Ogłoszenie

poniedziałek, 2021-05-24

Burmistrz Siedliszcza na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 624) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na 2021 rok, na terenie Gminy Siedliszcze oraz określa rozpoczęcia sezonu kąpieliskowego.

W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z projektem uchwały oraz przesłania ewentualnych uwag do projektu uchwały na załączonym formularzu za pośrednictwem poczty elektornicznej na adres: gmina@siedliszcze.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Siedliszczu ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze

Termin składnia uwag i propozycji zmian upływa: 15 czerwca 2021 r.

Do pobrania:

  1. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Siedliszcze w 2021 r. oraz określenia sezonu kąpielowego
  2. Załącznik do uchwały
  3. Formularz uwag

Może Ciebie zainteresować