Aktualności

Zdjęcie poglądowe do artykułu: Zawieszone porady prawne ( Porada prawna)

Zawieszone porady prawne

11.03.2020

  KOMUNIKAT   Od dnia 16 do 27 marca punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w formie bezpośredniej zostają zawieszone.

Czytaj dalej całą treść artykułu: Zawieszone porady prawne
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Nieodpłatne Porady Prawne ( Porady prawne - zdjęcie poglądowe)

Nieodpłatne Porady Prawne

09.03.2020

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNAORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Czytaj dalej całą treść artykułu: Nieodpłatne Porady Prawne
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej ( Działalność gospodarcza - zdjęcie poglądowe)

Dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej

31.01.2020

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw wraz z KLS Partners Sp. z o.o realizuje Projekt „Przedsiębiorcze Lubelskie” nr RPLU.09.03.00-0095/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj dalej całą treść artykułu: Dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Spotkanie informacyjne LGD ( Promenada S12)

Spotkanie informacyjne LGD

17.01.2020

Wsparcie na rozwój istniejących przedsiębiorstw.

Czytaj dalej całą treść artykułu: Spotkanie informacyjne LGD
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Konkurs dla Organizacji Pożytku Publicznego w 2020 roku ( Tartan - zdjęcie poglądowe)

Konkurs dla Organizacji Pożytku Publicznego w 2020 roku

16.01.2020

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

Czytaj dalej całą treść artykułu: Konkurs dla Organizacji Pożytku Publicznego w 2020 roku
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Nowe konto na opłatę za odpady komunalne ( Monety - zdjęcie poglądowe)

Nowe konto na opłatę za odpady komunalne

03.01.2020

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Czytaj dalej całą treść artykułu: Nowe konto na opłatę za odpady komunalne

Może Ciebie zainteresować