Odpady Komunalne - Harmonogram 2021

poniedziałek, 2021-01-04

PW Ewa Grzywna- Żmuda
Zawadówka 21b, 22-100 Chełm
E-mail: grzywna@pwchelm.pl
www.pwchelm.pl
tel. 730-373-373

HARMONOGRAM
Wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Siedliszcze
2021 r.

Rejon Nazwa miejscowości Termin odbioru
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Dobromyśl, Kulik, Kulik-Kolonia, Majdan Zahorodyński, Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga, Wola Korybutowa - Kolonia, Borowo, Marynin, Siedliszcze, Krowica, Stasin Dolny, Lipówki, Anusin, Janowica, 4 1 1 6 4 7 5 2 6 4 2 1
2 Gliny, Chojeniec, Chojeniec-Kolonia, Romanówka, Chojno Nowe Pierwsze, Chojno Nowe Drugie, Stare Chojno, Wojciechów 5 2 2 7 5 8 6 3 7 5 3 2
3 Brzeziny, Mogilnica, Zabitek, Bezek, Kamionka, Lechówka, Bezek Dębiński, Bezek-Kolonia, Jankowice, Adolfin, Julianów 7 3 3 8 6 9 7 4 8 6 4 3
  Siedliszcze - drugi termin (tylko odpady niesegregowane i bioodpady) - - - 23 21 25 16 13 17 15 - -
 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

przy Urzędzie Miejskim w Siedliszcze

15 5 5 16 13 17 9 6 10 8 12 10
  Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów (MPZO)   11         16     14    

Pojemniki oraz worki z odpadami komunalnymi należy wystawić w dniu odbioru przed godziną 7.00

 

DO POBRANIA:

 

 

 

2021 Harmonogram

Może Ciebie zainteresować