RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Przetargi

 

Klauzula Informacyjna

 

 Nowe rok 2022:

 

 Przetargi inwestycyjne aktualne:

 brak aktualnych

 

 

 

Przetargi o wartości poniżej progu 130.000 zł netto

 brak aktualnych

 

 

 

 

Przetargi na sprzedaż nieruchomości:

 

 • Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. rolne w Mogilnicy)(publ.13.09.2022) << więcej
 • Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (gastronomia w Chojeńcu Kolonii)(publ.13.09.2022) << więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (dz. rolne)(publ.16.08.2022) << więcej
 • Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości (Bezek, Siedliszcze) (pub. 12.08.2022) << więcej
 • Informacja o wyniku przetargu ze skutkiem negatywnym na zbycie nieruchomości (Majdan Zah.) (pub. 12.08.2022) << więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze - dz. budowlane) (publ. 01.08.2022) << więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Chojeniec-Kolonia - gastronomia) (publ. 01.08.2022) << więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Mogilnica - dz. rolne) (publ. 01.08.2022) << więcej
 • Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane)(publ.04.07.2022) << więcej
 • Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane)(publ.04.07.2022) << więcej
 • Informacja o wyniku przetargu ze skutkiem negatywnym na zbycie nieruchomości (Chojno Nowe Pierwsze) (pub. 03.06.2022) << więcej
 • Informacja o wyniku przetargu ze skutkiem negatywnym na zbycie nieruchomości (Chojno Nowe Pierwsze - Szkoła) (pub. 03.06.2022) << więcej
 • Informacja o wyniku przetargu ze skutkiem negatywnym na dzierżawę nieruchomości (działki rolne) (pub. 20.05.2022) << więcej
 • Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości (działki rolne) (pub. 20.05.2022) << więcej
 • Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości (Majdan Zahorodyński) (pub. 20.05.2022) << więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze - dz. budowlana) (publ. 16.05.2022) << więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Majdan Zahorodyński - dz. letniskowa; Bezek - dz. budowlana)(publ.16.05.2022) << więcej
 • Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Chojno Nowe Pierwsze - Szkoła)(publ.02.05.2022) << więcej
 • Przetarg nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (dz. rolne) (publ.13.04.2022) <<więcej
 • Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. letniskowa w Majdanie Zahorodyńskim) (publ.13.04.2022) <<więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Chojno Nowe Pierwsze - Szkoła)(publ.21.03.2022) << więcej
 • Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości (nieruchomość zabudowana w Woli Korybutowej-Kolonii) (pub. 18.03.2022) << więcej
 • Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości (dz. budowlane w Siedliszczu) (publ. 04.03.2022) <<więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. letniskowa)(publ.28.02.2022) << więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (dz. rolne)(publ.28.02.2022) << więcej
 • Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (nieruchomość zabudowana w Woli Korybutowej-Kolonii)(publ.14.02.2022) << więcej
 • Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane w Siedliszczu)(publ.31.01.2022) << więcej
 • Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości dot. farmy fotowoltaicznej (publ. 21.01.2022) <<więcej
 • Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego zbycie nieruchomości (dz. usługowa w Majdanie Zah.) (publ. 04.01.2022) <<więcej
 • Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego zbycie nieruchomości (dz. budowlano-letniskowe w Majdanie Zah.) (publ. 04.01.2022) <<więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (nieruchomość zabudowana w Woli Korybutowej-Kolonii)(publ.03.01.2022) << więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wynajmu (pomieszczenia magazynowe w hali warsztatowej)(publ.20.12.2021) << więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane w Siedliszczu)(publ.20.12.2021) << więcej
 • Przetarg na dzierżawę nieruchomości pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej (publ. 20.12.2021) <<więcej
 • ODWOŁANIE PRZETARGU na dzierżawę nieruchomości pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej (publ. 07.12.2021) <<więcej

 


 

ARCHIWALNE - ROK 2022

Przetargi inwestycyjne:

 

 

 • Rozbudowa infrastruktury wodociągowej wraz z wdrożeniem inteligentnego systemu do odczytu wodomierzy i rozliczania opłat za wodę w Gminie Siedliszcze kliknij tutaj
 • Przebudowa części budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze - wykonanie prac wykończeniowych kliknij tutaj
 • Dostawa oleju grzewczego dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych kliknij tutaj
 • Przebudowa części budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze elewacje kliknij tutaj
 • Cyfrowa Gmina Siedliszcze - zakup notebooków i akcesoriów komputerowych (III przetarg) kliknij tutaj
 • Przebudowa części budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze (montaż okien - drugi przetarg) kliknij tutaj
 • Cyfrowa Gmina Siedliszcze - zakup notebooków i akcesoriów komputerowych (drugi przetarg) kliknij tutaj
 • Przebudowa części budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze (montaż okien - unieważniony) kliknij tutaj
 • Przebudowa części budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze (baszta 2) kliknij tutaj
 • Przebudowa części budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze (baszta - unieważniony) kliknij tutaj
 • Cyfrowa Gmina Siedliszcze - zakup notebooków i akcesoriów komputerowych kliknij tutaj
 • Cyfrowa Gmina kliknij tutaj
 • Przebudowa części budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze (stan surowy otwarty) kliknij tutaj
 • Przebudowa dróg w Gminie Siedliszcze kliknij tutaj
 • Dostawa samochodu asenizacyjnego kliknij tutaj
 • Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Siedliszcze kliknij tutaj

