CEEB - PRZYPOMNIENIE

piątek, 2022-06-10

Przypominamy
o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw – CEEB

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina, że do 30 czerwca 2022 r., każdy właściciel bądź zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklaracja dotyczy źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej – czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Wtedy deklarację można złożyć nie wychodząc z domu.
W formie papierowej – wypełniony dokument będzie można wysłać listem albo złożyć we właściwym urzędzie.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Może Ciebie zainteresować