Jakość wody

czwartek, 2024-05-09

Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia:

2024:

  •  Hydrofornia Siedliszcze

           Badania zlecone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie:

Miejsce poboru próbkiMiesiąc poboru próbkiWyniki badań

Siedliszcze
Chojno Nowe Pierwsze

Kwiecień

Pobierz

Siedliszcze,
Majdan Zahorodyński
Chojno Nowe Pierwsze

Styczeń

Pobierz

  • Hydrofornia Bezek

           Badania zlecone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie:

Miejsce poboru próbkiMiesiąc poboru próbkiWyniki badań

Kulik
Bezek Kolonia
Jankowice

Kwiecień

Pobierz

Mogilnica
Bezek Kolonia
Kulik

Styczeń

Pobierz

Może Ciebie zainteresować