 

Przetargi o wartości poniżej progu 130.000 zł netto:

 

ARCHIWALNE - ROK 2021

Przetargi inwestycyjne:

 • Bezgotówkowy zakup paliw dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych kliknij tutaj
 • Zakup paliw (unieważniony) kliknij tutaj
 • Dostawa kruszyw kliknij tutaj
 • Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siedliszcze 2022-2023 kliknij tutaj
 • Dostawa oleju grzewczego dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych kliknij tutaj
 • Naprawa nawierzchni sportowych poliuretanowych przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu kliknij tutaj
 • Przebudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze kliknij tutaj
 • Energia słoneczna dla mieszkańców gminy Siedliszcze 2021 (kolektory słoneczne)  kliknij tutaj
 • Zaprojektowanie i wybudowanie 41 szt. przydomowych oczyszczani ścieków na terenie gminy Siedliszcze wraz ze sporządzeniem projektów technicznych, dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień  i zezwoleń kliknij tutaj
 • Zaprojektowanie i wybudowanie 41 szt. przydomowych oczyszczani ścieków na terenie gminy Siedliszcze wraz ze sporządzeniem projektów technicznych, dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zezwoleń kliknij tutaj

INNE:

Przetargi na nieruchomości:

 • Przetarg na zbycie nieruchomości (dz. budowlano-letniskowe w Majdanie Zah.)(publ.29.11.2021) << więcej
 • Przetarg na zbycie nieruchomości (dz. usługowa w Majdanie Zah.)(publ.29.11.2021) << więcej
 • Informacja o wyniku przetaru nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (budowlane: Kulik-Kolonia) (publ. 05.11.2021) <<więcej
 • Informacja o wyniku przetaru ograniczonego na sprzedaż nieruchomości (rolne: Siedliszcze) (publ. 05.11.2021) <<więcej
 • Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (budowlana w Romanówce)(publ.02.11.2021) << więcej
 • Przetarg na dzierżawę nieruchomości pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej (publ. 02.11.2021) <<więcej
 • Unieważnienie przetargu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ogłoszonego dnia 01 października 2021 r. w części dot. zbycia nieruchomości nr 2 << więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (przy Zalewie w Majdanie Zah.)(publ.18.10.2021) << więcej
 • Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości (budowlane w Siedliszczu) (publ. 15.10.2021) << więcej
 • Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (rolne: Siedliszcze)(publ.01.10.2021) << więcej
 • Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (budowlane: Kulik-Kolonia, Romanówka)(publ.01.10.2021) << więcej
 • Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane w Siedliszczu)(publ.13.09.2021) << więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 29 lat pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej.(publ.13.09.2021) << więcej
 • Informacja o wyniku przetaru na sprzedaż nieruchomości (budowlane w Siedliszczu) (publ. 27.08.2021) << więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane: Romanówka, Kulik-Kolonia)(publ.16.08.2021) << więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. rolna w Siedliszczu)(publ.16.08.2021) << więcej
 • Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane w Siedliszczu)(publ.02.08.2021) << więcej
 • Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (budowlane w Siedliszczu)(publ.26.07.2021) << więcej
 • Informacje o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 18.06.2021r.(Majdan Zahorodyński)(publ.18.06.2021) << więcej
 • Informacja o wynikach przetaru na sprzedaż nieruchomości w dniu 11.06.2021r.(budowlane w Siedliszczu) (publ. 11.06.2021) << więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (dz. rolne) (publ.07.06.2021) << więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlana w Siedliszczu)(publ.24.05.2021) << więcej
 • Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (budowlane w Majdanie Zahorodyńskim)(publ.12.05.2021) << więcej
 • Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (budowlane w Siedliszczu)(publ.04.05.2021) << więcej
 • Informacja o wynikach przetaru na sprzedaż nieruchomości w dniu 09.04.2021r.(budowlana w Majdanie Zah.) (publ.09.04.2021) << więcej
 • Informacja o wynikach przetaru na sprzedaż nieruchomości w dniu 09.04.2021r.(przemysłowe w Siedliszczu) (publ.09.04.2021) << więcej
 • Informacja o wynikach przetaru na sprzedaż nieruchomości w dniu 02.04.2021r.(pozytywne) (publ.02.04.2021) << więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlana w Siedliszczu) (publ. 22.03.2021) << więcej
 • II Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (budowlana w Majdanie Zah.)(publ.08.03.2021) << więcej
 • Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (przemysłowe w Siedliszczu)(publ.08.03.2021) << więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. rolna w Siedliszczu)(publ.02.03.2021) << więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (dz. rolne) (publ.01.03.2021) << więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane z Majdanie Zah.) (publ.01.03.2021) << więcej
 • Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w dniu 05.02.2021r.(negatywny) (publ.05.02.2021) << więcej
 • Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 05.02.2021r.(pozytywne) (publ.05.02.2021) << więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. przemysłowe w Siedliszczu) (publ.18.01.2021) << więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. rolne w Siedliszczu) (publ.18.01.2021) << więcej
 • Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. letniskowe w Majdanie Zah.)(publ.05.01.2021) << więcej
 • Przetarg sprzedaż nieruchomości (dz. budowlane w Majdanie Zah.)(publ.05.01.2021) << więce

 

 

 Archiwum

Może Ciebie zainteresować