Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

czwartek, 2021-07-01

W świetle ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, od 1 lipca 2021 r. właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma obowiązek złożenia Burmistrzowi Siedliszcza deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

Na podstawie deklaracji powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Będzie to aplikacja do gromadzenia i udostępniania informacji o tym, w jaki sposób ogrzewamy nasze domy oraz posłuży do rozpoznania rzeczywistej sytuacji energetycznej w Polsce i podjęcia realnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza. << czytaj więcej

Może Ciebie zainteresować