Deklaracja dostępności Odległość pomiędzy znakami Odległość pomiędzy liniami Zmień kontrast Zwiększ czcionkę Przywróć ustawienia Zmniejsz czcionkę RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

HARMONOGRAM wywozu nieczystości stałych w 2022 r.

czwartek, 2021-12-23

 

HARMONOGRAM
Wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Siedliszcze 2022 r.

 

Podmiot odbierający odpady:
PW Ewa Grzywna- Żmuda, Zawadówka 21b, 22-100 Chełm
Tel. 730 373 373, E-mail: grzywna@pwchelm.pl,
strona www: www.pwchelm.pl

 

 

Rejon Nazwa miejscowości Termin odbioru
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Dobromyśl, Kulik, Kulik-Kolonia, Majdan Zahorodyński, Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga, Wola Korybutowa - Kolonia, Borowo,Gliny, Chojeniec, Chojeniec Kolonia, Romanówka, Chojno Nowe Pierwsze, Chojno Nowe Drugie, Stare Chojno, Wojciechów 3 1 1 4 4 1 4 1 5 3 2 5
2 Marynin, Siedliszcze, Krowica, Stasin Dolny, Lipówki, Anusin, Janowica 4 2 2 5 5 2 5 2 6 4 3 6
3 Brzeziny, Mogilnica, Zabitek, Bezek, Kamionka, Lechówka, Bezek Dębiński, Bezek-Kolonia, Jankowice, Adolfin, Julianów 5 3 3 6 6 3 6 3 7 5 4 7
  Siedliszcze - drugi termin (tylko odpady niesegregowane i bioodpady) - - - 22 20 24 22 19 16 14 - -
  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
ul. Przemysłowa 3 czynny w godz. 8:00 - 14:30
14 11 11 15 13 10 15 12 16 14 18 16
  Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów (MPZO)
(Rejon 1, Rejon 3)
- - 30 - - - - - - - 29 -
  Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów (MPZO)
(Rejon 2)
- - 31 - - - - - - - 30 -

 

Pojemniki oraz worki z odpadami komunalnymi należy wystawić w dniu odbioru przed godziną 7.00

 

PSZOK oraz MPZO: można dostarczać odpady segregowane: papier, tektura (makulatura, karton), szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe (odpady komunalne które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, tj. takie, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlano-remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę ani zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do budowy lub rozbiórki, zużyte opony pochodzące z gospodarstw domowych (tylko z samochodów osobowych, motocykli, rowerów).

 

 

 DO POBRANIA:


 Więcej informacji na temat odpadów komunalnych kliknij tutaj

Aktualności

Ostrzeżenie IMGW - zdjęcie ilustracyjne

Ostrzeżenie IMGW

13.01.2022

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 2 Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/ 1 Obszar: województwo lubelskie, powiat chełmski Ważność: od godz. 04:00 dnia 13.01.2022 do godz. 13:00 dnia 13.01.2022

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Planowane wyłączenia prądu - zdjęcie ilustracyjne

Planowane wyłączenia prądu

12.01.2022

OGŁOSZENIE Informujemy, że istnieje możliwość planowanego wyłączenia prądu w dniu 21 stycznia 2022 r. obszar planowanego wyłączenia:

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Tarcza Antyinflacyjna - Dodatek Osłonowy - zdjęcie ilustracyjne

Tarcza Antyinflacyjna - Dodatek Osłonowy

04.01.2022

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. W Gminie Siedliszcze wnioski o dodatek osłonowy należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siedliszczu, ul. Szkolna 64, 22-130 Siedliszcze, tel. 82 545 97 67.

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - zdjęcie ilustracyjne

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

03.01.2022

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 03.01.2022 r. - 07.01.2022 r.

Czytaj dalej
Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować