Nowy dokument tożsamości – mDowód

piątek, 2023-07-14

14 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel. Umożliwi ona posługiwanie się m. in. nowym dokumentem tożsamości.

Głównym dokumentem w aplikacji mObywatel będzie cyfrowy dokument tożsamości mObywatel (mDowód). Będzie zawierał dane z Rejestru Dowodów Osobistych i rejestru PESEL.


Dokument ten pozwoli potwierdzić tożsamość i obywatelstwo polskie użytkownika aplikacji mObywatel:

  • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w relacjach wzajemnej fizycznej obecności stron,
  • w każdym przypadku, gdy z przepisu prawa wynika obowiązek stwierdzenia tożsamości na podstawie dokumentu tożsamości, w szczególności na podstawie dowodu osobistego.

Obywatele będą mogli z mDowodem załatwiać sprawy i potwierdzać swoją tożsamość w urzędach. Od 1 września 2023 r. również instytucje finansowe zobowiązane na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu rozpoczną honorowanie nowego dokumentu.

Natomiast nie będzie go można użyć w dwóch sytuacjach:

  • w procesie wydawania dowodu osobistego
  • podczas przekraczania granicy Polski.

Więcej informacji na stronach:
https://info.mobywatel.gov.pl           https://www.gov.pl/web/mobywatel

 

Do pobrania:

  1. Ulotka informacyjna (format PDF)

Może Ciebie zainteresować