Prośba o ograniczenie podlewania wodą z sieci wodociągowej

środa, 2023-06-07

Prośba o ograniczenie podlewania wodą z sieci wodociągowej

W związku z panującymi wysokimi temperaturami oraz brakiem opadów Urząd Miejski w Siedliszczu w trosce o zapewnienie mieszkańcom Gminy Siedliszcze nieprzerwanej dostawy wody do celów socjalno–bytowych, apeluje o używanie wody tylko do ww. celów i w związku z tym prosimy o powstrzymywanie się od podlewania wodą z sieci wodociągowej działek, terenów rekreacyjnych, trawników, ogródków przydomowych, napełniania basenów i oczek wodnych oraz mycia samochodów w szczególności w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Woda z wodociągu dostarczana Odbiorcom przeznaczona jest na zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych. Bardzo duży wzrost ilości pobieranej w ostatnich dniach wody w stosunku do średniego rozbioru oznacza, że większa część produkowanej wody jest wykorzystywana na inne cele.

Rozbiór wody kilkukrotnie wyższy od poziomu, do którego jest przystosowany system stanowi zagrożenie dla jego wydolności, co może skutkować przerwami w dostawie wody na podstawowe potrzeby mieszkańców.

Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody, prosimy o wyrozumiałość i ograniczenie zużycia wody wyłącznie do potrzeb socjalno-bytowych.

Może Ciebie zainteresować