Włączenie syreny alarmowej (Trening SWA/SWO)

poniedziałek, 2020-08-31

I N F O R M AC J A

W dniu 1 września 2020 r. o godz. 12:00 na czas jednej minuty nastąpi włączenie syren alarmowych na terenie województwa lubelskiego.

 

Akcja ma na celu przeprowadzenie treningu SWA/SWO oraz upamiętnienie zbliżającej się rocznicy
wybuchu II Wojny Światowej.

 

publ. 28.08.2020r.

Może Ciebie zainteresować