Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego

wtorek, 2020-12-08

W związku z przyjętym harmonogramem prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 serdecznie zapraszamy na konsultacje projektu całego dokumentu wraz z jego załącznikami.

Dokument składa się z części analityczno-diagnostycznej oraz strategicznej, w której zostały wyznaczone misja, wizja oraz cele rozwojowe oraz dwóch załączników: załącznik nr 1: dane diagnostyczne oraz załącznik nr 2: indykatywny wykaz zadań/projektów do realizacji w ramach niniejszej strategii (załącznik nr 2) dla obszaru Powiatu Chełmskiego.

<< czytaj więcej

 

 

 

 

powiat

Może Ciebie zainteresować