – Anna Misiurek – Szeklicka (82) 569 20 15
Apteki
Apteka Rodzinna, (82) 569 20 90
Apteka – Liszcz sp.j,
Lecznica Weterynaryjna
  (82) 569 25 18
Posterunek Policji w Siedliszczu
Kierownik: Rafał Dzieńkowski
(82) 560 11 03
Urząd Pocztowy w Siedliszczu
  (82) 569 25 08
Bank Spółdzielczy w Siedliszczu
  (82) 569 22 65
Stacja Paliw
  (82) 569 23 93

 

 

Może Ciebie zainteresować