RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Dofinansowanie do instalacji OZE

poniedziałek, 2022-07-04

W związku z wyczerpaniem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie do instalacji OZE na rok 2022 nabór wniosków został zakończony.

Informyjemy, że nabór wnioków rozpoczął się w dniu 13 maja 2022 r. i trwał do dnia 4 lipca 2022 r.


Gmina Siedliszcze informuje, że od dnia 13 maja 2022 r. można składać wnioski na dofinansowanie kosztów montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.

Nabór wniosków trwa od 13 maja 2022 r. do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel. Kwota przeznaczona - 80 000,00 zł

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie można uzyskać na:

 • Instalacje solarne
 • Zestaw fotowoltaiczny do ciepłej wody użytkowej (nie podłączony do sieci energetycznej)
 • Pomp ciepła - klasa efektywności energetycznej minimum A+ (dla temperatury zasilania 55oC)

Dofinasowanie nie obejmuje:

 • budynków wykorzystywanych sezonowo, np. domków letniskowych,
 • budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
 • zmiany lub modernizacji zamontowanych już kolektorów słonecznych,
 • zakupu i montażu instalacji OZE umieszczanych na dachu z eternitu (azbestu),
 • kosztów wykonania prac projektowych,
 • zakupu wyposażania dodatkowego,
 • kosztów eksploatacji,
 • refundacji wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy o dotację.

Jaka jest wysokość dofinasowania?

Wysokość udzielanej dotacji będzie ustalana indywidualnie na podstawie faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych weryfikowanych na podstawie dostarczonych przez wnioskodawcę faktur bądź rachunków na całość inwestycji z uwzględnieniem kosztów jednostkowych. Wysokość dotacji stanowić będzie 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2 500,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych brutto)

Kto może ubiegać się o dofinasowanie?

Uprawnionymi do otrzymania dofinasowania z Gminy Siedliszcze jest wyłącznie wnioskodawca który

 1. Jest osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny do nieruchomości, zamieszkałą na terenie Gminy Siedliszcze, a budynek na którym będzie zamontowana instalacja OZE położony jest na terenie Gminy Siedliszcze,
 2. Nie posiadanie zaległości w zapłacie podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Siedliszcze,
 3. Zamontuje urządzenie na budynku mieszkalnym, przy czym dopuszcza się montaż urządzenia będącego przedmiotem dotacji w obrębie nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny, jeżeli urządzenie technicznie będzie obsługiwać ten budynek,
 4. Nie uczestniczył w programie montażu zestawu kolektora słonecznego finansowanego przez Gminę Siedliszcze w ostatnich 5 latach.

Co zrobić aby uzyskać dofinasowanie?

Aby uzyskać dofinasowanie należy złożyć pisemny wniosek o udzielenie dotacji celowej. Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu oraz poniżej atykułu. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do urzędu. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, z wnioskodawcą zostanie zawarta umowa. Beneficjent, podpisując umowę, zobowiązuje się zarówno do prawidłowej realizacji zadania, jak i jego rozliczenia w terminie oraz na zasadach określonych w umowie. Odmowa podpisania umowy oznacza rezygnację z dofinansowania.

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek o o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Siedliszcze
 2. Wniosek o płatność

Aktualności

TERYTORIALSKI rekrutują - zdjęcie ilustracyjne

TERYTORIALSKI rekrutują

05.08.2022

Rekrutacja do 19 Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program... - zdjęcie ilustracyjne

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program...

03.08.2022

W dniu 03 sierpnia 2022 r. Gmina Siedliszcze otrzymała promese wstępną obszaru infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na realizację inwestycji pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z infrastruktura towarzyszącą w Brzezinach". W ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny.

Czytaj dalej
Czytaj dalej
IV Zlot Motocyklowy - zdjęcie ilustracyjne

IV Zlot Motocyklowy

01.08.2022

Stowarzyszenie MOTOCYKLAN Siedliszcze zaprasza na IV Zlot Motocyklowy który odbędzie się dnia 13 sierpnia 2022 r. w Siedliszczu. Zlot rozpoczynamy mszą świętą o godz. 10.00 przy Kościele Parafialnym w Siedliszczu, po mszy odbędzie się parada motocyklowa, następnie od godz. ok. 12.00 kolejne atrakcje zlotu na Placu Targowym w Siedliszczu.

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Dożynki 2022 - zdjęcie ilustracyjne

Dożynki 2022

01.08.2022

Dożynki Gminno - Parafialne. Odbędą się w dniu 21 sierpnia 2022 r.,w Amfiteatrze przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu.

Czytaj dalej
Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować