Zdalna szkoła

środa, 2020-05-06

Gmina Siedliszcze informuje, że realizacja projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" jest realizowana podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2694/2020 z dnia 6 maja 2020 r. zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" Kwota grantu obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych.

LOGO zdalna Szkoła

Może Ciebie zainteresować