Konsultacje w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi

środa, 2023-10-11

Burmistrz Siedliszcza informuje, że trwają prace związane z przyjęciem rocznego programu współpracy Gminy Siedliszcze z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Przygotowano projekt programu współpracy, który przedkładam do konsultacji (w załączeniu), jeszcze przed jego przyjęciem przez Radę Miejską w Siedliszczu, aby móc uwzględnić Państwa uwagi i propozycje. Będziemy wdzięczni za włączenie się do prac nad jego brzmieniem. Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski w dniach od 11 do 25 października 2023 r.

>> czytaj więcej <<

 

 

 

BURMISTRZ SIEDLISZCZA
mgr inż. Hieronim Zonik

/podpisano elektronicznie/

Może Ciebie zainteresować