Zebranie w spr. scalenia gruntów w Woli Korybutowej ...

STAROSTA CHEŁMSKI zawiadamia, że dnia 27 października 2021 roku o godz. 10.00 - w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Korybutowa - Kolonia odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów położonych w granicach obszaru scalenia obrębów Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa - Kolonia, gmina Siedliszcze, w celu ogłoszenia wyników oszacowania gruntów.

Ponadto informuje, że wyniki oszacowania gruntów będą udostępnione do publicznego wglądu na okres 7 dni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Korybutowa - Kolonia, w następujących dniach i godzinach:

  • 28 - 29 października 2021 roku, w godzinach 9.00 - 14.00,
  • 2 listopada 2021 roku, w godzinach 9.00 - 14.00,
  • listopada 2021 roku, w godzinach 12.00 - 17.00,
  • 4 - 5 listopada 2021 roku, w godzinach 9.00 - 14.00,
  • 8 listopada 2021 roku, od godziny 9.00 - 14.00.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów na zebraniu w dniu 27 października 2021 roku oraz w okresie wyłożenia wyników oszacowania gruntów do publicznego wglądu, uczestnicy scalenia mogą wnosić zastrzeżenia do dokonanego szacunku.

Ze względu na brak możliwości udostępnienia wyników oszacowania gruntów we wszystkich wsiach objętych scaleniem (na terenie obrębów Wola Korybutowa Pierwsza i Wola Korybutowa Druga brak jest ogólnodostępnych budynków publicznych), w świetlicy w Woli Korybutowej - Kolonii, w w/w terminie przedłożone zostaną wyniki oszacowania gruntów położonych na całym obszarze scalenia.

 

dokument podpisał:
STAROSTA
Piotr Deniszczuk

DO POBRANIA:

Może Ciebie zainteresować