Konkurs dla Organizacji Pożytku Publicznego w 2020 roku

środa, 2020-07-08

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

 

 

BURMISTRZ SIEDLISZCZA
Ogłasza otwarty konkurs ofert

 

na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie organizacji form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, biwaków, obozów, rajdów, zlotów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich, w szczególności dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych: << czytaj więcej

Może Ciebie zainteresować