Dotacje w Gminie Siedliszcze

czwartek, 2024-03-21

 

W Urzędzie Miejskim w Siedliszczu można składać wnioski o dotacje na:

 

  •  Zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych << więcej informacji

 

 

 

 

Nabory wniosków prowadzone są w trybie ciągłym do wykorzystania środków przeznaczonych na tej cel.

Może Ciebie zainteresować