Konsultacje w sprawie kąpieliska Majdan Zahorodyński

piątek, 2023-02-03

Burmistrz Siedliszcza na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w  sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Siedliszcze w 2023 r. oraz określenia sezonu kąpielowego

 W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z projektem uchwały oraz przesłania ewentualnych uwag do projektu uchwały na załączonym formularzu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@siedliszcze.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Siedliszczu ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze

Termin składnia uwag i propozycji zmian upływa: 28 lutego 2023 r.

Do pobrania:

  1. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Siedliszcze w 2023 oraz określenia sezonu kąpielowego
  2. Załącznik do uchwały
  3. Formularz uwag

Może Ciebie zainteresować