"Bezpieczne WTZ ..."

czwartek, 2020-11-12

Informujemy, iż dnia 23 października 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Siedliszczu podpisał z PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

 

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zgodnie z Umową Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał na ten cel środki finansowe w kwocie 7 560,00 zł.

 

plakat Bezpieczne WTZ pdf 724x1024

 

 

Może Ciebie zainteresować